Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη

Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας διοικητικού υπαλλήλου για τη στελέχωση του προσωπικού της  στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες. Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Προκήρυξη θέσης εξωτερικού συνεργάτη για την εποπτεία των εργαζόμενων στην Ασφαλή Ζώνη Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση εξωτερικού συνεργάτη για την εποπτεία των εργαζομένων που εργάζονται στην ασφαλή ζώνη φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αγ.Ελένη στα Ιωάννινα σε πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση μέσω της διεθνούς Οργάνωσης UNICEF.

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι έως 31/12/2018.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (KEDU) στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (KEDU) στην Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» της UNHCR.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected]com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της Θέσης προτίμησης, έως  τις 07/09/2018, και ώρα 17.00.

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας για την στελέχωση της ομάδας Παιδικής Προστασίας στην Ασφαλή Ζώνη Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Καβάλα

H ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 2 νέες θέσεις εργασίας για την στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας για την παιδική προστασία στην Ασφαλή Ζώνη για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως τις 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη για τη θέση Διοικητικού Υπαλλήλου στην Καβάλα

H ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας διοικητικού υπαλλήλου για την τη στελέχωση της ομάδας της Ασφαλούς Ζώνης για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως τις 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.