Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη για την θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Θεσσαλονίκη)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου GIMMIE, που χρηματοδοτείται από το INTERREG IV Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης, άμεσα διαθέσιμου, για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού

Προκήρυξη για 1 Project Manager

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου GIMMIE, που χρηματοδοτείται από το INTERREG IV Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη, για την κάλυψη θέσης Project Manager.

Προκήρυξη για 1 κοινωνικό επιστήμονα (Αθήνα)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη, επιστήμονα, κοινωνικών ή ανθρωπιστικών σπουδών, για την κάλυψη θέσης πλήρους απασχόλησης προκειμένου να εργαστεί σε νέο πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Ο/Η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι διαθέσιμος/η άμεσα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 04 /05 / 2014.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

Προκήρυξη για 4 δικηγόρους (Αθήνα)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι Μη Κυβερνητική Οργάνωση, η οποία δραστηριοποιείται στην κοινωνική υποστήριξη νέων και άλλων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που βρίσκονται σε δυσκολία ή σε κίνδυνο και στην προάσπιση των δικαιωμάτων τους.

Η Αρσις ζητάει 4 δικηγόρους πλήρους απασχόλησης για να εργαστούν στο νέο της πρόγραμμα με έδρα την Αθήνα. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι διαθέσιμοι άμεσα. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι η 30η Απριλίου 2014.

Δείτε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

 

 

 

Θέσεις εργασίας στο Γραφείο Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ αναζητεί νέους συνεργάτες για το γραφείο της στην Αθήνα.