Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί,  μετά από άγονο ανοικτό διαγωνισμό,  σε υποβολή έγγραφων προσφορών για προμήθεια δώδεκα (12) ηλεκτρονικών υπολογιστών και τριών (3) εκτυπωτών για τις ανάγκες της Οργάνωσης στο πλαίσιο του Προγράμματος «Support to Refugees in Greece through IntegratedShelter Model  RapidMobility Solution , το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από το Funded by TheEuropean Commission, under the referen”ce: 2016/00996/RQ/01/04 and the Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2016/01007. Κατακύρωση θα υπάρξει μόνο με την προϋπόθεση της ύπαρξης τριών προσφορών και την ανάπτυξη ανταγωνισμού. Η υποβολή της προσφοράς θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 5 Αυγούστου και ώρα 11:00 εγγράφως στην Λ. Σοφού 26 και Εγνατία , 54325, 2310526150 , infothes@arsis.gr , γραφεία ΑΡΣΙΣ θεσσαλονικης, με την ένδειξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ και ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ

 

Δείτε την πρόσκληση εδώ
Δείτε το έντυπο τεχνικής συμφωνίας εδώ
Δείτε το έντυπο της οικονομικής προσφοράς εδώ

Ορθή επανάληψη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση κλιματιστικών μονάδων» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την περίληψη της προκήρυξης  εδώ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Πρόσκληση για υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας (Λέρος)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43), στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο χώρο ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε τέσσερις (4) κατοικίες που έχει μισθώσει η Οργάνωση στη Νήσο Λέρο στη περιοχή ΛΑΚΚΙ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας (Κως)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43), στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο χώρο ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε έξι (6) κατοικίες που έχει μισθώσει η Οργάνωση στη Νήσο Κω στη περιοχή ΛΑΚΚΙ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση για υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας (Σάμος)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43), στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την παροχή της υπηρεσίας απεντόμωσης – καταπολέμησης εντόμων υγειονομικής σημασίας στο χώρο ενδιαφέροντος και συγκεκριμένα σε τέσσερις (4) κατοικίες που έχει μισθώσει η Οργάνωση στη Νήσο Σάμο στη περιοχή ΛΑΚΚΙ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε όλη την πρόσκληση εδώ.