Θέσεις Εργασίας

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητεί  Εκπαιδευτικό/Φιλόλογο με σύμβαση ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης, (έως 31/08/2016) με δυνατότητα ανανέωσης,  στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ

50 Θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)”. Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ASB και την WAHA και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@arsis.gr Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» απασχόλησης, έως τις 19/7/2016 και ώρα 15:00.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Θέσεις εργασίας για τέσσερις (4) πτυχιούχες/ους κοινωνικών επιστημών και μία (1) θέση διερμηνέα

Η AΡΣΙΣ  προκηρύσσει θέσεις εργασίας για τέσσερις (4) πτυχιούχες/ους κοινωνικών επιστημών και μία (1) θέση διερμηνέα  με σύμβαση ορισμένου χρόνου (19/7/2016 έως 31/12/2016), στο πλαίσιο του προγράμματος REACT – Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών
  • Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση Διπλογραφικής Λογιστικής
  • Γνώση Μισθοδοσίας
  • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: infothes@arsis.gr
Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω.
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 15/7/2016

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων

Δείτε τον πίνακα εδώ