Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία προκηρύσσει 1 νέα θέση Ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Ψυχολογίας ΠΕ,
  • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος
  • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
  • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
  • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσεων εργασίας για Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διερμηνείς στην Κω και τη Λέρο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικούς Λειτουργούς και Διερμηνείς για τη διαχείριση προγράμματος SGBV/LGBTQI+ στην Κω και τη Λέρο, στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected]com Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος έως  τις 22/08/2018.

Προκήρυξη θέσης Επιμελητή/Φροντιστή στο Safe Zone της Θήβας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Επιμελητή / Φροντιστή στο πλαίσιο του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable Unaccompanied Children (UAC) through Safe Zones, Food Provision and Case management» στο S/Z της Θήβας.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected]com Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Επιμελητής S/Z Θήβας», έως  τις 25/08/2018.

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού στο Safe Zone του Σχιστού

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στο πλαίσιο του προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable Unaccompanied Children (UAC)  through Safe Zones, Food Provision and Case management» στο Safe Zone του Σχιστού.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.[email protected]com Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Κοινωνικός Λειτουργός S/Z Σχιστού», έως  τις 22/08/2018.

Προκήρυξη θέσης Ψυχιάτρου πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ αναζητά Ψυχίατρο για την κάλυψη αναγκών της στο πλαίσιο δράσεων Εξειδικευμένης Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Ψυχικής Υγείας σε Πρόσφυγες, Μετανάστες και Αιτούντες Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Μέρος των καθηκόντων της θέσης θα είναι    η ψυχιατρική υποστήριξη των εξυπηρετούμενων, η  εκτίμηση και αντιμετώπιση των αναγκών των εξυπηρετούμενων, η καταγραφή, παρακολούθηση και προώθηση των περιστατικών που πιθανόν χρήζουν ειδικότερης αρωγής, η διατήρηση του αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων τηρούμενων των αρχών προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, η παραπομπή των εξυπηρετούμενων σε άλλες υπηρεσίες και συνεργασία με αυτές όπως: νοσοκομεία και κλινικές.