Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη νέας θέσης εργασίας “γυμναστή – προπονητή” στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων (γραφείο Θεσσαλονίκης)  προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας “γυμναστή – προπονητή”  στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανεξαρτήτων υπηρεσιών).

Περιγραφή Θέσης:

Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η προπόνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας ARSIS Football Club , οι  αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός των Κέντρων Υποστήριξης Νέων και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό του προγράμματος.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΤΕΦΑΑ       
  • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση τουλάχιστον 3 ετών       
  • Άριστη γνώση αγγλικών       
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (MS Office, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέσα κοινωνικής δικτύωσης)
  • Δίπλωμα Οδήγησης Ευρωπαϊκού τύπου Β΄ κατηγορίας και κάτοχος αυτοκινήτου ΙΧ
  • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή- Επιμελητή μερικής απασχόλησης στα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν 1 θέση επιμελητή- φροντιστή, μερικής απασχόλησης.

Τα «Κοινωνικά Διαμερίσματα αιτούντων και δικαιούχων διεθνούς ή ανθρωπιστικής προστασίας, 18 – 25 ετών» αποτελούν δομές φιλοξενίας οι οποίες υποδέχονται νεαρούς ενήλικες οι οποίοι ως την ενηλικίωση τους φιλοξενούνταν σε ξενώνες ασυνόδευτων παιδιών.

Το 2019 η ΑΡΣΙΣ λειτουργεί 4 Κοινωνικά Διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη (26 θέσεις φιλοξενίας) και 3 στο Βόλο (12 θέσεις).

Η φιλοξενία τους αποτελεί  ένα ενδιάμεσο στάδιο πριν την πλήρη αυτονόμηση των νερών ενηλίκων. Στόχος είναι η προετοιμασία της κοινωνικής ένταξης, η προσφορά ευκαιριών περεταίρω εκπαίδευσης, επαγγελματικής κατάρτισης, επιμόρφωσης, κοινωνικοποίησης και κοινωνικής συμμετοχής. Επίσης, η δημιουργική δραστηριοποίηση ενθαρρύνεται κατά τη διάρκεια της παραμονής, με σκοπό την ανάπτυξη ατομικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και την ένταξη στην απασχόληση.

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα Βόλου εντάσσονται στο Πρόγραμμα ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Θέση Φροντιστή- Επιμελητή μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα Προσόντα:

– Απόφοιτος Τριτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
– Άριστη γνώστη χειρισμού Η/Υ.
– Άριστη γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας παιδαγωγού/ εμψυχωτή για την Υπηρεσία παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες του έργου “REACT”

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 θέση παιδαγωγού/ εμψυχωτή για τη στελέχωση της Υπηρεσίας παιδικής προστασίας για ευάλωτες οικογένειες, η οποία απευθύνεται σε ευάλωτες οικογένειες αιτούντων άσυλο και προσφύγων που έχουν βρει στέγη μέσω του έργου “REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki”.

Το έργο “REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki” συντονίζεται από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και παρέχει υπηρεσίες στέγασης και υποστήριξης σε οικογένειες προσφύγων και αιτούντων διεθνούς προστασίας.

Θέση εργασίας υπεύθυνου Υποδοχής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Υπεύθυνο Υποδοχής και Διοικητικής Υποστήριξης στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλων σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Τρίτη 08/10/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Project Manager στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Project Manager στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλων σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 07/10/2019.