Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών αποχέτευσης για τις ανάγκες της της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 198/21

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών αποχέτευσης για τις ανάγκες της της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 800,00 € χωρίς ΦΠΑ και 992,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV : 904000001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο

Θεσσαλονίκη, 30/12/2021

Α.Π.Π885 /30-12-2021

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη Λέοντος Σοφού 26) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 5 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος Streetwork στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος «Child Protection, Υouth Support and Non Formal Education Activities in Greece»  το οποίο υλοποιήθηκε από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) ή όπως αυτό μετονομασθεί το 2022 και θα υλοποιηθεί από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ταξί για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  

ΑΠ: ΠΡ 189/21/21 – 29/12/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ταξί  για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  350,44€ χωρίς ΦΠΑ και 396,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 6012000-5

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιόκαστρο και στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4798/29-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιόκαστρο και στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 198,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 33734100-5 – Σκελετοί και υποστηρίγματα γυαλιών, 33734200-6 – Γυαλί για ματογυάλια

Διευκρίνιση:”Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας γυαλιών οράσεως για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιόκαστρο και στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 198,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα και στην Εστία Προσφύγων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 187/21 – 29/12/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα και στην Εστία Προσφύγων στην Αθήνα και στην Εστία Προσφύγων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.200,00€ χωρίς ΦΠΑ και 6.448,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 90922000-6  Υπηρεσίες καταπολέμησης επιβλαβών εντόμων

CPV 90924000-0 – Υπηρεσίες απολύμανσης διά υποκαπνισμού