Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Υπεύθυνου Παιδικής Προστασίας/Κοινωνικού Επιστήμονα για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση της Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στην περιοχή της Θράκης, στο πλαίσιο του έργου «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS 2020)» , τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ). 

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3618
Ημερομηνία: 09/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΕΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολης  προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας κοινωνικού λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΈΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: AM 3612
Ημερομηνία: 08/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων ΈΛΛΗ στην Αλεξανδρούπολη επαναπροκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης κοινωνικού λειτουργού

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση κοινωνικού λειτουργού  πλήρους απασχόλησης

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΡΙΑΣ/ΤΗ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά μια/έναν λογίστρια/τή για την κάλυψη θέσης εργασίας μερικής απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για ένα μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη μίας θέσης εργασίας «Υπεύθυνος Προμηθειών» πλήρους απασχόλησης στο έργο «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants(SMS)»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία θέσης εργασίας «Υπεύθυνος Προμηθειών Έργου» πλήρους απασχόλησης στο πλαίσιο του «Supporting the Greek Authorities in Managing the National Reception System for Asylum Seekers and Vulnerable Migrants (SMS )» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).