Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Λογιστή/στριας για την Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή/στρια, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Assisting the Greek Authorities in the Management of the Reception System με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, δύο (2) συστατικές επιστολές και αντίγραφα τίτλων σπουδών, με την ένδειξη «Λογιστής», έως  τις 22/01/2021.

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή για την υπηρεσία παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή.

Η ΑΡΣΙΣ: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων είναι κοινωνική μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται από το 1992 σε εθνικό επίπεδο για την υποστήριξη των παιδιών και των νέων και την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Η ΑΡΣΙΣ δουλεύει κυρίως με νέους και νέες και κατά περίπτωση με μικρότερα παιδιά ή μεγαλύτερα πρόσωπα που βιώνουν συνθήκες ζωής επιβαρυντικές για την ομαλή προσωπική τους ανάπτυξη και την πρόσβαση τους στα κοινωνικά αγαθά. Επιπλέον, η ΑΡΣΙΣ αναπτύσσει υπηρεσίες για τη διευκόλυνση της ένταξης ευπαθών κοινωνικά ομάδων (αστέγων, μεταναστών, προσφύγων, αιτούντων άσυλο, απόρων, Ρομά κα) και την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ σε συνεργασία με διάφορους διεθνείς οργανισμούς και μη κυβερνητικές οργανώσεις υλοποιεί προγράμματα για την παιδική προστασία και την ψυχοκοινωνική υποστήριξη του νεοαφιχθέντα προσφυγικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΡΣΙΣ συνεργάζεται με την Ειδική Γραμματεία Προστασίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων για την δημιουργία ενός μηχανισμού εντοπισμού και προστασίας ανηλίκων που βρίσκονται σε συνθήκες αστεγίας/επισφαλείς συνθήκες ως εναλλακτική στην προστατευτική φύλαξη. Για αυτό το λόγο η ΑΡΣΙΣ θα λειτουργεί ομάδα Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο, Κέντρο Ημέρας για ασυνόδευτα παιδιά και θα πλαισιώνει με κοινωνική υπηρεσία δομές έκτακτης φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, προκειμένου να προβεί σε αξιολογήσεις για το βέλτιστο συμφέρον των ανηλίκων αλλά και για το σχεδιασμό εξατομικευμένων ενεργειών για τις υποθέσεις τους.

Περιγραφή θέσης Εργασίας: Υπεύθυνος/η για την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού, τον έλεγχο επιλεξιμότητας των δαπανών, την διενέργεια και την επίβλεψη των διαδικασιών προμήθειας καθώς και την διοικητική υποστήριξη του έργου.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ οικονομικών σπουδών
  • Προϋπηρεσία σε θέση οικονομικής διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έργων (εθνικών, ευρωπαϊκών κ.α.) τουλάχιστον για 1 έτος
  • Γνώσεις κατάρτισης και τήρησης προϋπολογισμών
  • Άριστη γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη θέσεων ψυχολόγου, κοινωνικού λειτουργού, νοσηλευτή και συντονιστή πεδίου

Η ΑΡΣΙΣ, στο πλαίσιο υλοποίησης προγράμματος που αφορά την υποστήριξη ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, προκηρύσσει μία θέση ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης, μία θέση κοινωνικού λειτουργού πλήρους απασχόλησης, μία θέση νοσηλευτή πλήρους απασχόλησης, μία θέση συντονιστή πεδίου πλήρους απασχόλησης.

Θέση Οικονομικού/κής Διαχειριστή/στριας, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Οικονομικό/ή Διαχειριστή/στρια, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «Child Protection, Youth Support and Non – Formal Education Activities in Greece»    (Αρ. Σύμβασης GRC01/2021/0000000267/000) που χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και  υλοποιείται στις πόλεις Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λέρο και Κω.

*Παράταση ημερομηνίας λήψης των δικαιολογητικών μέχρι τις 28/01/2021

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη για την οικονομική και διοικητική διαχείριση έργων στη Βόρειο Ελλάδα.