Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

1/4/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες, προκηρύσσει 1 θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων)
  • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους 
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή – Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή – Επιμελητή  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Προκήρυξη Θέσεων Εργασίας για την ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής προστασίας σε παιδιά προσφύγων που υποστηρίζονται από το πρόγραμμα REACT

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 3 νέες θέσεις  επιστημόνων με ειδικές γνώσεις και εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών παιδικής προστασίας στο πλαίσιο του έργου REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki, που συντονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και παρέχει υπηρεσίες στέγασης και υποστήριξης σε οικογένειες προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας, που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU DG HOME)


Ειδικότερα προκηρύσσεται: 

1 θέση ψυχολόγου,

1 θέση παιδαγωγού και

1 εμψυχωτή, με αρμοδιότητα την οργάνωση κοινωνιοπαιδαγωγικών και ενταξιακών δράσεων.

Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@arsis.gr  έως τις 11/04/2019 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης».

Προκήρυξη θέσεων (1) Κοινωνικού Επιστήμονα ή Ψυχολόγου Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Επιστήμονα στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Ο/Η Κοινωνικός επιστήμονας θα παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη και θα υποστηρίζει τις δράσεις του προγράμματος μέσω προσωπικών συνεδριών με παιδιά και γονείς και επισκέψεις στο οικογενειακό περιβάλλον, της διενέργειας εκπαιδεύσεων και δημιουργικών δράσεων, την βοήθεια γονέων στην αναζήτηση εργασίας, την επανεγγραφή παιδιών στο σχολείο, την παροχή ειδών πρώτης ανάγκης, την παραπομπή σε αρμόδιες δομές και φορείς κ.α.