Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση Κοινωνικού Λειτουργού στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη

Η Αστική Εταιρεία Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα «ΆΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας, στην ειδικότητα του/της Κοινωνικού Λειτουργού  με σκοπό τη στελέχωση του προσωπικού της στο Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Το Φιλοξενείο Οικογενειών Αιτούντων Άσυλο αποτελεί Δομή φιλοξενίας για ευάλωτες οικογένειες που έχουν υποβάλλει αίτημα διεθνούς προστασίας στην Ελλάδα ή έχουν λάβει την προσφυγική αναγνώριση. Λειτουργεί με τη συνεργασία του Δήμου Θεσσαλονίκης και της ΑΡΣΙΣ στο πλαίσιο του προγράμματος «REACT-Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki» που υλoποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (EU DG HOME).

Κατεβάστε την προκήρυξη εδω.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Επιμελητή/τριας Καθαριότητας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αγία Ελένη στα Ιωάννινα

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη μερικής απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Επιμελητή/τριας Καθαριότητας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αγία Ελένη στα Ιωάννινα

Θέση Επιμελητή/τριας Καθαριότητας μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ή Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/ριας για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αγία Ελένη στα Ιωάννινα

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στην Αγία Ελένη στα Ιωάννινα

Θέση Φροντιστή / Επιμελητή πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
 • Ικανότητες διαπραγμάτευσης
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 νέα θέση Υπευθύνου Οικονομικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Υπευθύνου Οικονομικών Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ σπουδών οικονομικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (οικονομική διαχείριση, λογιστήριο)
 • Καλή γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)

Προκήρυξης θέσης Φροντιστή στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) Φροντιστή (Αθήνα) στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως τις 28/03/2019.