Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μιας θέσης «Educational Expert» στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει την θέση «Educational Expert» στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Centers» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Ουρντού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4474
Ημερομηνία: 19/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Ουρντού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Ουρντού εκ περιτροπής/μερικής  απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ανηλίκων «ΠΥΛΗ»

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 583
Ημερομηνία: 18/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα  Γιάννενα προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ.

Τόπος Απασχόλησης: Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1838/21
Ημερομηνία: 12/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη 1 θέσης «Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει μία θέση «Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα.