Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 13040/13-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 313,40 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 388,62 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: Προϊόντα καθαρισμού: 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης: 33700000-7

Στο ζητούμενο προϊόν με Α/Α Νο. 19 τροποποιείται η ποσότητα από τρία (3) λίτρα σε  δώδεκα (12) λίτρα. Κατ’ επέκταση, τροποποιείται η τιμή του προϋπολογισμού από τρία (3) σε δώδεκα (12) ευρώ. Αναλόγως διαμορφώνεται στα 322,40 ευρώ η συνολική καθαρή αξία και στα 399,77 ευρώ η συνολική αξία με Φ.Π.Α.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΉΣΕΙΣ 

Στο είδος με Α/Α : 1 – Ανταλλακτικό σφουγγαρίστρας με χοντρό πάσο.

Στο συγκεκριμένο είδος, ζητείται επαγγελματική σφουγγαρίστρα 400 γρ. (ανταλλακτικό). 

Στο είδος με Α/Α : 3 – Αντισηπτικό gel χεριών 500ml.

Στην συσκευασία των 500 ml. ζητείται το είδος να φέρει αντλία.

 
Στο είδος με Α/Α : 4 – Αντισηπτική λοσιόν χεριών 4L.

Στο συγκεκριμένο είδος, ζητείται λεπτόρρευστη λοσιόν. 


Στο είδος με Α/Α : 5 – Απορροφητικό πανί κουζίνας/σπογγοπετσέτα.

Η ζητούμενη διάσταση είναι 20Χ25.


Στο είδος με Α/Α : 6 – Γάντια μίας χρήσης.

Το ζητούμενο είδος να έχει υλικό κατασκευής Latex. 


Στο είδος με Α/Α : 18 – Χαρτί υγείας 3φυλλο.

Το ζητούμενο βάρος να είναι 125 γρ. 

Στο είδος με Α/Α : 19 – Χλωρίνη σε παχύρευστη μορφή .

Για το συγκεκριμένο είδος, αναφορικά με την ποσότητα έχει δημοσιευθεί και αποσταλεί διευκρίνηση από την οργάνωση μας χθες, 14/09/2021, μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτή τη διευκρίνηση. Αναφορικά με τις εγκρίσεις, επιθυμούμε να φέρει έγκριση Ε.Ο.Φ., σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Υ1β/οικ. 7723/1994 απόφασης του Υπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων “Κυκλοφορία Απολυμαντικών Χώρου” (ΦΕΚ Β” 961/1994) 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ05/2021 για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.).

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ05/2021
για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ 

για   τις   Δομές φιλοξενίας  ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη  (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα

της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (Κ.Ο.Υ.Ν.).

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: 13039/13-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Φιλοξενείου Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 213,10 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 264,24 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 30192700-8 Γραφική ύλη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο και Ταγαράδες), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη), στην Μακρινίτσα και στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4373/09-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο και Ταγαράδες), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη), στην Μακρινίτσα και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 12.058,37€ χωρίς ΦΠΑ και 13.625,97 € με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής: 15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Σημαντική Τροποποίηση

Λόγω εσφαλμένου, εκ παραδρομής, υπολογισμού του συντελεστή του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) , πραγματοποιούμε τροποποίηση του οικονομικού αντικειμένου που αφορά την Ομάδα Γ του Τμήματος 6 της ως άνω πρόσκλησης, ως εξής:

·         Ο Φ.Π.Α. 13% που αρχικώς ανακοινώθηκε στο ποσό των 142,65 ευρώ αλλάζει σε 154,11 ευρώ.

·         Κατ’ επέκταση, ο συνολικός Φ.Π.Α. 13% αλλάζει από 1562,22 ευρώ σε 1564,68 ευρώ.

·         Κατά συνέπεια, το γενικό σύνολο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. για το σύνολο της προμήθειας τροποποιείται από 13.625,97 ευρώ στα 13.628,43 ευρώ. 

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4380/09-09-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 750,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 930,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

CPV: 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας