Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο admin.evros@arsis.gr τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης».

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1462
Ημερομηνία: 01/07/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη, προκηρύσσει 1 θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης:

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Αραβικών στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1454
Ημερομηνία: 28/06/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Αραβικών.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα

Η ΑΡΣΙΣ στην Καβάλα, προκηρύσσει 1 νέα θέση Μάγειρα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/07/2019 έως 31/12/2019, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
  • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
  • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Προκήρυξη θέσης εργασίας εκπαιδευτικού για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Δράμα

Η Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Δράμα προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές .
  • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.