Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1763
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 120,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 120,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1764
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 711,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 882,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια αθλητικού εξοπλισμού, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 711,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 882,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας απόφραξης αποχέτευσης στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1759
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας απόφραξης αποχέτευσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 186,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες καθαρισμού αποχετεύσεων (90470000-2)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «υπηρεσίας απόφραξης αποχέτευσης» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 150,00 ευρώ καθαρή αξία πλέον ΦΠΑ 24%, συνολική αξία 186,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 3 κλιματιστικών για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1757
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 3 κλιματιστικών για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 3 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 150,00 ευρώ με ΦΠΑ.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 11351/10-09-19 για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα – Καβάλα»

Θεσσαλονίκη,  02-10-2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σας  ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  11/11351/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων»,   

  • που εδρεύει στη Ν. Πέραμο Καβάλας (οδός Νίκης αριθ. 38)   αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού για τα δύο τμήματα  αυτού (Δράμα/Καβάλα) και  για  τις 7 από τις 8 ομάδες συνολικά (ΕΚΤΟΣ την ομάδα Οπωροκηπευτικών ΔΡΑΜΑΣ) για το ποσό των                 

Καβάλα            € 20.954,50 € χωρίς ΦΠΑ // € 23.544,48 με ΦΠΑ 
Δράμα              € 16.770,82 χωρίς ΦΠΑ // € 18.950,26 με ΦΠΑ.