Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 20 ατομικών βιβλιαρίων υγείας παιδιών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1214

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 20 ατομικών βιβλιαρίων υγείας παιδιών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 22160000-9 Βιβλιάρια

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 20 βιβλιαρίων υγείας παιδιών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1207
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,23 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90922000-6 Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης-μυοκτονίας»  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,23 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 500,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης καθώς και κρέατος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1199

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης καθώς και κρέατος  για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την συμπληρωματική σίτιση 745,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 924,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%

Διάφορα προϊόντα διατροφής :15800000-6 κρέας: 15110000-2.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματιής σίτισης για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον Φρίξο στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης για την συμπληρωματική σίτιση 745,70 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 924,30 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α 24%.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης (κασέτα μελανιού), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1203

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών εκτύπωσης (κασέτα μελανιού), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:30125110-5  Τόνερ για εκτυπωτές λέιζερ/συσκευές τηλεομοιοτυπίας

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ειδών εκτύπωσης (κασέτα μελανιού) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 30 σχολικών τσαντών, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1189

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 30 σχολικών τσαντών, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,94 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18930000-7          Σάκοι και τσάντες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 30 σχολικών τσαντών για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 241,94 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 300,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α