Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 3718
Ημερομηνία: 30/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/05/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης λογιστή/στριας για την περιοχή της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή/στρια, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος Assisting the Greek Authorities in the Management of the Reception System με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη για μια θέση Βοηθού Γενικού Διαχειριστή έργου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Βοηθό Γενικού Διαχειριστή Έργου στα πλαίσια της λειτουργίας του έργου «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)» το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη δύο (2) θέσεων εργασίας Κοινωνικών Λειτουργών για το Safe Zone Ριτσώνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δύο (2) Κοινωνικούς Λειτουργούς στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Γιάννενα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 334
Ημερομηνία: 24/3/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων στα Γιάννενα προκηρύσσει 1 νέα θέση κοινωνικού λειτουργού μερικής απασχόλησης

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι ως τις 30/4/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση 1 κοινωνικού λειτουργού μερικής απασχόλησης