Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: AM1734
Ημερομηνία: 26/09/2019

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση Συντονιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Ξενώνα Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται  
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ, όπου απαιτείται (απαιτείται για τους κοινωνικούς λειτουργούς)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος για ασυνόδευτους ανήλικους)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1730
Ημερομηνία: 26/09/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
 • Βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ
 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο μεταναστευτικό / προσφυγικό
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για κοινωνικούς επιστήμονες (κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, κ.λπ.) σε Δομές Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Ηπείρου

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέσεις εργασίας για την υποστήριξη Δομών Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην περιοχή της Ηπείρου.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών (Κοινωνικής Εργασίας, Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας, κ.λπ.)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Προηγούμενη εργασιακή εμπειρία
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ
 • Ικανότητες αποτελεσματικής επικοινωνίας και ομαδικό πνεύμα.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας παιδαγωγού, διοικητικού υπαλλήλου και γυμναστή στη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης στη Λέρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) παιδαγωγό (πλήρους απασχόλησης), έναν (1) διοικητικό υπάλληλο (πλήρους απασχόλησης)και έναν (1) γυμναστή (μερικής απασχόλησης)για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στη Λέρο το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» της Υπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλου σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως  την Παρασκευή 04/10/2019, και ώρα 17.00. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναφέρουν τη θέση προτίμησης.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού και Φροντιστών στην Κω στο πρόγραμμα “Accommodation and Services to asylum seekers and beneficiaries of international protection in Greece”

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Κοινωνικό Λειτουργό και δύο (2) Φροντιστές για το νησί της Κω στο πλαίσιο του προγράμματος «ACCOMMODATION AND SERVICES TO ASYLUM SEEKERS AND BENEFICIARIES OF INTERNATIONAL PROTECTION IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφα τίτλου σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές έως  την Πέμπτη 03/10/2019.