Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Ψυχολόγου στο Safe Zone Ριτσώνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Ψυχολόγο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Ριτσώνα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Πέμπτη 06/06/2019.

Προκήρυξη μίας Θέσης Οικονομικού Διαχειριστή οκτάωρης απασχόλησης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει την παρακάτω θέση για την υλοποίηση του προγράμματος «Επανεκκίνηση», το οποίο πραγματοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τους Γιατρούς του Κόσμου:

  • μία θέση Οικονομικής διαχείρισης οκτάωρης απασχόλησης

Το πρόγραμμα «ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ» έχει ως στόχο να συμβάλει στην επανένταξη στον κοινωνικό ιστό και στην αγορά εργασίας άστεγων ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες διαβίωσης. Ειδικότερα, απευθύνεται σε άτομα που διαβιούν σε συνθήκες αστεγίας με μηδενικό ή ελάχιστο εισόδημα, με αποτέλεσμα να δυσκολεύονται να καλύψουν βασικές ανάγκες της καθημερινής τους διαβίωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM1353
Ημερομηνία: 24/05/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Φαρσί.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώση Φαρσί
  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Εργασιακή εμπειρία ή/και αποδεδειγμένη εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση τουλάχιστον 1 έτους

Προκήρυξη της ΑΡΣΙΣ για τη θέση Φροντιστή για την Δομή Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Κόνιτσα Ιωαννίνων (Ήπειρος)

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ήπειρο.

Προκήρυξη θέσης Διερμηνέα Αραβικών για τη στελέχωση του Safe Zone για ασυνόδευτα ανήλικα παιδιά στη Δράμα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση Διερμηνέα/Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή Αραβικών πλήρους απασχόλησης με σύμβαση ορισμένου χρόνου. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι έως τις 30/6/2019, με πιθανότητα ανανέωσης.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Γνώση Αραβικών.
  • Επαρκής γνώση της Ελληνικής Γλώσσας.
  • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.