Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)

Υποβολή έγγραφων προσφορών σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμούγια το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «SupporttomostlySyrianrefugeesbothincampsanden-routeinSerbia, FYROMandGreece» – REFNo: 1601-010, το  οποίο υλοποιείται από  την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (GermanFederal Foreign Ministry – GFM).

 

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Δείτε την οικονομική προσφορά εδώ

 

 

Υποβολή έγγραφων προσφορών για τη προμήθεια και εγκατάσταση επίπλων για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)

Υποβολή έγγραφων προσφορών σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για το έργο της «Προμήθειας και  εγκατάστασης επίπλων για το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών σε Νέους (Πτολεμαίων 42 με Ίωνος Δραγούμη 45)» στο πλαίσιο του Προγράμματος «SupporttomostlySyrianrefugeesbothincampsanden-routeinSerbia, FYROMandGreece» – REFNo: 1601-010, το  οποίο υλοποιείται από  την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την ASB – Σερβίας και χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (GermanFederal Foreign Ministry – GFM).

 

Δείτε την προσφορά: εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών:εδώ

Δείτε την οικονομική προσφορά: εδώ

Δείτε τις τροποποιήσεις της προκήρυξης εδώ

Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση τεσσάρων (4) προκατασκευασμένων οικίσκων τύπου ISOBOX» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Δείτε τις διευκρινήσεις εδώ

Διευκρινήσεις/τροποποιήσεις για τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης Διώροφου κτιρίου επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 στη Θεσσαλονίκη (Ευζώνων) όπου θα στεγαστούν Κοινωνικές Υπηρεσίες Ανηλίκων»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναρτά τροποποιήσεις/διευκρινήσεις προς κάθε ενδιαφερόμενη εταιρεία σχετικά με τον Ανοικτό Διαγωνισμό με τίτλο «Εργασίες ανακαίνισης Διώροφου κτιρίου επί της οδού Σπάρτης αρ. 9 στη Θεσσαλονίκη (Ευζώνων) όπου θα στεγαστούν Κοινωνικές Υπηρεσίες Ανηλίκων».

Δείτε την περιγραφή του έργου εδώ

Δείτε την αποτύπωση του πρώτου ορόφου εδώ

Δείτε την πρόταση του πρώτου ορόφου εδώ

Δείτε την αποτύπωση του δεύτερου ορόφου εδώ

Δείτε την πρόταση του δεύτερου ορόφου εδώ

Yποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών, λογισμικού, περιφερειακών και λοιπού εξοπλισμού πληροφορικής για τις ανάγκες λειτουργίας του παραρτήματος της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ

Δείτε την οικονομική προσφορά εδώ