Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μονάδων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας (Μαραθώνος και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο) και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Διευκρίνηση/Τροποποίηση τεχνικών προδιαγραφών σχετικά με την  «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναρτά τροποποίηση/διευκρίνηση προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία σχετικά με την  «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε τις διευκρινήσεις εδώ

Δείτε τον διαγωνισμό εδώ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥμε τίτλο:«Ανακαίνιση ακινήτου στον πρώτο όροφο της οικοδομής επί της οδού Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστεί το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Ανακαίνιση ακινήτου στον πρώτο όροφο της οικοδομής επί της οδού Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45, στη Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστεί το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους» με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «SupporttomostlySyrianrefugeesbothincampsanden-routeinSerbia, FYROMandGreece» – REFNo: 1601-010, το  οποίο υλοποιείται από  την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (GermanFederal Foreign Ministry – GFM).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Για την κάτοψη πατήστε εδώ

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)

Υποβολή έγγραφων προσφορών σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμούγια το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «SupporttomostlySyrianrefugeesbothincampsanden-routeinSerbia, FYROMandGreece» – REFNo: 1601-010, το  οποίο υλοποιείται από  την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (GermanFederal Foreign Ministry – GFM).

 

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Δείτε την οικονομική προσφορά εδώ

 

 

Υποβολή έγγραφων προσφορών για τη προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)

Υποβολή έγγραφων προσφορών σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Προμήθειας και  εγκατάστασης επίπλων για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «SupporttomostlySyrianrefugeesbothincampsanden-routeinSerbia, FYROMandGreece» – REFNo: 1601-010, το  οποίο υλοποιείται από  την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (GermanFederal Foreign Ministry – GFM).

 

Δείτε την προσφορά: εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών:εδώ

Δείτε την οικονομική προσφορά: εδώ

Δείτε τις τροποποιήσεις της προκήρυξης εδώ