Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ550
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-μυοκτονίας»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 322,58 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 400,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 38 φιλοξενούμενους ημερησίως στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών – αιτούντων άσυλο «Εστία Προσφύγων» στην Καλλιθέα – Αθήνα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 38 φιλοξενούμενους ημερησίως στον ξενώνα φιλοξενίας οικογενειών – αιτούντων άσυλο «Εστία Προσφύγων» στην Καλλιθέα – Αθήνα» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Provision of accommodation and services to refugees and Asylum seekers in Greece» (κωδικός έργου: GRC01/20180000000144), στα πλαίσια του  προγράμματος ESTIA (στήριξη έκτακτης ανάγκης για την ένταξη και τη στέγαση), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες και με χρηματοδότηση από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ε.Ε. (ECHO).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσίας ελαιοχρωματισμού για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ540
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υπηρεσίας ελαιοχρωματισμού, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.435,49 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 5.500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για προμήθεια υπηρεσίας ελαιοχρωματισμού για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.435,48 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης για τη Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.:ΑΜ523
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 1.000 λίτρων πετρελαίου κίνησης, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.209,68 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.500,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης 29 πυροσβεστήρων & 7 λάστιχων εκτόξευσης, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ517
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υπηρεσίας συντήρησης 29 πυροσβεστήρων & 7 λάστιχων εκτόξευσης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για υπηρεσίας συντήρησης 29 πυροσβεστήρων & 7 λάστιχων εκτόξευσης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α