Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 1 θέσης «Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει μία θέση «Υπεύθυνου/ης Επικοινωνίας» για τα κεντρικά γραφεία της Οργάνωσης στην Αθήνα.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 577
Ημερομηνία: 12/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ασυνόδευτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα προκηρύσσει 1 νέα θέση νομικού

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Νομικού  Μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη 1 θέσης «Υπεύθυνου/ης Καθαριότητας» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά ένα άτομο για να καλύψει μία θέση «Υπεύθυνου/ης Καθαριότητας» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ)στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη 2 θέσεων παιδαγωγού για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 2 άτομα για να καλύψει 2 θέσεις «Παιδαγωγού» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ4458
Ημερομηνία: 07/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα επαναπροκηρύσσει 1 θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης