Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο στελεχών κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο στελέχη κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/1/2016

Δείτε την ανακοίνωση  εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο αίτησης εδώ.

Κατεβάστε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.

Προκήρυξη μίας θέσης διοικητικής υποστήριξης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση διοικητικής υποστήριξης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (κατά προτίμηση πτυχίο του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης, πτυχίο διοίκησης ή Management)
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 5 ετών)
 • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Εμπειρία στην αναζήτηση πόρων και την προσέλκυση χορηγών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
 • Επικοινωνιακές δεξιότητες – σχετικός τίτλος εκπαίδευσης 

Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του Γραφείου

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του Γραφείου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ (Ανθρωπιστικές, κοινωνικές ή οικονομικές σπουδές)
 • Συναφή προϋπηρεσία (άνω των 3 ετών)
 • Εμπειρία στο σχεδιασμό και τη συγγραφή χρηματοδοτικών προτάσεων (ΕΣΠΑ, Interreg, Ευρωπαϊκά call), καθώς και στη διαχείριση και παρακολούθηση προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.)
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός Κοινωνικού Λειτουργού και ενός Τεχνολόγου Τροφίμων για τη στελέχωση της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θεσσαλονίκης και ενός Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου Δήμου Θεσσαλονίκης.

 Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Θεσσαλονίκης» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων και του Δήμου Θεσσαλονίκης, η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει την θέση ενός Kοινωνικού Λειτουργού και ενός Τεχνολόγου Τροφίμων για την στελέχωση της δομής του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Θεσσαλονίκης και ενός Κοινωνικού Λειτουργού για τη στελέχωση της δομής του Δημοτικού Λαχανόκηπου Δήμου Θεσσαλονίκης, με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα και την διαδικασία των αιτήσεων, μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/, στο πεδίο «Ανακοινώσεις» ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 22/01/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη ενός στελέχους κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλο Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά  και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης, Κοι.Σ.Π.Ε, η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει ένα στέλεχος κουζίνας για τη στελέχωση της δομής παροχής συσσιτίων στο Δήμο Παύλου Μελά με διάρκεια σύμβασης έως τις 30/6/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 11/1/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.

Κατεβάστε το έντυπο της αίτησης εδώ.

Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης εδώ.