Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή-τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ4539
Ημερομηνία: 08/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι 31/12/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή  Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Ουρντού/Μπάγκλα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ4538
Ημερομηνία: 08/11/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Ουρντού/Μπάγκλα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα  Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκ περιτροπής Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 1924/21
Ημερομηνία: 04/11/2021

Η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα με εκ περιτροπής απασχόληση

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως τις 18/11/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Βοηθού Μάγειρα».

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 22/11/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 23/11/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 25/11/2021.

Προκήρυξη 1 θέσης Streetworker – Υπεύθυνου του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση:Streetworker – Υπεύθυνος του Κινητού Σχολείου για την πόλη της Θεσσαλονίκης

Προκήρυξη 2 θέσεων Πολιτισμικών Διαμεσολαβητών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά άτομα για εργασία στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο του προγράμματος: 

«Homework and Creative Activities Center»το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Θέση: Πολιτισμικός Διαμεσολαβητής με εξαιρετική γνώση γλωσσών ΦΑΡΣΙ ή ΓΑΛΛΙΚΑ ή ΟΥΡΝΤΟΥ για την πόλη της Θεσσαλονίκης