Δελτίο Τύπου – ΑΡΣΙΣ: Ενημέρωση για τα Εργασιακά Δικαιώματα

Τετάρτη, 24 Ιουλίου 2019

Η Υπηρεσία Εργασιακής Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κέντρου Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο της προετοιμασίας και ενίσχυσης των νέων στην αγορά εργασίας  πραγματοποιεί την Δευτέρα 29 Ιουλίου και ώρα 17:00 ενημέρωση για τα εργασιακά δικαιώματα.

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στα ελληνικά και στα αγγλικά.

Είσοδος ελεύθερη.

Ευχαριστήριο προς την MKI Hellas

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (www.arsis.gr) και τα στελέχη της θα ήθελαν να ευχαριστήσουν θερμά την MKI Hellas για τη χορηγία τροφίμων, σχολικών και βρεφικών ειδών στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων της ΑΡΣΙΣ.

Το έργο της ΑΡΣΙΣ επικεντρώνεται στην ολοκληρωμένη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους σε ανάγκη. Στόχος είναι η ομαλή ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία με την ένταξη των παιδιών σε δημόσια σχολεία, την εύρεση εργασίας στους γονείς, αλλά και την ευαισθητοποίηση του κοινωνικού συνόλου για τις δυσκολίες και τις προκαταλήψεις που ακολουθούν κάποιες κοινωνικές ομάδες.

Συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης για κρατούμενους

Το Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και κρατούμενων της ΑΡΣΙΣ αναζητά είδη πρώτης ανάγκης ώστε να καλυφθούν βασικές ανάγκες των κρατουμένων στα Καταστήματα κράτησης Θεσσαλονίκης, Κασσάνδρας και Νιγρίτας.

Η ΑΡΣΙΣ από τον Δεκέμβριο του 2018 λειτουργεί ειδικό Γραφείο Υποστήριξης Αποφυλακιζομένων και κρατουμένων στην Κοινωνική Υπηρεσία της ΑΡΣΙΣ στην οδό Μοναστηρίου 12 στον 7ο όροφο.

Το Γραφείο συστάθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «ΣΥΝ-Άνθρωπος» με στόχο την υποστήριξη των κρατουμένων και των αποφυλακιζομένων στα πρώτα βήματα που χρειάζονται να κάνουν μετά την αποφυλάκιση. Παρέχονται δωρεάν υπηρεσίες Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, ψυχολογικής υποστήριξης, φοροτεχνικής – λογιστικής υποστήριξης, παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, εργασιακής συμβουλευτικής, με έμφαση στην προσέγγιση ενημέρωση και ευαισθητοποίηση εργοδοτών και την διασύνδεση τους με αποφυλακιζομένους που αναζητούν εργασία

Ειδικότερα υπάρχει μεγάλη ανάγκη από τα παρακάτω είδη:

Ευχαριστήριο προς την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του ΑΠΘ (ΕΑΔΠ ΑΠΘ)

Με την παρούσα επιστολή, η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων θα ήθελε να ευχαριστήσει θερμά προσωπικά την κα Παπαγεωργίου και την ΕΑΔΠ ΑΠΘ για την τακτική δωρεά τροφίμων των κυλικείων της, τα οποία προμηθεύουν την οργάνωσή μας προς όφελος των ευάλωτων παιδιών, οικογενειών και επωφελούμενων ατόμων της οργάνωσής μας στους οποίους διατίθενται συστηματικά.

Παραβιάσεις σειράς διατάξεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Χάρτη και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου από την Ελλάδα λόγω της επιμονής της να φυλακίζει ανηλίκους δια της “προστατευτικής φύλαξης

Η ΑΡΣΙΣ δημοσιεύει σε ελληνική μετάφραση την σημαντική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κοινωνικών Δικαιωμάτων του Συμβουλίου της Ευρώπης, με την οποία έγινε δεκτή η καταγγελία  της Διεθνούς Επιτροπής Νομικών (ICJ) και του Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE) κατά της Ελλάδος για την παραβίαση σειράς δικαιωμάτων που θεσπίζει ο Ευρωπαϊκός Κοινωνικός Χάρτης, φορείς των οποίων είναι παιδιά αλλοδαπής υπηκοότητας που ζουν στην Ελλάδα.

Η απόφαση αυτή εκδόθηκε στις 23/5/2019, σε μία συγκυρία κατά την οποία λίγο πριν και λίγο μετά εκδόθηκαν επίσης σημαντικότατες αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ), που και αυτές αφορούσαν παραβιάσεις δικαιωμάτων ασυνόδευτων αλλοδαπών ανηλίκων στην Ελλάδα.

Ειδικότερα στην απόφαση του ΕΔΔΑ που εκδόθηκε στις 13/6/2019 για την υπόθεση SH.D κλπ κατά Ελλάδος (Αριθ.Αναφοράς 14165/16), διαθέσιμη στη γαλλική γλώσσα στην ιστοσελίδα https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-193610%22]},

κρίθηκε ότι το καθεστώς της «προστατευτικής φύλαξης» των ασυνόδευτων ανηλίκων συνιστά κράτηση και διαπιστώθηκε παραβίαση των άρθρων 3 και 5 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Μάλιστα στην υπόθεση άσκησαν παρέμβαση υπέρ των ανηλίκων και κατά της Ελλάδας η Διεθνής Επιτροπή Νομικών (ICJ) και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες και τους Εκπατρισμένους (ECRE), δηλαδή οι ίδιοι φορείς προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων που άσκησαν τη συλλογική καταγγελία για την οποία εξεδόθη η δημοσιευόμενη εδώ απόφαση.