Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο φαρμακοποιών για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο φαρμακοποιούς για τη του Κοινωνικού Φαρμακείου με διάρκεια σύμβασης  έως τις 31/10/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2016-14/7/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.
Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου (1) για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης»

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε το έντυπο αίτησης εδώ

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ

 

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Αλεξανδρούπολη.

 Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Αλεξανδρούπολη.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις, στη πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 5,5 μήνες (15 Ιουλίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2015).

  1. Θέσεις ΟΔΗΓΟΥ με κύρια αρμοδιότητα τη μεταφορά του προσωπικού, των ανηλίκων και ειδών που σχετίζονται με τη Δομή.

Προκήρυξη θέσεων πλήρους απασχόλησης για τον συντονισμό χρηματοδοτούμενου προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για έναν συντονιστή Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου προγράμματος ανακούφισης της προσφυγικής κρίσης.
Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
  • Προϋπηρεσία σε θέση συντονισμού χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών)
  • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών)
  • Εμπειρία στην δουλειά με προσφυγικούς πληθυσμούς
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Επιθυμητά προσόντα:

Call for Administration & Logistics Manager

Name of the position: Administration & Logistics Manager

Function: Project Manager or equivalent

General description of the position:

Carry out efficient administrative and logistical management of the project, minimizing financial and operational risks and ensuring compliance in terms of Tdh procedures and Donors guidelines.