Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για διερμηνείς

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Διερμηνείς για Αραβικά ή Φαρσί ή Νταρί ή Ουρντού ή Παστού ή Σορανί στο πλαίσιο προγραμμάτων που λειτουργούν με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ) αλλά και στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Πέμπτη 13/06/2019 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος.

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στο Safe Zone Σχιστού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στο Σχιστό, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τρίτη 11/06/2019 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1367
Ημερομηνία: 31/05/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση φροντιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ
  • Εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων)
  • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Ψυχολόγο για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ), το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» με χρηματοδότηση της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Δευτέρα 10/06/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM1365
Ημερομηνία: 31/05/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση κοινωνικού λειτουργού

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση κοινωνικού λειτουργού  πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
  • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (θα πρέπει να αναγράφεται στο βιογραφικό)
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους σε συναφές αντικείμενο
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ