Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τις Δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ520
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 11.612,90 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 14.400,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα, 31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εργαλείων για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες- Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στην Αθήνα και στην Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Παράταση για τα τμήματα 1 (Ωραιόκαστρο), 4 (Έλλη), 5 (Πυλαία), 7 (Αθήνα) έως τις 14/9/2018.

Παράταση για τα τμήματα 1 (Ωραιόκαστρο), 4 (Έλλη), 5 (Πυλαία), 7 (Αθήνα) έως την Τρίτη 11/9/2018.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ470
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εργαλείων προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.548,40 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.920,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες- Πυλαία), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στην Αθήνα και στην Μακρινίτσα Βόλου.

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Αρ. πρωτ. 9931/22-08-18 για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Αθήνα, 27-08-2018

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case managementt», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από τη UNICEF, ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/9331/22-08-2018 πρακτικού της συνεδρίασης των νόμιμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», η ανώνυμος εμπορική και βιομηχανική εταιρεία με την επωνυμία «HELLENIC AUTOMOTIVE ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» με διακριτικό τίτλο «HELLENIC AUTOMOTIVE SA» που εδρεύει στην Αθήνα (Λεωφ. Βάρης Κορωπίου και Ηφαίστου 2) και εκπροσωπείται νόμιμα, αναδείχθηκε ανάδοχος της Παροχής υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο στο ποσό των 5.854,85€ χωρίς ΦΠΑ και 7.260,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και συνεπώς αποφασίστηκε η σύναψη της σχετικής σύμβασης με την ως άνω εταιρεία.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξοπλισμού για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ483
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξοπλισμού (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 18.084,68 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 22.425,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

(CPV: 48900000-7 Διάφορα πακέτα λογισμικού και συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών, 30237300-2 Προμήθειες ηλεκτρονικών υπολογιστών,30237000-9 Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών, 39710000-2 Ηλεκτρικές οικιακές συσκευές, 39151000-5 Διάφορα έπιπλα, 31520000-7 Λαμπτήρες και φωτιστικά εξαρτήματα, 30197000-6 Μικρός εξοπλισμός γραφείου)

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (Η/Υ, SOFTWARE, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ Η/Υ, ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ & ΣΥΝΑΦΗ ΕΙΔΗ Η/Υ, ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΕΣ, ΕΙΔΗ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΩΝ, ΕΙΔΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΓΡΑΦΕΙΟΥ) για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλoνίκη (Ωραιόκαστρο- Ταγαράδες- Πυλαία- Γραφείο Διοικητικής Υποστήριξης), στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος- Έλλη), στη Μακρινίτσα και στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 18.084,68 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 22.425,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 9931/22-08-2018 πρόσκληση, για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.