Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης για υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης, με αριθμό πρωτοκόλλου 6044.

Ο κωδικός 43 τροποποιείται ως εξής:
    “Χάρτινα κουτιά για αποθήκευση εγγράφων μήκους 26 cm και ύψους 32 cm και ελάχιστου πλάτους 5 cm”
O κωδικός 44 τροποποιείται ως εξής:
    “Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με ράχη τουλάχιστον 8 cm”
Τέλος, λόγω τυπογραφικού λάθους στο σημείο “Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ”, παράγραφος 5), διευκρινίζεται ότι ο προσφέρων τη χαμηλότερη τιμή θα ενημερώνεται άμεσα από την Αναθέτουσα Αρχή με κάθε μέσο (τηλεφωνικά, μέσω φαξ ή email) ώστε να προσκομίσει (μέσω φαξ ή email κατά τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1) εντός πέντε (5) ημερών τα δικαιολογητικά προς υπογραφή της συμβάσεως.

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής υλης για τις ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός
Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού αρ.26),
στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την
προμήθεια γραφικής υλης για τις ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος της Οργάνωσης
στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception
Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την
ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του
ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προσφορά εδώ

Πρόσκληση για την υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρικών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

“Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του υπογείου, ισογείου χώρου και του 1 ου ορόφου κτηρίου επί της οδού Αμπελώνων 57, Πυλαία, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων”

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για «Εργασίες επισκευής και ανακαίνισης τμήματος του υπογείου, ισογείου χώρoυ και του 1 ου ορόφου κτηρίου επί της οδού Αμπελώνων 57, Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη, Θεσσαλονίκη, όπου θα στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Προσφύγων», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Support to mostly Syrian refugees both in camps and en-route in Serbia, FYROM and Greece» (REF No: 1601-010), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Κατεβάστε το  Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς

Κατεβάστε  τις Τεχνικές Προδιαγραφές – Πίνακας Απαιτήσεων & Συμμόρφωσης