Θέσεις Εργασίας

Επαναπροκήρυξη θέσης εργασίας πολύγλωσσου Διερμηνέα (Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού) στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 143/20  
Ημερομηνία: 27/01/2020

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση πολύγλωσσου Διερμηνέα (Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δυο μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Επαναπροκήρυξη θέσης εργασίας μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 142/20
Ημερομηνία: 27/01/2020

Η ΑΡΣΙΣ στην Αθήνα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα με εκ περιτροπής απασχόληση

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
  • Προηγούμενη σχετική επαγγελματική εμπειρία.
  • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού για το S/Z Ριτσώνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Τετάρτη 29/01/2020 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη για τη θέση υπεύθυνου αποθήκης στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Υπεύθυνο Αποθήκης στην Αθήνα στο πλαίσιο των προγραμμάτων «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και «SUPPORTING THE GREEK AUTHORITIES IN MANAGING THE NATIONAL RECEPTION SYSTEM FOR ASYLUM SEEKERS AND VULNERABLE MIGRANTS (SMS)» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG HOME) μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΙΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο πτυχίου και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 27/01/2020.

Προκήρυξη θέσης συνοδού με γνώση Κιρμαντζί και Αραβικών για το πρόγραμμα Estia II στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Συνοδό πεδίου με γνώσεις Κιρμαντζί και Αραβικών στην Αθήναστο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA II: RENTAL ACCOMMODATION SCHEME FOR ASYLUM SEEKERS” το οποίοχρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική
Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 27/01/2020.