Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM1512
Ημερομηνία: 18/07/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Φαρσί
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Επιθυμητά προσόντα:

Θέση εργασίας Λογιστή για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and services to Asylum Seekers and beneficiaries of international protection in Greece

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Accommodation and services to  Asylum Seekers and beneficiaries of international protection in Greece (Αρ. Σύμβασης GRC01/2019/0000000177) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο, Κω, Σάμο, Ρόδο και Χίο.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Λογιστής», έως  τις 24/07/2019.

Προκήρυξη Θέσης Εργασίας Διερμηνέα στη γλώσσα Φαρσί στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο, Θεσσαλονίκη

Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Διερμηνέα στη γλώσσα Φαρσί για τη στελέχωση του προσωπικού της  στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή έχουν αναγνωριστεί ως πρόσφυγες. Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EU DG HOME).

Θέση εργασίας Βοηθού Οικονομικής Διαχείρισης στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος Improving the Greek Reception system through the management support and target interventions in Long-Term accommodation Sites (DG HOME και ΔΟΜ)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Βοηθό Οικονομικής Διαχείρισης στο πλαίσιο της λειτουργίας του έργου “Improving the Greek Reception system through the management support and target interventions in Long-Term accommodation Sites” στην Αθήνα, το οποίο υλοποιείται με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 22/07/2019.

Θέσεις εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού, Δικηγόρου και Φροντιστή στη Σάμο στο πρόγραμμα “Provision of Accommodation and Services to Refugees and Asylum Seekers in Greece”

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό, έναν (1) Δικηγόρο και έναν (1) Φροντιστή για το νησί της Σάμου στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, συστατικές επιστολές και αντίγραφα τίτλων σπουδών  έως  τις 22/07/2019.