Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εξαρτημένης εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης της ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Προκήρυξη θέσης Φροντιστή/Επιμελητή για τη Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων Δράμας

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους  απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Φροντιστή / Επιμελητή (Γενικών Καθηκόντων) για την  παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Δομή Φιλοξενίας Ανηλίκων  Δράμας. 

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης. Θέση Φροντιστή / Επιμελητή πλήρους απασχόλησης 

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας παιδαγωγού στην Ασφαλή Ζώνη για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στη Δράμα

H ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας  Παιδαγωγού στην Ασφαλή Ζώνη για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στη Δράμα στο πλαίσιο του  προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με χρηματοδότηση της  Πολιτικής Προστασίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι για ένα μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης. 

Προκήρυξη θέσης Μεθοδολογικού Υπεύθυνου του Έργου για τα Διαμερίσματα Ημιαυτόνομης Διαβίωσης

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 532
Ημερομηνία: 03/09/2021

Το Πρόγραμμα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ», με διαμερίσματα στη Θεσσαλονίκη, την Κοζάνη και τα Γιάννενα επαναπροκηρύσσουν 1 νέα θέση Μεθοδολογικού Υπεύθυνου πλήρους απασχόλησης .

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δίμηνης διάρκειας, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μεθοδολογικού Υπεύθυνου του Έργου

Προκήρυξη θέσης Λογιστή/στριας για την περιοχή της Αθήνας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Λογιστή/στρια, πλήρους απασχόλησης, για την περιοχή της Αθήνας στο πρόγραμμα «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS)», το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).