Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ 3776/13-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ενοικίασης επιβατικών αυτοκινήτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη και για τις ανάγκες όλων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων του έργου και συγκεκριμένα για την μεθοδολογικά υπεύθυνη του έργου, από 01/05/2021 έως και  31/05/2021  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.299,58 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.851,48 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., με δικαίωμα προαίρεσης από 01/06/2021 έως 30/06/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 2.225,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.759,50 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 4.524,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.610,98 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Ενοικίαση επιβατικών αυτοκινήτων με οδηγό (CPV:60171000-7).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3772/13-04-2021

Για την προμήθεια άρτου, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, από 01/05/2021 έως και  31/05/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 1.366,79 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.544,47 ευρώ με Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης από 01/06/2021 έως 30/06/2021 προϋπολογισθείσας αξίας 1.322,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.494,65 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, ήτοι συνολική δαπάνη συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης 2.689,49 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.039,12 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: ΨΩΜΙ: 15811100-7

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και επισκευής (service) ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και επισκευής (service) ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ελέγχου και επισκευής (service) ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης  για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.
(CPV: 50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και παραφαρμάκων, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3765/09-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και παραφαρμάκων, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.833,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.042,37 ευρώ με Φ.Π.Α..

CPV:  33600000-6 – Φαρμακευτικά προϊόντα,  33711540-4 – Παραφαρμακευτικές κρέμες ή λοσιόν,  33790000-4 – Εργαστηριακά είδη, είδη υγιεινής ή φαρμακευτικά είδη από γυαλί 33690000-3 – Διάφορα φάρμακα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3757/08-04-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών κομμωτηρίου για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο, στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη στον «Φρίξο» και στην «Έλλη», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.606,10 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.991,56 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 98320000-2 Υπηρεσίες κομμωτηρίων και υπηρεσίες καλλωπισμού

*Παράταση λήψης προσφορών για την δομή των Ταγαράδων και της Πυλαίας έως την Παρασκευή 16/04/2021 ώρα 11:00 π.μ.