Θέσεις Εργασίας

Θέση εργασίας για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Άριστη γνώση χειρισμού taxisnet
 • Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων-λογισμικού οικονομικών εφαρμογών και εφαρμογών Μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
 • Πολύ καλή Γνώση Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Α’ Τάξης

Θέση για τη Στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

«Έμπειρο/η Λογιστή/στρια » στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 8ετή εμπειρία σε βιβλία Γ’ κατηγορίας και Άδεια Λογιστή Α’ τάξης
 • Πολύ καλή γνώση σε ΕΓΛΣ, ΚΦΑΣ, Φορολογία Επιχειρήσεων
 • Γνώσεις Μισθοδοσίας
 • Εμπειρία στη χρήση ERP προγραμμάτων
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

 

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: arsislogistirio@yahoo.gr

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 16/9/2016

Θέσεις εργασίας για τη στελέχωση του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Κοινωνικούς Φροντιστές- Επιμελητές» για τη στελέχωση του Ξενώνα Προσωρινής Φιλοξενίας Παιδιών και Εφήβων σε κίνδυνο «Το Σπίτι της ΑΡΣΙΣ» στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.

Απαραίτητα προσόντα

 • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών, κοινωνικών και συναφών ανθρωπιστικών σχολών)
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών και Εφήβων.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα εργασίας υπό συνθήκες πίεσης, ανάληψη πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας

Terre des hommes/ARSIS recruit a Database officer in Thessaloniki

General description of the position:

This position is under contractual obligation with ARSIS but the post holder will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece, more precisely under the supervision and coordination of the Child Protection Project Manager.

The main purpose of the position is to support the implementation of Tdh and ARSIS joined projects by effectively overseeing and analyzing data in close collaboration with the Child Protection Project Manager, the Distribution and Rehabilitation Project Manager, the Psychosocial Team Leader, the Case Management Team Leader, the Distribution Officer and the Community Mobilization Team Leader.

See the job offer here

Θέση εργασίας για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα.

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Άριστη γνώση χειρισμού taxisnet
 • Πολύ καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων-λογισμικού οικονομικών εφαρμογών και εφαρμογών Μισθοδοσίας
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
 • Πολύ καλή Γνώση Φορολογικής, Εργατικής και Ασφαλιστικής νομοθεσίας
 • Άριστη Γνώση Αγγλικής Γλώσσας
 • Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Λογιστή Α’ Τάξης