Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, στους Ταγαράδες και στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο και την Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, στην Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3627/12-03-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης (οπωροκηπευτικά, κρέας, διάφορα προϊόντα διατροφής), για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, στους Ταγαράδες και στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, τον Φρίξο και την Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, στην Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 7.939,98 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 8.976,48 ευρώ  με Φ.Π.Α.

CPV: οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6, 15200000, παρασκευασμένα και διατηρημένα ψάρια: 15200000

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σκευών κουζίνας στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, που θα λαμβάνει χώρα στους χώρους επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στις πόλεις Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜΠ324/11.03.2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων σκευών κουζίνας στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες του εργαστηρίου ζαχαροπλαστικής, που θα λαμβάνει χώρα στους χώρους επιχειρησιακής βάσης ομάδας εργασίας και χώρου μαθημάτων, εργαστηρίων και συναντήσεων φιλοξενούμενων στις πόλεις Θεσσαλονίκη και Ιωάννινα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 133,07 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 165,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV): Σκεύη κουζίνας (39221100-8)

Ζήτηση διαμερίσματος για μίσθωση στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά για μίσθωση ένα (1) ευρύχωρο διαμέρισμα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον 2ΔΣΚ και να είναι 65 τ.μ. και άνω. Ιδανικά, να πληροί τα κριτήρια προσβασιμότητας για ΑΜΕΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Νήσο Χίο

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 40/21

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών  για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  240,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 280,80€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 71314100-3 Υπηρεσίες ηλεκτρολογικών εργασιών

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για εργασίες για την απομάκρυνση μπαζών και καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου για τις ανάγκες διαμερίσματος της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Χίο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 39/21

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών για εργασίες για την απομάκρυνση μπαζών και καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου για τις ανάγκες διαμερίσματος που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  150,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 186,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90910000-9 Υπηρεσίες για εργασίες για την απομάκρυνση μπαζών και καθαρισμού του περιβάλλοντα χώρου.