Θέσεις Εργασίας

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗΣ ΘΕΣΕΩΝ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για τη στελέχωση των Κοινωνικών δομών, στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΣΙΣ_Κοινωνικές δομές αντιμετώπισης της φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»

Για να διαβάσετε όλη την προκήρυξη πατήστε εδώ

Έντυπο αίτησης

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης

Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Θεσσαλονίκη)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου GIMMIE, που χρηματοδοτείται από το INTERREG IV Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, άμεσα διαθέσιμου, για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

Προκήρυξη για 1 Project Manager

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου GIMMIE, που χρηματοδοτείται από το INTERREG IV Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη, για την κάλυψη θέσης Project Manager.

Προκήρυξη για 1 κοινωνικό επιστήμονα (Αθήνα)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη, επιστήμονα, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης προκειμένου να εργαστεί σε νέο πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/η άμεσα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 04 /05 / 2014.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Προκήρυξη για 4 δικηγόρους (Αθήνα)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η Αρσις ζητάει 4 δικηγόρους πλήρους απασχόλησης για να εργαστούν στο νέο της πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι άμεσα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2014.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ