ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Ιατρική φροντίδα για κοινωνικά αποκλεισμένους και εργαζόμενους

Τις ανάγκες ιατρικής φροντίδας – το πιο επίκαιρο αίτημα της τρέχουσας περιόδου- για τους κοινωνικά αποκλεισμένους στους οποίους απευθύνεται, αλλά και για το προσωπικό της έρχεται να καλύψει στο βαθμό που της αναλογεί η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, σε συνεργασία με την οργάνωση των German Doctors e. V.

Πρόκειται για πρόγραμμα που άρχισε τον περασμένο Οκτώβριο και θα διαρκέσει μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022 και υλοποιείται στους νομούς Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων, Μαγνησίας, Δράμας, Καβάλας και Έβρου. Παρέχει ιατρικές υπηρεσίες, κυρίως στον προσφυγικό πληθυσμό, με ιδιαίτερη έμφαση στα ασυνόδευτα ανήλικα προσφυγόπουλα

Απολογισμός Προγράμματος “Human Rights Awareness and Skills Development for Unaccompanied Minors (UAMs)”

Τους 6 μήνες υλοποίησης μετά την επανεκκίνηση του έκλεισε το πρόγραμμα Human Rights Awareness and Skills Development for Unaccompanied Minors (UAMs), ένα project που χρηματοδοτείται από την Alstom Foundation και αφορά ασυνόδευτους ανήλικους αιτούντες άσυλο ηλικίας 15-18 ετών, που διαμένουν σε δομές πλαισίωσης της ΑΡΣΙΣ (Δομές φιλοξενίας και διαμερίσματα SIL). Το αντικείμενο του προγράμματος είναι η παροχή επαγγελματικής συμβουλευτικής και η ανάπτυξη δεξιοτήτων με σκοπό την προσαρμογή των ωφελούμενων στις Ευρωπαϊκές συνθήκες εργασίας. Η συμβουλευτική παρέχεται μέσα από ατομικές και ομαδικές συναντήσεις, εξωτερικές επισκέψεις και εκπαιδεύσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω του εγχειριδίου Compass.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Ο τρόπος εργασίας και η παροχή των υπηρεσιών μας στη διάρκεια των περιοριστικών μέτρων (lockdown).

(English follows)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων υλοποιεί το πρόγραμμα «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», που χρηματοδοτείται μέσω του προγράμματος ΑΣΥΛΟ και ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ – EEA GRANTS (ΕΟΧ) υπό την αιγίδα των ΣΟΛ-CROWΕ και HUMAN RIGHTS 360. Στο πλαίσιο του προγράμματος ξεκίνησε και η λειτουργία τριών διαμερισμάτων με δεκαέξι (16) θέσεις φιλοξενίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης για ευάλωτες γυναίκες αιτούσες άσυλο και των ανήλικων παιδιών τους. Η χρονική διάρκεια του προγράμματος είναι δώδεκα (12) μήνες με προοπτική επέκτασης και στοχεύει να συνδράμει στο ευρύτερο ζήτημα έλλειψης προσφερόμενων θέσεων φιλοξενίας και εξειδικευμένων υπηρεσιών. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ευάλωτες γυναίκες μονήρεις ή μονογονείς αιτούσες άσυλο, οι οποίες διαβιούν σε επισφαλείς συνθήκες.

Σε κίνδυνο αστεγίας και στέρησης χιλιάδες πρόσφυγες αυτόν τον χειμώνα

Χιλιάδες πρόσφυγες και προσφύγισσες στην Ελλάδα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν συνθήκες αστεγίας και βασικών στερήσεων όσο ο χειμώνας πλησιάζει. Oι καιρικές συνθήκες κατά τη διάρκεια του χειμώνα ήταν πάντα πρόκληση για τους αστέγους. Όμως, η πανδημία, ο σκόπιμος περιορισμός της διάρκειας υποστήριξης των προσφυγικών πληθυσμών και η απουσία μιας συνεκτικής εθνικής στρατηγικής για την ένταξη και τη στέγαση, κάνουν τον φετινό χειμώνα έναν από τους δυσκολότερους των τελευταίων ετών.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ – Η κατάργηση της “προστατευτικής φύλαξης” ανοίγει το δρόμο σε νέο σύστημα φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων

Φωτογραφία από Gerd Altmann από το Pixabay 

“Οι ασυνόδευτοι ανήλικοι, υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς, δεν τίθενται σε προστατευτική φύλαξη του άρθρου 18 του Προεδρικού Διατάγματος 141 / 1991 (Α’ 58), μόνο εξαιτίας του γεγονότος ότι στερούνται ασφαλούς ή γνωστής διαμονής” και “υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς οι οποίοι μετά από διαδικασία ταυτοποίησης αναγνωρίζονται ως ασυνόδευτοι ανήλικοι παραπέμπονται αμελλητί σε διαδικασία εξεύρεσης επείγουσας φιλοξενίας διά της Ειδικής Γραμματείας Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων και ενημερώνεται προς τούτο η αρμόδια εισαγγελική αρχή για την έκδοση σχετικής διάταξης μεταφοράς”.

Άρθρο 43 του νέου νόμου 4760/2020 (“Ρυθμίσεις σωφρονιστικής νομοθεσίας και λοιπές διατάξεις”) των υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου