Θέσεις Εργασίας

Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016 με αριθμ.πρωτοκόλ. 5044/07.01.2016

 Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – ανακοινώνει τα οριστικά αποτελέσματα για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού και Τεχνολόγου Τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και την θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης Φ2/2016 με αριθμ.πρωτοκόλ. 5044/07.01.2016

 Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων – ανακοινώνει τα προσωρινά αποτελέσματα για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού και Τεχνολόγου Τροφίμων στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και την θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Δημοτικό Λαχανόκηπο, στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης», που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός επιστάτη για τη στελέχωση του Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Παύλου Μελά, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει έναν επιστάτη για τη στελέχωση του Δημοτικού Λαχανόκηπου στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/  ή  στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 5/2/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Διερμηνέας Ουρντού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων με μακρόχρονη εμπειρία στο πεδίο της παιδικής προστασίας μέσα από τη λειτουργία δομών φιλοξενίας ανηλίκων και οικογενειών, δραστηριοποιείται στα νησιά της Λέρου και της Κω από τις αρχές Δεκεμβρίου με στόχο την παροχή υπηρεσιών σε παιδιά και ασυνόδευτους.

Για το πρόγραμμα της ΑΡΣΙΣ στα νησιά της Λέρου και της Κω προκηρύσσει θέση ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ με γνώση Ουρντού και Ελληνικών, άμεσα διαθέσιμου.

Παρακαλούνται οι υποψήφιοι/ες να αποστέλλουν τα βιογραφικά τους μέχρι 23/1/16 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: infothes@arsis.gr, με θέμα: Θέση Διερμηνέα Ουρντού

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο στελεχών κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο στελέχη κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/1/2016

Δείτε την ανακοίνωση  εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ.

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.