Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας διερμηνέα Γαλλικών στη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν (1) διερμηνέα Γαλλικών για τη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης KEDU στο νησί της Κω το οποίο λειτουργεί στο πλαίσιο του προγράμματος «CHILD PROTECTION, DETENTION MONITORING, PERSONS WITH SPECIFIC NEEDS SUPPORT AND LEGAL AID» της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε. (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλου σπουδών και δύο συστατικές επιστολές έως την Τρίτη 01/10/2019.

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστή Ευρωπαϊκού προγράμματος με σύμβαση έργου (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών) στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Συντονιστή (National Coordinator) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Re-Generations, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Το πρόγραμμα Re-Generations έχει στόχο να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε νέους 18-21 ετών από τρίτες χώρες, με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό. Η αυξημένη συμμετοχή εθελοντών πολιτών (ατόμων ή ομάδων) που συνοδεύουν τους νέους στην ενταξιακή διαδικασία μέσα από προγράμματα καθοδήγησης (mentorship) συνιστά τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος. Η εφαρμογή μοντέλων καθοδήγησης πρόκειται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ωφελούμενων νεαρών, καθώς αφορούν παραμέτρους και σημεία παρέμβασης όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και η ψυχική ενδυνάμωση.

Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν τουλάχιστον 200 μέντορες και 200 νεαροί τρίτων χωρών (18-21 ετών), τοπικοί φορείς που ασχολούνται με την ένταξη, η τοπική κοινότητα αλλά και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) στην Ασφαλής Ζώνη Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα

Η Ασφαλής Ζώνη Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Καβάλα προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή – Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή – Επιμελητή  Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
  • Ικανότητες διαπραγμάτευσης.
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων.
  • Εμπειρία σε συναλλαγές με δημόσιες υπηρεσίες.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ.
  • Γνώση Αγγλικής Γλώσσας.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διοικητικού Υπαλλήλου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ1712
Ημερομηνία: 16/09/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στο Ωραιόκαστρο, προκηρύσσει 1 θέση Διοικητικού Υπαλλήλου.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διοικητικού Υπαλλήλου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ (Δημόσιας Διοίκησης, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Κοινωνικής Διοίκησης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών – Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Λογιστικής, Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικών Επιστημών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σχέσεων)
  • Συναφής προϋπηρεσία τουλάχιστον 1 έτους 
  • Καλή γνώση αγγλικών
  • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Προκήρυξη θέσης εργασίας “γυμναστή – προπονητή” στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση  Υποστήριξης Νέων (γραφείο Θεσσαλονίκης)  προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας “γυμναστή – προπονητή”  στη Θεσσαλονίκη. Θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (ανεξαρτήτων υπηρεσιών).

Περιγραφή Θέσης:
Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η προπόνηση της ποδοσφαιρικής ομάδας ARSIS Football Club, οι  αθλητικές δραστηριότητες εντός και εκτός των Κέντρων Υποστήριξης Νέων και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό του προγράμματος.