Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης «Συντονιστής / Επιστημονικά Υπεύθυνος Προγράμματος» πλήρους απασχόλησης για τη Βόρειο Ελλάδα

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστής / Επιστημονικά Υπευθύνου στο πλαίσιο των  υπηρεσιών της για την φροντίδα και την προστασία ασυνόδευτων ανήλικων για τη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

Προκήρυξη θέσης Παιδαγωγού μερικής απασχόλησης στην Κόζανη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη μερικής απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Παιδαγωγού για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κοζάνη.

Περιγραφή Θέσης:

Είναι υπεύθυνος/η για τις εκπαιδευτικές, τις πολιτιστικές και τις δραστηριότητες ανάπτυξης δεξιοτήτων που απευθύνονται στους φιλοξενούμενους του ξενώνα. Ειδικότερα:

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Επιστήμονα πλήρους απασχόλησης στην Κοζάνη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης του Κοινωνικού  Επιστήμονα για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Κοζάνη.

Περιγραφή Θέσης:

Είναι υπεύθυνος/η για την εκτίμηση και τη διαχείριση των καθημερινών αναγκών των φιλοξενουμένων, την υποστήριξη των σχέσεων των φιλοξενούμενων, την ανάπτυξη του κοινωνικού τους δικτύου καθώς και για τη συνεργασία με την κοινότητα.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστής Πεδίου πλήρους απασχόλησης στην Κοζάνη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστής Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην  Κοζάνη.

Περιγραφή Θέσης:

Προκήρυξη για θέση Οδηγού πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας «Οδηγού»  πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “PIER ΙΙ Program Protection, Integration and Education for Refugees in Greece, Italy and Austria – Προστασία, Ένταξη και Εκπαίδευση για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Αυστρία».

Περιγραφή Θέσης:

Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η οδήγηση μικρού λεωφορείου τύπου mini bus (16-20 θέσεων) για τη μεταφορά των εξυπηρετούμενων και των συνοδών αυτών και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό του προγράμματος.