Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 11729/06-02-20 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τις ανάγκες των ανηλίκων που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα αυτόνομης διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη & τα Ιωάννινα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ με την Αριθ. Πρωτ. 11729/06-02-20 Διακήρυξη περί  επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Προϊόντων Τεχνολογίας για τις ανάγκες των ανηλίκων που φιλοξενούνται στα διαμερίσματα αυτόνομης διαμονής ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη & τα Ιωάννινα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος ‘’Community-based care for UAC in Greece-Supported Independent Living for UAC’’, το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» με τη χρηματοδότηση της UNICEF.

Δείτε την ορθή επανάληψη της προκήρυξης εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής προβολέων φωτισμού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2205
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας επισκευής προβολέων φωτισμού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης (50000000-5)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσίας επισκευής προβολέων φωτισμού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2204
Για την απευθείας ανάθεση για την παροχή υπηρεσίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 298,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 370,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 (CPV: 50313100-3)-  Υπηρεσίες επισκευής φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων –

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2020 έως 31-12-2020,  αναζητά προμηθευτές για την για την παροχή υπηρεσίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες  του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 289,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 370,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για τους ειδικούς όρους πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας 2 αναγομώσεων φιάλης προπανίου 25kg, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 24/2/2020.

Παράταση προθεσμίας υποβολής έως τις 18/2/2020.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ2203
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών  2 αναγομώσεων φιάλης προπανίου 25kg, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 09122100- Αέριο προπάνιο

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών 2 αναγομώσεων φιάλης προπανίου 25kg, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός οικιακού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: AM2194
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια ενός οικιακού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39713100-4  Πλυντήρια πιάτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ενός οικιακού πλυντηρίου πιάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α