Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού

Προκηρύσσουμε πρόχειρο μειοδοτικό διαγωνισμό για την «Προμήθεια ενός (1) καινούργιου φορτηγού (ΙΧ) αυτοκίνητου μικτού βάρους 3.200-3.500 kg για την υλοποίηση της ενέργειας «Δημιουργία κέντρου ημερήσιας φροντίδας για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες» (Πακέτο Εργασίας 6/WP6) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups/Κοινή στρατηγική κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων” και ακρωνύμιο “GIMMIE SHELTER του Προγράμματος Διασυνοριακής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον οικονομική προσφορά προϋπολογισμού μέχρι σαράντα χιλιάδες ευρώ (40.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με το συνημμένο τεύχος προδιαγραφών. O πρόχειρος διαγωνισμός αποτελεί διαδικασία κατάθεσης, αξιολόγησης προσφορών και κατακύρωσης σε Ανάδοχο.

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το τμήμα της Δράσης 6.1 “Day care centers for vulnerable social groups”

Θεσσαλονίκη 15 Ιανουαρίου 2015

Αριθμ. Πρωτ.3607

 Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού για το τμήμα της Δράσης 6.1 “Day care centers  for vulnerable social groups” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΥ 1-ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ »

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΑΝΔΡΟΥ 1-ΠΡΩΗΝ ΣΤΑΥΛΟΙ ΠΑΠΑΦΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ » ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΞΕΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΝΤΕΣ ΑΣΥΛΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» ΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 2013.

Η Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, πρόκειται να αναθέσει σε υπεργολάβο της επιλογής της, εργασίες ανακαίνισης της πτέρυγας των κοιτώνων, του Φιλοξενείου για τους αιτούντες άσυλο του Δήμου Θεσσαλονίκης, στο δημοτικό κτίριο “πρώην σταύλοι Παπάφη”, επί της οδού Άνδρου 1 στη Θεσσαλονίκη.


Το έργο “Φιλοξενείο για τους αιτούντες άσυλο” του Δήμου Θεσσαλονίκης χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δ/νση Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης, Τμήμα Προστασίας Ευπαθών Ομάδων, Προσφύγων – Αιτούντων Άσυλο, που αποτελεί την Υπεύθυνη Αρχή του προγράμματος του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων στην Ελλάδα.

Με την παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, καλούνται οι ενδιαφερόμενες εργοληπτικές εταιρείες να υποβάλλουν τις προσφορές τους για την υλοποίησης των προαναφερθέντων εργασιών ανακαίνισης.

Επισυνάπτονται αρχεία με τις απαιτούμενες εργασίες και τον ενδεικτικό τους προϋπολογισμό καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των εργασιών. Οι προσφορές μπορούν να κατατεθούν εγγράφως (ταχυδρομικώς ή με αυτοπρόσωπη υποβολή) στα γραφεία της  ΑΡΣΙΣ Κ.Ο.Υ.Ν, στην οδό Πτολεμαίων 35, στον πρώτο όροφο ή ηλεκτρονικώς στη διεύθυνση info@arsis.gr. Η προθεσμία για την υποβολή των προσφορών λήγει στις 24/11/2014.
Περισσότερες πληροφορίες για την πρόσκληση υποβολής προσφορών μπορείτε να λάβετε από την κ. Ν. Πολυχρονιάδου, κατά τις ώρες 9-5 μμ, στο τηλ 2310 526150.

 

Δείτε την ολόκληρη την προκήρυξη εδώ.

Δείτε τον Προϋπολογισμό εργασιών  εδώ.

Δείτε το Χρονοδιάγραμμα εργασιών εδώ.

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Internal Quality Control”

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Internal Quality Control” για το τμήμα της Δράσης 6.2 “Creating  mobile units to record, identify and evaluate cases in need of support and, whenever necessary, to refer people to the proper agency” που υλοποιεί η «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups – ”GIMMIE SHELTER”» του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Project Management”

Πρόσκληση για απ’ευθείας ανάθεση εργασιών παροχής υπηρεσίων “Project Management” για το τμήμα της Δράσης 1.2 “Management and coordination” που υλοποιεί η«ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στο πλαίσιο του έργου «Joint strategy for the social protection of vulnerable social groups ”GIMMIE SHELTER”» τουΠρογράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013

Για περισσότερες πληροφορίες, πατήστε εδώ