Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στην Λέρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (LEDU) στην Λέρο το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» της UNHCR .

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της Θέσης προτίμησης, έως  την Παρασκευή 1/2/2019, και ώρα 17.00.

 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (KEDU) στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά προσωπικό για το Κέντρο Μη Τυπικής Εκπαίδευσης (KEDU) στην Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» της UNHCR.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη της Θέσης προτίμησης, έως  την Παρασκευή 1/2/2019, και ώρα 17.00.

 • Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
 • Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
 • Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη στήριξη της UNICEF και χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Πέμπτη 31/1/2019.

Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.
Μετά την εξέταση των βιογραφικών θα ακολουθήσει τηλεφωνική ενημέρωση μόνο των υποψηφίων που θα κληθούν σε συνέντευξη.

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή μερικής απασχόλησης (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη για την ανάληψη θέσης μερικής απασχόλησης για την οικονομική και διοικητική διαχείριση ευρωπαϊκού προγράμματος στη Βόρειο Ελλάδα.

Περιγραφή Θέσης:

 • Την παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την καλή εκτέλεση αυτού
 • Την επικοινωνία με το συντονιστή για τα ζητήματα που άπτονται του προϋπολογισμού και των δαπανών
 • Την συγκέντρωση και επεξεργασία των οικονομικών δεδομένων
 • Τον έλεγχο της επιλεξιμότητας των δαπανών του έργου
 • Την παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του
 • Την συμπλήρωση όλων των απαραίτητων οικονομικών αναφορών, όπως αυτές ορίζονται από το πρόγραμμα
 • Την ικανοποίηση των οικονομικών υποχρεώσεων του σχεδίου
 • Τη μέριμνα για την έγκαιρη εξόφληση όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό
 • Τη συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ