Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Internal Quality Control”

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Internal Quality Control” για το τμήμα της Δράσης 6.2 “Creating  mobile units to record, identify and evaluate cases in need of support and, whenever necessary, to refer people to the proper agency” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Project Management”

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Project Management” για το τμήμα της Δράσης 1.2 “Management and coordination” που υλοποιεί η«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups ”GIMMIE SHELTER”» τουΠρογράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

 

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το τμήμα της Δράσης 6.1 “Day care centers for vulnerable social groups”

Θεσσαλονίκη 16  Ιουνίου 2014

Αριθμ. Πρωτ.3122

 Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το τμήμα της Δράσης 6.1 “Day care centers  for vulnerable social groups” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013