Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ 3399 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας οικονομικοτεχνικής πραγματογνωμοσύνης για τη λειτουργία του συστήματος εξωτερικών κουφωμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξ/λη (ΦΡΙΞΟΣ -ΕΛΛΗ),

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ 3399

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας οικονομικοτεχνικής πραγματογνωμοσύνης για τη λειτουργία του συστήματος εξωτερικών κουφωμάτων στις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξ/λη (ΦΡΙΞΟΣ -ΕΛΛΗ),  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 104,84 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 130,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 71319000-7 Υπηρεσίες  πραγματογνώμονα

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 12504/21-12-20 Διακύρηξη για την «Προμήθεια Προϊόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 12504/21-12-20 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Προιόντων Σίτισης για τις Προστατευόμενες Ζώνες Ανηλίκων (Safe Zones) που διατηρεί η οργάνωση στη Δράμα, Καβάλα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης / ανά τμήμα (ομάδα προιόντων), στο πλαίσιο του Προγράμματος «Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3393 για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξο, Έλλη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ3393
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας υδραυλικών εργασιών για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο) και στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξο, Έλλη) , προϋπολογιζόμενης δαπάνης ευρώ  200,00  χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 45330000-9 Υδραυλικές εργασίες

*Παράταση υποβολής των αιτήσεων για την δομή του Ωραιοκάστρου και της δομής Έλλη μέχρι την Τρίτη 29/12/2020 στις 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.:ΑΜΠ287/17.12.2020 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.:ΑΜΠ287/17.12.2020

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καυσίμων κίνησης, για τις ανάγκες των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης,

προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 840,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.041,60 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: καύσιμα (09100000-0), Αμόλυβδη βενζίνη (09132100-4)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3392 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων και παζλ στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη(Φρίξος,Έλλη)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ3392

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εκπαιδευτικών παιχνιδιών, μουσικών οργάνων και παζλ  στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αλεξανδρούπολη(Φρίξος,Έλλη), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.424,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.006,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37310000-4 Μουσικά όργανα ,CPV: 37524100-8  Εκπαιδευτικά παιχνίδια CPV:  37523000-0) Παζλ, CPV: 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός , CPV: 37520000-9 Παιδικά παιχνίδια