Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη μιας θέσης παιδαγωγού για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) παιδαγωγό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (ΚEDU) στην Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, YOUTH SUPPORT and NON-FORMAL EDUCATION ACTIVITIES IN GREECE» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για απασχόληση Κοινωνικού Λειτουργού σε εποπτευόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης ασυνόδευτων ανηλίκων στα Ιωάννινα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό πλήρους απασχόλησης για Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης Ασυνόδευτων Ανηλίκων στα Ιωάννινα. 

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 539
Ημερομηνία: 23/09/2021

Η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού, μερικής απασχόλησης. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο μήνες με πιθανότητα ανανέωσης. 

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού (Μερικής Απασχόλησης)

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκ περιτροπής Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 1734/21
Ημερομηνία: 23/09/2021

Η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά για δύο μήνες με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Βοηθού Μάγειρα με εκ περιτροπής απασχόληση

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής
βιογραφικών, αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως τις 28/10/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση Βοηθού Μάγειρα».

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 1/11/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 02/11/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν στις 04/11/2021.

Θέση εργασίας Επιμελητή/Φροντιστή στο Safe Zone Σχιστού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Επιμελητή/Φροντιστή στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στο Σχιστό, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).