Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών καθώς και την αντικατάσταση εξωτερικών θυρών-παραθύρων αλουμινίου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων


Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 04/10/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ1729
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας και τοποθέτησης εσωτερικών ξύλινων θυρών  καθώς και την αντικατάσταση εξωτερικών θυρών-παραθύρων αλουμινίου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 4.670,00ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 5.790,80 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV:44221000-5 Πόρτες, Παράθυρα και συναφή είδη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια και τοποθέτηση εσωτερικών ξύλινων θυρών κτιρίου καθώς και την αντικατάσταση θυρών-παραθύρων αλουμινίου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων στη Θεσσαλονίκηπροϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 4.670,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 5.790,80 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1725
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη ,προϋπολογιζόμενης δαπάνης 83,24 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 103,21 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες για τις ανάγκες του Γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 83,24 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 103,21  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρα και επισκευής θερμαντικού σώματος (καλοριφέρ) για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 11383
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρα και επισκευής θερμαντικού σώματος (καλοριφέρ) για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 372,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 50720000-8 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  της Πράξης “ΩΡΙΩΝ – Δράσεις για την Πρόληψη της Περιθωριοποίησης των Ανηλίκων και την Προστασία του Παιδιού” που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» με κωδικό ΟΠΣ 5029944, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για παροχή υπηρεσιών ρύθμισης και συντήρησης καλής λειτουργίας καυστήρα και επισκευής θερμαντικού σώματος (καλοριφέρ) για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ή και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1723
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών  συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας εως την Πέμπτη 3/10/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1720
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,91 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 80,50 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης για τις ανάγκες για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,91 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 80,50  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ.

Για να δείτε τα ΕΙΔΗ και τους Ειδικούς Όρους της προμήθειας πατήστε εδώ.

Για το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς πατήστε εδώ.