Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις θέσεων πλήρους απασχόλησης για την υποστήριξη δράσεων στο κέντρο ανοιχτής φιλοξενίας προσφύγων στην Φιλιππιάδα, νομός Πρέβεζας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις:

ΘΕΣΗ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ψυχολογίας,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στα κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ,
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Προκήρυξη θέσης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης της ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

Θέση εργασίας στο γραφείο Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο του προγράμματος RELOCATION & RECEPTION SCHEME GRC01/2016/0000000060/004

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας φροντιστή

Απαραίτητα προσόντα:

 • Κάτοχος τίτλου από τμήμα μηχανικών σπουδών (ΑΕΙ – ΤΕΙ)
 • 7ετής προϋπηρεσία σε ανακαινίσεις κτιρίων, χώρων
 • Δυνατότητα επίλυσης τεχνικών οικιακών προβλημάτων
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Καλή γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών για την επίλυση προβλημάτων
 • Δίπλωμα οδήγησης

Επιθυμητά προσόντα

 • Γνώση άλλης γλώσσας
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Εθελοντική εργασία

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους με μία συνοδευτική επιστολή έως τις 5/12/2016, στην ηλεκτρονική διεύθυνση infothes@arsis.gr, με θέμα: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ  ΦΡΟΝΙΤΣΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 

Θέση εργασίας στο τμήμα επικοινωνίας | Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα επικοινωνίας του φορέα.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (προτιμητέα κατεύθυνση: ΜΜΕ και Επικοινωνίας)
 • Εμπειρία στην προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστη γνώση εργαλείων επικοινωνίας και μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Βασικές γνώσεις πληροφορικής (site κα)
 • Άριστη δυνατότητα συγγραφής κειμένων (παρουσιάσεις, επιστολές, Δελτία Τύπου κα)
 • Άριστες οργανωτικές και επικοινωνιακές ικανότητες

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει μια θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑ.

Απαραίτητα προσόντα: