Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ-3447/18-01-2021 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ-3447/18-01-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (8.927 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης και 2.446 λίτρα  πετρέλαιο κίνησης), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 8.638,14€ ευρώ άνευ ΦΠΑ και 10.711,29€ ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης.

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 12504/21-12-20 για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα»

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 12504/21-12-20 για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: AM 3446/18-01-2021

 Για την απευθείας ανάθεση τμήματος της προμήθειας παροχής υπηρεσιών σίτισης- διανομής έτοιμων γευμάτων για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων  της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Πυλαία Θεσσαλονίκης, Ταγαράδες) και   Έβρου (Αλεξανδρούπολη-  Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 13.754,72 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 15.542,83 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

(CPV 55320000-9) Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3445/18-01-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 12.042,78€ χωρίς ΦΠΑ και 13,618,95 € με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ THN ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΖΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΧΙΣΤΌ, ΣΤΗ ΘΗΒΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΡΙΤΣΩΝΑ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 14/01/2021

Α.Π. ΠΡ/3/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων, αριθμός 43) («Αναθέτουσα Αρχή» ή «Οργάνωση») προσκαλεί προμηθευτές σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού στις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας ανηλίκων (SAFE ZONES) που λειτουργεί η Οργάνωση στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σχιστό, στη Θήβα και στη Ριτσώνα για τις ανάγκες των εργαζόμενων και των φιλοξενούμενων της Οργάνωσης στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματοςAssisting the Greek authorities in the management of the Reception System(SMS 2021) («Πρόγραμμα»).