Θέσεις Εργασίας

Θέση Διερμηνέα με γνώση Φαρσί στην ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Η δομή φιλοξενίας και φροντίδας ασυνόδευτων παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ με γνώση Φαρσί και Ελληνικών, άμεσα διαθέσιμου.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 30/7/2017 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: arsisalex@gmail.com, με θέμα: ΘΕΣΗ ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ ΦΑΡΣΙ.

Προκήρυξη θέσης εργασίας μάγειρα στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό που θα απασχολείτε σε υπηρεσίες παροχής στέγασης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο  θα υλοποιηθούν στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisathina@gmail.com Βιογραφικό για τη συγκεκριμένη θέση με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», έως τις 25/7/2017.

 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Οι Υποψήφιοι που προχωρούν στην διαδικασία των συνεντεύξεων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετιτζιέ

Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Περιγραφή θέσης εργασίας: Μάγειρα/ Μαγείρισσας

 • Προετοιμασία και παρασκευή πρωινού, μεσημεριανού και βραδινού  φαγητού.
 • Συνεργασία με το διαχειριστή για αγορά αγαθών, ανάλογα με τις ανάγκες.
 • Επίβλεψη και καθαριότητα των χώρων της κουζίνας
 • Τήρηση όλων των απαραίτητων εγγράφων, βιβλίων αποθήκης κλπ.
 • Τακτοποίηση του χώρου φαγητού. Διανομή των γευμάτων σε συγκεκριμένες ώρες και καθαρισμός-τακτοποίηση σκευών μαγειρικής και διατροφής.
 • Ενημέρωση του επιστημονικού προσωπικού για ζητήματα που κρίνει σημαντικά (διαφωνίες μεταξύ των φιλοξενουμένων κτλ).
 • Ευθυγράμμιση με τις υποδείξεις της ομάδας συντονισμού σχετικά με τα καθήκοντα του/της, καθώς και την τυχόν προσαρμογή αυτών σε επείγουσες καταστάσεις

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας

Επιθυμητά προσόντα:

 • Άδεια οδήγησης
 • Γνώση Αγγλικών.
 • Εθελοντική εργασία
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας.

Συνεκτιμώμενα προσόντα:

Προηγούμενη απασχόληση στο μεταναστευτικό / προσφυγικό και εμπειρία με ευάλωτες ομάδες.

Τόπος: Αθήνα

Θέσεις εργασίας στην ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα για τις δράσεις φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα αναζητά προσωπικό για δράσεις φιλοξενίας αιτούντων άσυλο και προσφύγων.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsis.grammateia@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», έως τις 20/7/2017.
Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.

 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Ενημέρωση θα λάβουν μόνο όσοι υποψήφιοι προχωρήσουν στην διαδικασία της ατομικής συνέντευξης

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετζητιέ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Θέσεις εργασίας σε υπηρεσίες παροχής στέγασης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό που θα απασχολείτε σε υπηρεσίες παροχής στέγασης για πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο θα υλοποιηθούν στην Αθήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο arsisathina@gmail.com βιογραφικό με την ένδειξη «ΘΕΣΗ», έως  τις 17/7/2017. Στην περίπτωση που υπάρχει ενδιαφέρον για πέραν της μίας θέσης  ή τοποθεσίας, επίσης να αναφερθούν.

 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Οι Υποψήφιοι που προχωρούν στην διαδικασία των συνεντεύξεων θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά.

Πληροφορίες: Αρσινόη Μετιτζιέ
Τηλ. Επικοινωνίας: 2108259880

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Θέση Οικονομικού Διαχειριστή για τη στελέχωση του γραφείου στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Οικονομικό Διαχειριστή για τη στελέχωση του γραφείου της στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 3 ετών)
 • Επαρκής εμπειρία σε κατάθεση, καταχώρηση και διαχείριση έργων στο σύστημα ΟΠΣ (άνω των 3 ετών)
 • Γνώσεις κατάρτισης, αναμόρφωσης και τήρησης προϋπολογισμών
 • Εμπειρία σε τμήμα/ φορέα με οργανωμένο λογιστήριο
 • Γνώση λογιστικών προτύπων
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Καλή γνώση στη διαχείριση ERP συστημάτων-λογισμικού οικονομικών εφαρμογών (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα
 • Ανάληψη ευθυνών και πρωτοβουλιών μέσα σε μία ομάδα