Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφοράς για προμήθεια υπολογιστών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια 5 (πέντε) σταθερών υπολογιστών για τις ανάγκες της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για προμήθεια υπολογιστών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια 5 (πέντε) λαπ τοπ για τις ανάγκες της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Arsis Refugees Project» (agreement symbol A-04976-08-507182 ), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την ECKO μέσω της OXFAM.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Παροχή υπηρεσιών catering για 50 ανήλικους φιλοξενούμενους σε 1 ξενώνα στη Θεσσαλονίκη

ΘΕΜΑ: Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για 50 ανήλικους φιλοξενούμενους σε 1 ξενώνα στη Θεσσαλονίκη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού εδώ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για την υπηρεσία: Διαχείριση Συστήματος Προπληρωμένων Καρτών

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού σε ευρώ, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά για την «παροχή υπηρεσιών διαχείρισης προπληρωμένων καρτών που η Αναθέτουσα Αρχή θα χορηγεί στους ωφελουμένους για την αγορά ειδών σίτισης και ειδών προσωπικής υγιεινής από super και mini markets, με αναγραφή στις κάρτες NO ALCOHOL, NO CIGARETTES» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR), με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

Η ΑΡΣΙΣ αναζητά ξενοδοχειακή μονάδα προς ενοικίαση

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ξενοδοχειακή μονάδα προς ενοικίαση, δυναμικότητας 50 κλινών – τουλάχιστον 25 δωματίων, στην  ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες ξενοδοχειακών μονάδων, μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας στο 2310 526150 ή στο infothes@arsis.gr, κοινοποιώντας μας την ακριβή περιοχή του ξενοδοχείου, τον αριθμό δωματίων και τους υπόλοιπους χώρους και την τιμή δωματίου ή του συνόλου της ξενοδοχειακής μονάδας, ως την Τετάρτη 25/5/2016.

 Η ξενοδοχειακή μονάδα θα χρησιμοποιηθεί για την στέγαση Δομής φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Αιτούντων Άσυλο και θα μισθωθεί για το λόγο αυτό ως τις 31 Δεκεμβρίου 2016.