Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 11259/20-07-19 Διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 11259/27-07-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Ξενοδοχεία στη Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κοζάνη, Κόνιτσα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant Children in Greece» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0080) σε συνεργασία με τον  Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1561
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 712,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 884,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 39512100-5 Σεντόνια

CPV 39512500-9 Μαξιλαροθήκες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 664,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 824,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού υδρορροών για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1560
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών καθαρισμού υδρορροών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45261920 – Υπηρεσίες εκκαθάρισης υδρορροών

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΔΡΟΡΡΟΩΝ»  για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού στατικής επάρκειας για τα κτήρια των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες, Πυλαία, Μακρινίτσα και Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη)

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 23/08/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 16/08/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 05/08/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1527
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού στατικής επάρκειας για τα κτήρια των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες, Πυλαία, Μακρινίτσα και Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:  Διάφορες υπηρεσίες μηχανικού – (CPV: 71330000-0).

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για «παροχή υπηρεσίας έκδοσης πιστοποιητικού στατικής επάρκειας» για τα κτήρια των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες, Πυλαία, Μακρινίτσα και Αλεξανδρούπολη (Φρίξος & Έλλη) προϋπολογιζόμενης δαπάνης 806,45 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5 μεταλλικών κουκετών και 10 στρωμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών, για την ομάδα Γ, έως την Παρασκευή 23/08/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής για την ομάδα Γ, έως τις 16/08/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής για την ομάδα Γ, έως τις 05/08/2019. Παράταση προθεσμίας υποβολής για την ομάδα Γ, έως τις 30/07/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1528
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 5 μεταλλικών κουκετών και 10 στρωμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.217,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.750,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37414100-4 Στρώματα ύπνου

CPV: 39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια 5 μεταλλικών κουκετών και 10 στρωμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.217,74 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.750,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.