Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών οικιακής χρήσης και ειδών κήπου για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία

logo-amif kai tame

Παράταση για την ομάδα Β (είδη κήπου) έως τις 14/09/18.

Παράταση για την ομάδα Β (είδη κήπου) έως τις 06/09/18.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π:ΑΜ482
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών οικιακής χρήσης και ειδών κήπου προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 572,58 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 710,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές  ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΗΠΟΥ για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλoνίκης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στον Αγιόκαμπο Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΜ: 476
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στον Αγιόκαμπο Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,03 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 1.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στον Αγιόκαμπο Λάρισας και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.129,03  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 1.400,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κομμωτηρίου για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία) και στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Παράταση προθεσμίας για το Τμήμα 7 – Αθήνα έως 20/9/2018.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ 463
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κομμωτηρίου, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.258,07 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.560,00 ευρώ με Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για υπηρεσίες κομμωτηρίου για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Πυλαία) και στην Αθήνα.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ελαστικών παντός καιρού και τοποθέτησή τους στο αυτοκίνητο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας μαζί με ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: ΑΜ462
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ελαστικών παντός καιρού και τοποθέτησής τους στο αυτοκίνητο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας μαζί με ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η Άρσις- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544), του «Υποέργου 6 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας» και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές οι οποίοι θα υποβάλουν έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ελαστικών παντός καιρού και τοποθέτηση τους στο αυτοκίνητο της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Άρσις στη Μακρινίτσα Μαγνησίας μαζί με ζυγοστάθμιση και ευθυγράμμιση, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης 8 κλιματιστικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ: ΑΜ461
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής  υπηρεσιών συντήρησης 8 κλιματιστικών προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ συντήρησης 8 κλιματιστικών»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 161,29  ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 200,00 ευρώ με ΦΠΑ.