Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ανάδειξη αναδόχου ανοιχτής πρόσκλησης με Αρ. πρωτ. Π1748/26-06-2017  για την προμήθεια ηλεκτρικών ειδών  για τις  ανάγκες της μεταβατικής δομής ασυνόδευτων ανηλίκων  Ταγαράδων

Θεσσαλονίκη, 21/07/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol agreement symbol GRC01/2017/0000000077], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/Π1748/2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η επιχείρηση «DIXONS SOUTH – EAST EUROPE Ανώνυμη Εμπορική Βιομηχανική Εταιρία Ηλεκτρικών, Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και Ασφαλιστικών Συμβούλων.» που εδρεύει στo 14o χλμ Ε.Ο.Α.Λ. και Σπηλιάς 2 στη Μεταμόρφωση Αττικής,  αναδείχθηκε ανάδοχος της προκηρυσσόμενης προμήθειας με το ποσό των 6.091,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 480/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 κλιματιστικών μονάδων στην ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 21/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/480/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 49, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων στο ποσό των €3.377,42 χωρίς ΦΠΑ και € 4.188,00 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 507/2017 για την προμήθεια ειδών συμπληρωματικής σίτισης και ειδών super market για τις ανάγκες του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 24/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/507/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΜΑΡΤ ΚΑΣ & ΚΑΡΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, που εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, επί της οδού Χρήστου λαδά αρ. 13 και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας ειδών συμπληρωματικής σίτισης και ειδών super market στο ποσό των €2.328,08 χωρίς ΦΠΑ και ποσό € 2.801,84 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 506/2017 για την προμήθεια λευκών ειδών για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η Οργάνωση στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό και στη Θήβα

Αθήνα, 21/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/506/19-7-2017 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ετερόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Ν. ΚΑΡΑΛΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ» που εδρεύει στη Μεταμόρφωση Αττικής (οδός Κορίνθου αρ. 15) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας λευκών ειδών στο ποσό των € 3.428,80 χωρίς ΦΠΑ και ποσό € 4.251,70 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η συντονίστρια του προγράμματος
«Safe Zones in Schisto and Thiva Open Accommodation Facilities»
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Αργυρώ Δημοπούλου

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 480/2017 για την προμήθεια και εγκατάσταση 12 κλιματιστικών μονάδων στην ΕΣΤΙΑ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ που λειτουργεί στην Αθήνα

Αθήνα, 21/7/2017

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) [agreement symbol GRC01/2017/000000007], ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/480/17 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «MEDIA SATURN ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΕΛΛΑΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 49, αναδείχθηκε ανάδοχος της προμήθειας κλιματιστικών μονάδων στο ποσό των €3.377,42 χωρίς ΦΠΑ και € 4.188,00 με ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Η υπεύθυνη υλοποίησης του προγράμματος
Accommodation and Assistance to Asylum Seekers and Relocation Candidates
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
Μαρία Καλδάνη