Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών σύνθεσης κουζίνας για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ εντός Αττικής

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 126/21 – 15/09/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών σύνθεσης κουζίνας  για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» εντός Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  160,49€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 199,0€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

CPV 39100000-3

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών οικιακής χρήσης για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: 13049/15-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών οικιακής χρήσης για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 178,50 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 221,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39220000-0 – Εξοπλισμός κουζίνας, είδη οικιακής χρήσης και αναλώσιμα τροφοδοσίας, 39136000-4  Κρεμάστρες*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Δευτέρα 27/09/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως (σκελετός & φακοί) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4388/15-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως (σκελετός & φακοί) για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 33734100-5 – Σκελετοί και υποστηρίγματα γυαλιών, 33734200-6 – Γυαλί για ματογυάλια

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών και μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: 13044/14-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικών συσκευών και μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.230,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.525,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 30233100-20 Μονάδες αποθήκευσης δεδομένων ηλεκτρονικών υπολογιστών

Σημαντική επισήμανση
Στο κλιματιστικό που ζητείται στην ομάδα Α της πρόσκλησης, ο προϋπολογισμός περιλαμβάνει και το κόστος τοποθέτησης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: 13043/13-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας επίπλων για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 930,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39000000-2  Έπιπλα

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Πέμπτη 23 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ.