Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Ορθή επανάληψη , Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Η ΑΡΣΙΣ  προκηρύσσει :

  1. ανοικτό  διαγωνισμό για το έργο  «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων»για τις ανάγκες του προγράμματος Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid – Mobility Solution προϋπολογισμού 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά,  που συμφωνούν με τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/05/2017 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ , παράρτημα Θεσσαλονίκης, Πτολεμαίων 35, 54630, 2ος όροφος , την 22/7/2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιες/ιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένης/ου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

την περιληπτική προκήρυξη εδώ

την οικονομική προσφορά εδώ

την τεχνική συμφωνία εδώ

τα στοιχεία προσφορών εδώ

Προκήρυξη Διαγωνισμού Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών

Η ΑΡΣΙΣ  προκηρύσσει :

  1. ανοικτό  διαγωνισμό για το έργο  «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών »για τις ανάγκες του προγράμματος Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid – Mobility Solution προϋπολογισμού 10.500,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή,  που συμφωνούν με τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/05/2017 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ , παράρτημα Θεσσαλονίκης, Πτολεμαίων 35, 54630, 2ος όροφος , την 27/7/2016 ημέρα  Τετάρτη και ώρα 11.00 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιες/ιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένης/ου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

την περιληπτική προκήρυξη εδώ

την οικονομική προσφορά εδώ

την τεχνική συμφωνία εδώ

τα στοιχεία προσφορών εδώ

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ενός τηλεφωνικού συστήματος, για τις ανάγκες του προσωπικού της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών  για την προμήθεια ενός τηλεφωνικού συστήματος, για τις ανάγκες του προσωπικού της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Σίνδου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Προκήρυξη Διαγωνισμού για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων

Η ΑΡΣΙΣ  προκηρύσσει :

  1. ανοικτό  διαγωνισμό για το έργο  «Προμήθεια γραφικής ύλης και αναλωσίμων» για τις ανάγκες του προγράμματος Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model  Rapid – Mobility Solution προϋπολογισμού 10.000,00 συμπεριλαμβανομένου του  Φ. Π. Α. με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για κάθε ομάδα των προς προμήθεια ειδών ξεχωριστά,  που συμφωνούν με τους όρους της προκήρυξης. Η διάρκεια του Έργου ορίζεται έως τις 31/05/2017 από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
  2. Ο διαγωνισμός θα γίνει στα γραφεία της ΑΡΣΙΣ , παράρτημα Θεσσαλονίκης, Πτολεμαίων 35, 54630, 2ος όροφος , την 22/10/2016 ημέρα  Παρασκευή και ώρα 11.00 διάστημα κατά το οποίο οι υποψήφιες/ιοι δύνανται να υποβάλλουν τις προσφορές τους αυτοπροσώπως ή μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένης/ου εκπροσώπου στην επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού.

Κατεβάστε την αναλυτική προκήρυξη εδώ

την περιληπτική προκήρυξη εδώ

την οικονομική προσφορά εδώ

την τεχνική συμφωνία εδώ

τα στοιχεία προσφορών εδώ

 

Υποβολή Έγγραφων Προσφορών για τον έλεγχο στατικής επάρκειας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, Πτολεμαίων αρ. 35) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για τον έλεγχο στατικής επάρκειας του κτιρίου επί της Κωνσταντινουπόλεως 34, Αλεξανδρούπολη, όπου θα στεγαστεί η Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Υπόδειγμα Δήλωσης στατικής επάρκειας εδώ