Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Αθήνα, 19/03/2021

Α.Π.: ΠΡ 41Δ/21

Θέμα: Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) αναζητά έγγραφες προσφορές με αντικείμενο τη σύναψη σύμβασης πλαίσιο αναφορικά με την προμήθεια γραφικής ύλης και σχολικών ειδών για τις ανάγκες των ωφελούμενων και των εργαζόμενων στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Λέρο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.

Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναζητάει από προμηθευτές έγγραφες προσφορές για την προμήθεια γραφικής ύλης και σχολικών ειδών για τις ανάγκες των ωφελούμενων και των εργαζόμενων στο Κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης που λειτουργεί η Οργάνωση στην Νήσο Λέρο,  στο πλαίσιο του Προγράμματος “Child Protection, Youth Support and Non Formal Education Activities in Greece” που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εργαλείων για επισκευές συντήρησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ3667/18-03-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εργαλείων για επισκευές συντήρησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιοκάστρου, Ταγαράδων και Πυλαίας στη Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 505,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 627,19 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό, 44523000-2 Μεντεσέδες, 44520000-1 Κλειδαριές, 44521140-1 Κλειδαριές για έπιπλα, 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά, 39157000-7 Μέρη επίπλων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3664/17-03-2021 για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ3664/17-03-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.376,39 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 5.460,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: 31712111-1 (κάρτες τηλεφώνου) και 64200000-8 (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 41/21

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 300,00€ χωρίς ΦΠΑ και 372,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV90921000 – 9   Υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ02/2021 για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ02/2021

για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για   τις   Δομές φιλοξενίας  ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη  (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 46.734,79 € χωρίς Φ.Π.Α. και 52.829,29€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV:  οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2,  διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 26) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου προμήθειας  διάφορων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για   τις   Δομές φιλοξενίας  ασυνόδευτων  ανηλίκων  της  ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική  Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ωραιοκάστρου, Ταγαράδες , Πυλαίας ), στην Αλεξανδρούπολη  (ΦΡΙΞΟΣ – ΕΛΛΗ), στη Μακρινίτσα Βόλου – Μαγνησίας και στην Αθήνα