Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Επιστήμονα/Τοπικού Συντονιστή στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν μια θέση Κοινωνικού Επιστήμονα/Τοπικού Συντονιστή.

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2020 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 6 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (36 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περαιτέρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση Κοινωνικού Επιστήμονα/Τοπικού Συντονιστή πλήρους απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

Ο  Κοινωνικός  Επιστήμονας/ Τοπικός Συντονιστής είναι υ̟πεύθυνος για την εύρυθμή λειτουργία  της Δομής, καθώς και για την εκτίµηση και τη διαχείριση των κοινωνικών και προνοιακών αναγκών των φιλοξενούµενων, την ανά̟πτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία µε την κοινότητα. Ειδικότερα φροντίζει για:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια θέση Συμβούλου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας πλήρους απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου Skills development and Human Rights awareness for Unaccompanied Minors (UAMs)”, με χρηματοδότηση από το Alstom FoundationAlstom S.A.”, με σκοπό την παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής σε ασυνόδευτους ανηλίκους στην Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει μια Θέση Συμβούλου Επαγγελματικής Σταδιοδρομίας πλήρους απασχόλησης στην Θεσσαλονίκη.

Η θέση είναι οκτάμηνης διάρκειας, με επιθυμητή ημερομηνία έναρξης την 02/03/2020.

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα αραβικών για την Σάμο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα (1) Διερμηνέα με γνώσεις Αραβικών για την Σάμο στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συστατικές Επιστολές,  έως  την Πέμπτη 20/02/2020.

  • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
  • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Πληροφορίες: Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Τηλ. Επικοινωνίας: 21082 59 880

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.


Προκήρυξη θέσης δικηγόρου για το νησί της Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δικηγόρο για το νησί της Κω στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com, Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δυο (2) συστατικές επιστολές, με την ένδειξη της θέσης προτίμησης, έως  την Πέμπτη 20/02/2020 και ώρα 17.00.

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα αραβικών για την Λέρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα (1) Διερμηνέα με γνώσεις Αραβικών για την Λέρο στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS” το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και Συστατικές Επιστολές,  έως  την Δευτέρα 17/02/2020.