Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας για τις ανάγκες των διαμερισμάτων των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜΠ337/31.03.2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης και μυοκτονίας για τις ανάγκες των διαμερισμάτων των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 395,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 489,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9  Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (6.500 λίτρα) για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑM3730/01-04-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης (6.500 λίτρα), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 5.040,95€ ευρώ άνευ ΦΠΑ και 6.250,78€ ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης.

CPV: Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών διαφόρων εργασιών ( υδραυλικές, ξυλουργικές, επιδιόρθωσης αλουμινίων, ηλεκτρολογικές, αποφρακτικές ) για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 48/21 – 01/04/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών διαφόρων εργασιών ( υδραυλικές, ξυλουργικές, επιδιόρθωσης αλουμινίων, ηλεκτρολογικές, αποφρακτικές ) για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  798,29€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 934,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 – Υδραυλικές εργασίες

CPV: 71314100-3 – ηλεκτρολογικές υπηρεσίες

CPV: 45422100-2 – Ξυλουργικές εργασίες

CPV: 50000000-5 – Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια γαντιών για προστασία από COVID – 19 για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 45/21 – 31/03/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια γαντιών για προστασία από COVID – 19 για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  792,47€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 840,02€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18424300-0 γάντια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡ42/21 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡ42/21

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για την Εστία Προσφύγων – ξενώνας φιλοξενίας μονογονεϊκών οικογενειών  στην Αθήνα ( Λεωφόρος Συγγρού 352)  με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης34.998,50 € χωρίς Φ.Π.Α. και 39.548,31€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV:  CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής 15800000-6, ψωμί:  15811100 – 7