Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 12550
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.(CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  της Πράξης “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029944, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για παροχή υπηρεσιών ασφάλισης ενός φορτηγού van ιδιωτικής χρήσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΝΟΣ (1) VAN 9 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΤΗ ΣΑΜΟ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα,  12/01/2021

Α.Π. ΠΡ 2/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί τους προμηθευτές σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης ενός (1) van 9 θέσεων για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Παιδιού και Οικογένειας «ΑΛΚΗ ΖΕΗ» της Οργάνωσης στη Σάμο [οικισμός ΜΑΛΑΓΑΡΙ του Δήμου Βαθέως της Νήσου Σάμου, θέση Ταμπάκικα επί και μεταξύ της Νέας Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου (παραλιακής οδού Μαλαγαρίου) και της Παλαιάς Εθνικής Οδού Σάμου – Καρλοβασίου],  στο πλαίσιο του Προγράμματος Integrated Child and Family Support Center for refugee and migrant women and children in Samos που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω της UNICEF και του IOM.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3443/12-01-2021 για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3443/12-01-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.028,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ .

CPV: 31712111-1 (κάρτες τηλεφώνου)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Child Protection, Detention Monitoring, Persons with Specific Needs Support and Legal Aid»  το οποίο υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή όπως αυτό μετονομασθεί το 2021 στο πλαίσιο της ένταξής του στον εθνικό μηχανισμό εντοπισμού και προστασίας άστεγων και σε κίνδυνο ασυνόδευτων παιδιών, ως εναλλακτική στην προστατευτική φύλαξη που θα υλοποιηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την ειδική γραμματεία προστασίας ασυνόδευτων ανηλίκων με τη συγχρηματοδότηση του ΤΑΜΕ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 12537
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.000,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.240,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

(CPV:  09000000-3 – Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας)