Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση για υποβολή προσφορών για υπηρεσία καθαρισμού στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43), στο εξής «η Αναθέτουσα Αρχή», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την υπηρεσία καθαρισμού έξι (6) κατοικιών που έχει μισθώσει η Οργάνωση στη Νήσο Κω στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/000), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Διευκρινίσεις επί της πρόσκλησης για υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια γραφικής ύλης, με αριθμό πρωτοκόλλου 6085.

Ο κωδικός 43 τροποποιείται ως εξής:
    “Χάρτινα κουτιά για αποθήκευση εγγράφων μήκους 26 cm και ύψους 32 cm και ελάχιστου πλάτους 5 cm”
O κωδικός 44 τροποποιείται ως εξής:
    “Κουτί αρχείου κοφτό με ενίσχυση κατάλληλο για αρχειοθέτηση εγγράφων Α4, με ράχη τουλάχιστον 8 cm”

Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Περιφερειακών και λοιπού Εξοπλισμού Πληροφορικής

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Λογισμικού, Περιφερειακών και λοιπού Εξοπλισμού Πληροφορικής» στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/001), το οποίο υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σε τμήμα του ισογείου, στα πλατύσκαλα του Α’ ορόφου και του ημιώροφου, και στο β’ όροφο ενός τριώροφου κτιρίου στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35 ), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας, σύμφωνα με τη διαθέσιμη μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας σε τμήμα του ισογείου, στα πλατύσκαλα του Α’ ορόφου και του ημιώροφου, και στο β’ όροφο ενός τριώροφου κτιρίου στην Αλεξανδρούπολη στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/001), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR).

 

Δείτε την προσφορά εδώ

Δείτε την μελέτη εδώ

Δείτε την προστασία του ισογείου εδώ

Δείτε την πυροπροστασία του β’ ορόφου εδώ

Δείτε την πυροπροστασία στο πατάρι εδώ

Υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών κουζίνας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στην Θεσσαλονίκη, (Πτολεμαίων 35 ), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ειδών κουζίνας στο πλαίσιο του Προγράμματος «Relocation and Reception Scheme» (agreement symbol GRC01/2016/0000000060/001), το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες (UNHCR)

 

Δείτε τη προσφορά εδώ

Δείτε τον πίνακα οικονομικής προσφοράς εδώ

Δείτε τον πίνακα τεχνικών προδιαγραφών εδώ