Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εξαρτημένης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης της ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Θέση Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλήρους απασχόλησης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του έργου “ΩΡΙΩΝ”, με κωδικό ΟΠΣ 5029944 που συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο), με σκοπό την υλοποίηση δράσεων για την πρόληψη της περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας προκηρύσσει τη παρακάτω θέση: 

Mία θέση (1) Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων ΩΡ-011

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3-6 μήνες.

Θέση Εκπαιδευτή ανθρωπίνων δικαιωμάτων πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στο νησί της Χίου / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 11/21  
Ημερομηνία: 08/01/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Παιδαγωγού στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Διερμηνέα Φαρσί στο νησί της Χίου / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 12/21  
Ημερομηνία: 08/01/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Διερμηνέα Φαρσί στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Κοινωνικού Λειτουργού στο νησί της Χίου / ESTIA II: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 10/21  
Ημερομηνία: 08/01/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση πλήρους απασχόλησης Κοινωνικού Λειτουργού στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι αρχικά δίμηνη, με δυνατότητα ανανέωσης.