Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (5.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον )

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜ4830/07-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (5.000 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης κατ’ οίκον ), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 4.490,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 5.567,60 ευρώ με ΦΠΑ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης.

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αλκαλικών μπαταριών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4829/07-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αλκαλικών μπαταριών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 50,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 62,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

CPV: 31440000-2  Μπαταρίες

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π.: ΑΜ4828/07-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ασφάλισης ιδιόκτητων Ι.Χ. αυτοκινήτων της ΑΡΣΙΣ που χρησιμοποιούνται για την κάλυψη των αναγκών των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Πυλαία, Ταγαράδες), Μακρινίτσας Βόλου, Αλεξανδρούπολης (Φρίξος) και για τις ευρύτερες ανάγκες της οργάνωσης,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00€ (απαλλάσσεται από Φ.Π.Α.)

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Για την διευκρίνιση πατήστε εδώ

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας ενοικίασης και χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς  με Α.Π.: ΑΜ4821/05-01-2022

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσίας ενοικίασης και χρήσης γηπέδου ποδοσφαίρου 5X5 για τις ανάγκες των φιλοξενούμενων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 350,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 434,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Αθλητικές υπηρεσίες (92600000-7)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και παραφαρμάκων για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ708/31.12.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας φαρμάκων και παραφαρμάκων  για  τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  926,60 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.052,54 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

33600000-6  Φαρμακευτικά προϊόντα

*παράταση υποβολής προσφορών έως τις 07/01/2022 και ώρα 15:00 μ.μ.

Διευκρίνιση
Διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής δεν προστέθηκε στον πίνακα του προϋπολογισμού τιμή μονάδας και συνολική αξία χωρίς φπα για το είδος «Γάντια μιας χρήσεως χωρίς πούδρα νιτριλίου ή βινυλίου ή latex σε μέγεθος medium (Συσκευασία των 100)» του τμήματος 4 Μονάδα Κοζάνης
Η τιμή μονάδας για το είδος ορίζεται 7,00 ευρώ και η συνολική αξία του είδος ορίζεται στα 49,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ. Το συνολικό κόστος άνευ ΦΠΑ του τμήματος 4 διαμορφώνεται στα 177,42 ευρώ και το συνολικό κόστος με ΦΠΑ 202,39 ευρώ. Το σύνολο της προϋπολογιζόμενης δαπάνης της πρόσκλησης διαμορφώνεται στα 975,60 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.104,48 ευρώ με ΦΠΑ.