Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος για τις ανάγκες της Μεταβατικής  Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Αλεξανδρούπολης», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την περίληψη εδώ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος για τις ανάγκες της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος για τις ανάγκες της Μεταβατικής  Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της  Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την περίληψη εδώ.

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

 

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών catering στη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για 25 ανήλικους φιλοξενούμενους στη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Διακήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών catering στη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών catering για κατά ανώτατο όριο 50 φιλοξενούμενους στη μεταβατική δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Σίνδο» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Accommodation and Assistance to asylum seekers and relocation candidates» (agreement symbol GRC01/2017/0000000077/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στον Ξενώνα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26 με Εγνατία),προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης στον Ξενώνα Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων αιτούντων άσυλο στο Ωραιόκαστρο στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreementsymbolGRC01 /2016/0000000060/004), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ.

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ.