Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Δράμα

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Συντονιστής Πεδίου για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στη Δράμα.

Θέση Συντονιστή Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας ή Διοίκησης Επιχειρήσεων κλπ.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 3 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος)
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσεων κοινωνικών λειτουργών σε Χίο, Σάμο, Λέρο (LEDU)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς για το πρόγραμμα «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» στη Χίο, στη Σάμο και στη Λέρο (στο κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσηςLEDU) το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Προκήρυξη μίας θέσης ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Περιγραφή καθηκόντων:

 • Συμβουλευτική
 • Ψυχοκοινωνική υποστήριξη
 • Ομάδες υποστήριξης των εξυπηρετούμενων του προγράμματος
 • Τήρηση αρχείου (κοινωνικά ιστορικά, έντυπα ατομικών και ομαδικών συνεδριών, αναφορές)
 • Επικοινωνία με φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στην πόλη
 • Συμμετοχή στη δημιουργία δράσεων με στόχο τη διάχυση του προγράμματος στην τοπική κοινότητα

Προκήρυξη θέσης εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη στελέχους για την κάλυψη της θέσης Οικονομικής Διαχείρισης χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης Εργασίας:

 • Υπεύθυνος/η για την Οικονομική Διαχείριση του έργου.
 • Παρακολούθηση του οικονομικού προϋπολογισμού του έργου και την καλή εκτέλεση αυτού
 • Έλεγχος της επιλεξιμότητας των δαπανών
 • Παρακολούθηση της απορρόφησης του προϋπολογισμού του έργου και την έγκαιρη και τεκμηριωμένη πρόταση τροποποίησης του
 • Επίβλεψη της συλλογής των παραστατικών και της προετοιμασίας οικονομικών φακέλων
 • Παρακολούθηση της έγκαιρης εξόφλησης όλων των οφειλών του έργου προς προμηθευτές, συνεργάτες και προσωπικό.
 • Συνεργασία με το λογιστήριο και συμβολή στη λογιστική παρακολούθηση του έργου.
 • Συντονισμός της διαδικασίας διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων του έργου.
 • Δημιουργία των οικονομικών εκθέσεων.
 • Γενική διαχειριστική υποστήριξη της ομάδας έργου.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Ουρντού/Παντζάμπι στα «Κοινωνικά Διαμερίσματα Θεσσαλονίκης»

Το πρόγραμμα φιλοξενίας νεαρών ενηλίκων προσφύγων «Κοινωνικά Διαμερίσματα Θεσσαλονίκης» προκηρύσσει μία (1) θέση μερικής απασχόλησης Διερμηνέα Ουρντού/Παντζάμπι.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης μέχρι τις 31/12/2019.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση Ουρντού/Παντζάμπι
 • Άριστη γνώση Ελληνικών ή Αγγλικών 
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο (διερμηνεία)