Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ αναζητά Κοινωνικό Επιστήμονα για την κάλυψη των αναγκών της στο πλαίσιο δράσεων Εξειδικευμένης Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Ψυχικής Υγείας σε Πρόσφυγες, Μετανάστες και Αιτούντες Άσυλο στη Θεσσαλονίκη.

Περιγραφή Θέσης:

Μέρος των καθηκόντων της θέσης θα είναι ο εντοπισμός και η εξέταση περιπτώσεων, η διεξαγωγή μιας εκτίμησης πρωτογενών αναγκών, η διαχείριση περιπτώσεων, η υποστήριξη των εξυπηρετούμενων σε πρωτοβάθμιο επίπεδο μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, η παραπομπή και συνοδεία σε άλλες υπηρεσίες, νοσοκομεία και κλινικές, η σύνδεση των εξυπηρετούμενων με άλλες υπηρεσίες και έργα της ARSIS και άλλους φορείς, η διατήρηση του αρχείου περιστατικών και κατάρτιση στατιστικών δεδομένων τηρούμενων των αρχών προστασίας ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή (Γενικών Καθηκόντων)

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ/ΙΕΚ (Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών, κοινωνικών και συναφών ανθρωπιστικών σχολών)
  • Καλή γνώση Αγγλικών
  • Άριστη γνώση Η/Υ
  • Συναφή εμπειρία τουλάχιστον 2 ετών με παιδιά μεταναστών/ προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
  • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Νομικού Συμβούλου Παιδικής Προστασίας για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μια (1) θέση εργασίας Νομικού Συμβούλου Παιδικής Προστασίας στο πλαίσιο του έργου « Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management » τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο της Πολιτικής Προστασίας και Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕCHO) μέσω της Διεθνούς Οργάνωσης UNICEF.

Διαβάστε/κατεβάστε την προκήρυξη εδώ: ΑΡΣΙΣ_Προκυρηξη θέσης εργασίας Νομικού Συμβούλου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή-Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif-kai-tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή-Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 3 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
  • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
  • Συναφή εμπειρία 2 ετών
  • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου
  • Καλή γνώση αγγλικών

Προκήρυξη εκπαιδευτή στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου “Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα INTERREG IPA «ΕΛΛΑΔΑ – ΠΡΩΗΝ ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 2014-2020», 1st Call 2016, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων, των συμμετεχουσών χωρών ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργάτη πλήρους απασχόλησης για την κάλυψη θέσης Κοινωνικού Επιστήμονα στη Θεσσαλονίκη.