Θέσεις Εργασίας

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Αλεξανδρούπολη.

 Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Αλεξανδρούπολη.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις, στη πόλη της Αλεξανδρούπολης. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 5,5 μήνες (15 Ιουλίου 2016 – 31 Δεκεμβρίου 2015).

 1. Θέσεις ΟΔΗΓΟΥ με κύρια αρμοδιότητα τη μεταφορά του προσωπικού, των ανηλίκων και ειδών που σχετίζονται με τη Δομή.

Προκήρυξη θέσεων πλήρους απασχόλησης για τον συντονισμό χρηματοδοτούμενου προγράμματος

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για έναν συντονιστή Ευρωπαϊκά χρηματοδοτούμενου προγράμματος ανακούφισης της προσφυγικής κρίσης.
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ, κατά προτίμηση Κοινωνικών Επιστημών ή Διοίκησης
 • Προϋπηρεσία σε θέση συντονισμού χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών)
 • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση χρηματοδοτούμενων  προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) (άνω των 5 ετών)
 • Εμπειρία στην δουλειά με προσφυγικούς πληθυσμούς
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
Επιθυμητά προσόντα:

Call for Administration & Logistics Manager

Name of the position: Administration & Logistics Manager

Function: Project Manager or equivalent

General description of the position:

Carry out efficient administrative and logistical management of the project, minimizing financial and operational risks and ensuring compliance in terms of Tdh procedures and Donors guidelines.

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

« Βοηθός Λογιστηρίου» στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικής / Λογιστικής Κατεύθυνσης
 • Τουλάχιστον 3ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Άριστη Γνώση Μισθοδοσίας
 • Γνώση Λογιστικού Προγράμματος τήρησης Γ’ κατηγορίας Βιβλίων
 • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: arsislogistirio@yahoo.gr

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω

Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 20/5/2016

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Θεσσαλονίκη.

Προκηρύξεις Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας για ασυνόδευτα ανήλικα στην Θεσσαλονίκη.

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις. Η διάρκεια της απασχόλησης είναι 7,5 μήνες (από 15 Μαίου ως 31 Δεκεμβρίου):