Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ275/11.12.2020 για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δώρων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜΠ275/11.12.2020

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας δώρων ενόψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς για τις Μονάδες Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ιωαννίνων και για την Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Κοζάνης,

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.532,16 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.899,88 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 32342200-4 ακουστικά αυτιών, 31158000-8 – φορτιστές, 32342411-6 ηχεία πολύ μικρών διαστάσεων, 18522000-4 ρολόγια χειρός

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 12494/11-12-20 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 12494/11-12-20 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού, Εσωρούχων, Αξεσουάρ και Υποδημάτων για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 12486/09-12-20 Διακήρυξη για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ημερησίως, στις Προστατευόμενες ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 12486/09–20Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών Catering σε κατά ανώτατο όριο 35 φιλοξενούμενους ημερησίως, στις Προστατευόμενες ζώνες Ανηλίκων που λειτουργεί η ΑΡΣΙΣ στις Ανοικτές Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 12485/09-12-20 Διακήρυξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Safe Zones στα στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 12485/09-12-20Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Safe Zones στα στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Assisting the Greek authorities in the management of the Reception System» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια προϊόντων διατροφής και σίτισης, για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:12490

H Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Bridge», προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών έως την Δευτέρα 14/12/2020 και ώρα 18:00 για τηνανάθεση αγοράς προϊόντων διατροφής και σίτισης, με κριτήριο κατοχύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. (Η κατακύρωση της προμήθειας θα γίνει στον προσφέροντα τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών της προμήθειας).