Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια 7 σταθερών υπολογιστών, 7 λογισμικών και 6 web camera στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στο κέντρο της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια 7 σταθερών υπολογιστών, 7 λογισμικών και 6 web camera στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας (Μαραθώνος και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο) και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την πρόσκληση εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία:«Ασφαλιστική κάλυψη 141 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική (67 διαμερίσματα), Θεσσαλονίκη (30 διαμερίσματα), Σάμο (9 επιπλωμένα διαμερίσματα), Χίο (17 επιπλωμένα διαμερίσματα), Κω (12 επιπλωμένα διαμερίσματα) και Λέρο (6 επιπλωμένα διαμερίσματα), επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Ασφαλιστική κάλυψη 141 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική (67 διαμερίσματα), Θεσσαλονίκη (30 διαμερίσματα), Σάμο (9 επιπλωμένα διαμερίσματα), Χίο (17 επιπλωμένα διαμερίσματα), Κω (12 επιπλωμένα διαμερίσματα) και Λέρο (6 επιπλωμένα διαμερίσματα), επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση επίπλων για την Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια, συναρμολόγηση και τοποθέτηση επίπλων για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35),προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια προϊόντων συμπληρωματικής σίτισης για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and ReceptionScheme» (agreementsymbolGRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).\

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – Τροποποίηση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών – Επανάληψη δημοσίευσης πρόσκλησης σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών – Τροποποίηση Πίνακα Τεχνικών Προδιαγραφών – Επανάληψη δημοσίευσης πρόσκλησης σε υποβολή προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση δεκαπέντε (15) κλιματιστικών μονάδων στον Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στο κέντρο της Αθήνας (Μαραθώνος και Μεγ. Αλεξάνδρου αρ. 56, Μεταξουργείο) και για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων σε αυτό, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Οι νόμιμοι εκπρόσωποι της Οργάνωσης αποφασίζουν και παρατείνουν την προθεσμία υποβολής των προσφορών επί της υπ’ αρ. πρωτ. 373/16 πρόσκλησης σε υποβολή προσφορών, μέχρι και την Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16.00.