Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία «Ασφαλιστική κάλυψη 274 διαμερισμάτων/κατοικιών σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία «Ασφαλιστική κάλυψη 274 διαμερισμάτων/κατοικιών, μέσης κατασκευαστικής αξίας € 1.100/τετραγωνικό μέτρο με το περιεχόμενό τους (αξίας € 3.000 ανά διαμέρισμα) που η Αναθέτουσα Αρχή έχει ήδη ή θα μισθώσει σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Σάμο, Χίο, Κω, Λέρο και Ρόδο, επιφανείας από 20 έως 200 τετραγωνικών μέτρων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Οικιακών Ηλεκτρικών Συσκευών» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και παράρτημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26), προσκαλεί σε υποβολή εγγράφων προσφορών για την προμήθεια λευκών ειδών στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077), το οποίο υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών χειροτεχνίας (υφάσματα), για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ210
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υλικών χειροτεχνίας (υφάσματα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 60,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια υλικών χειροτεχνίας (υφάσματα) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α