Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

« Βοηθός Λογιστηρίου» στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύθυνσης
  • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
  • Άριστη Γνώση Μισθοδοσίας
  • Γνώση Λογιστικού Προγράμματος τήρησης Γ’ κατηγορίας Βιβλίων
  • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: arsislogistirio@yahoo.gr

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 20/5/2016

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Θεσσαλονίκη.

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Θεσσαλονίκη.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 7,5 μήνες (από 15 Μαίου ως 31 Δεκεμβρίου):

Ανακοίνωση:σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως30/06/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση τωνΚοινωνικών δομών,στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «ΑνάπτυξηΑνθρώπινου Δυναμικού» με βάση την τροποποίηση της Πρόσκλησης έως30/06/2016

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα: « Οικονομολόγο / Λογιστή – Φοροτεχνικό »

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στην Αθήνα:
« Οικονομολόγο / Λογιστή – Φοροτεχνικό »

ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας για το τμήμα οικονομικής διαχείρισης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας για το τμήμα οικονομικής διαχείρισης.
 Απαραίτητα προσόντα:
  • Πτυχίο ΑΕΙ, οικονομικών σπουδών
  • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 3 ετών)
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 Επιθυμητά προσόντα: