Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Γιάννενα, με έδρα εργασίας τη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 344
Ημερομηνία: 6/04/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Γιάννενα προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί/ Νταρί  

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως τις 30/04/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Φαρσί/Νταρί πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης παιδαγωγού στο Safe Zone για ασυνόδευτους ανηλίκους στα Διαβατά

Η Άρσις, προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού, για τη  Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Διαβατά. 

Θέση Εκπαιδευτικού Πλήρους Απασχόλησης

Προκήρυξη δύο θέσεων δικηγόρων για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) δικηγόρους για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection, Youth Support and Non-Formal Education Activities in Greece»το οποίοχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) για απασχόληση εννέα μηνών.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ‘’ΕΛΛΗ’’ στην Αλεξανδρούπολη.

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 3740
Ημερομηνία: 02/04/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων  « ΈΛΛΗ» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1  θέση αντικατάστασης φροντιστή/τριας

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/05/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη μιας θέσης διερμηνέα Κουρδικών γλωσσών (Σορανί, Κιρμαντζί, Μαντίνι) για το Safe Zone στη Ριτσώνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Κουρδικών γλωσσών (Σορανί, Κιρμαντζί, Μαντίνι) στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).