Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Αρ. Πρωτ. 11089/30-05-19 για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα – Καβάλα»

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό  Μετανάστευσης (ΔΟΜ), σας  ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ.  11/10994/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ετερόρρυθμη εταιρία με την επωνυμία  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΕΛΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ Ε.Ε., με ΑΦΜ 099312764 που εδρεύει στη Ν. Πέραμο Καβάλας (οδός Νίκης αριθ. 38)  αναδείχθηκε ανάδοχος του διαγωνισμού και για τα δύο τμήματα  αυτού (Δράμα/Καβάλα) και  για  όλες τις ομάδες κάθε τμήματος.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας συντήρησης ή και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1360
Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών  συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες)

CPV: 50413200-5 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισμού πυρόσβεσης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης και αναγόμωσης πυροσβεστήρων, για τις ανάγκες τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,93 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής εκδρομής στον Αρμενιστή Χαλκιδικής 35 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1358
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής εκδρομής στον Αρμενιστή Χαλκιδικής  35 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,80 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 900,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό (60172000-4)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής εκδρομής στον Αρμενιστή Χαλκιδικής 35 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,80 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 900,00  ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης εμπρόσθιων αμορτισέρ για τις ανάγκες του μίνι βαν της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1359
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τοποθέτησης εμπρόσθιων αμορτισέρ για τις ανάγκες του μίνι βαν της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90€ χωρίς ΦΠΑ και 450,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσίας τοποθέτησης εμπρόσθιων αμορτισέρ για τις ανάγκες του μίνι βαν της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90€ χωρίς ΦΠΑ και 450,00€ με ΦΠΑ.

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 14/2019 για την προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, σχολικών ειδών, ειδών εκτύπωσης και εκπαιδευτικού υλικού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη, Μακρινίτσα και Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 14/2019
για την ανάδειξη αναδόχου ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη, με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό 24.384,63€ χωρίς Φ.Π.Α. και 30.221,25€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

CPV: Είδη γραφικής ύλης: 301927000-8, σάκοι και τσάντες: 18930000-7, τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5, εκτυπωτικό χαρτί: 30197630-1, μελανοταινίες εκτυπωτών: 30192320-0, βιβλία διδασκαλίας:22112000-8, βιβλία βιβλιοθήκης: 22113000-5

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» προκηρύσσει: δημόσιο συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΙΔΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας, στην Αθήνα και στο Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης ΜΕΤΟΙΚΟΣ στη Θεσσαλονίκη.

Η προκηρυσσόμενη σύμβαση αφορά στα πλαίσια της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», ( ΚΩΔ. ΟΠΣ 5017544), η οποία έχει ενταχθεί στον ειδικό στόχο «Άσυλο» και στον εθνικό στόχο «Υποδοχή / Άσυλο» του Ε.Π. Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, με την με αρ. πρωτ. 825/Φ.38/27-4-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης του Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. και έχει λάβει κωδ. MIS 2018ΣΕ71920006 ΚΑΙ χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.
Η προς προμήθεια υπηρεσία κατατάσσεται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων CPV: Είδη γραφικής ύλης: 301927000-8, σάκοι και τσάντες: 18930000-7, τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας: 30125110-5, εκτυπωτικό χαρτί: 30197630-1, μελανοταινίες εκτυπωτών : 30192320-0, βιβλία διδασκαλίας:22112000-8, βιβλία βιβλιοθήκης: 22113000-5. Η προμήθεια των ζητούμενων ειδών θα γίνει με συνοπτικό διαγωνισμό για το χρονικό διάστημα από την σύναψη της σύμβασης με τον /τους Ανάδοχο/ους έως τις 31-12-2019.

Δείτε την περίληψη της διακήρυξης εδώ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ.

Δείτε το Παράρτημα I -Φυσικό και οικονομικό αντικείμενο εδώ.

Δείτε το Παράρτημα ΙΙ – Ειδικοί όροι Τεχνικές προδιαγραφές εδώ.

Δείτε το Παράρτημα ΙΙΙ- ΤΕΥΔ σε word και σε pdf

Δείτε το Παράρτημα IV- Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Δείτε το Παράρτημα V-Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς εδώ.

Δείτε το Παράρτημα VI- Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης εδώ.

Δείτε τη Διευκρινιστική δήλωση εδώ.