Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού/ών Λειτουργού/ών στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 333
Ημερομηνία: 24/3/2021

Η Ανατολική & η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης ή 2 θέσεις Κοινωνικών Λειτουργών μερικής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως τις 30/04/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία εργαζομένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «΄Ελλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3694
Ημερομηνία: 22/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία εργαζομένων της δομής.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εξωτερικού Συνεργάτη για Εποπτεία με σύμβαση εργασίας ανεξάρτητων υπηρεσιών

Προκήρυξη θέσης Οικονομικού Διαχειριστή πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας στο πλαίσιο του προγράμματος «ESTIA 2021 – Στεγαστικό πρόγραμμα για τους αιτούντες διεθνή προστασία»

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 490/21 
Ημερομηνία: 22/03/2021

Η αρχική δοκιμαστική πρόσληψη θα είναι δίμηνη. Στη συνέχεια η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Οικονομικού Διαχειριστή πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου/ης Μεθοδολογίας πλήρους απασχόλησης για την περιοχή της Αθήνας

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 469/21 
Αθήνα, 18/03/2021

Η αρχική σύμβαση θα είναι μέχρι 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Υπεύθυνου/ης Μεθοδολογίας πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Επιμελήτριας Καθαριότητας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πυλαίας

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 3629
Ημερομηνία: 16/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία προκηρύσσει 1 νέα θέση Επιμελήτριας Καθαριότητας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Επιμελήτριας Καθαριότητας πλήρους απασχόλησης