Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες

Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η πρόσληψη θα έχει διάρκεια 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία ενός έτους
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» της Άρσις στην Αλεξανδρούπολη  προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Μερικής Απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Α.Ε.Ι. Εκπαιδευτικού (Νηπιαγωγοί, Παιδαγωγοί, Φιλόλογοι)
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους σε συναφές .
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Γνώση Χειρισμού Η/Υ.

Προκήρυξη θέσης Συντονιστή για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 νέα θέση Συντονιστή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Συντονιστή Ξενώνα Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ, Ψυχολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, Πολιτικών και Νομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος, όπου απαιτείται.
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 2 ετών σε συναφές αντικείμενο (σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών ή σε συντονισμό προγράμματος για ασυνόδευτους ανήλικους)
 • Καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν μια θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. 

Θέση Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση των νέων
 • Οφείλει να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να επιλαμβάνεται προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι νέοι και να χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής υποστήριξης
 • Διοργανώνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους νέους
 • Ως προς τους φιλοξενούμενους, παρατηρεί και εκτιμάει κλινικά τις συμπεριφορές. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υποστήριξη των ατομικών πλάνων δράσης και την επίτευξη των στόχων των νέων
 • Διατηρεί στατιστικά δεδομένα για τους τομείς αρμοδιότητας του
 • Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Διασύνδεση και παραπομπή νέων σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συνοδεύει τους νέους για την διευθέτηση αναγκαίων ζητημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συμμετέχει στις διαδραστικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινοτικές δραστηριότητες που οργανώνονται στη δομή
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές, βραδινές) και κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη στελέχους για την κάλυψη της θέσης Οικονομικής Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη.