Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια εξαρτημάτων 2 η/υ καθώς και την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης υλικού πληροφορικής 1 η/υ, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1689
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας εξαρτημάτων η/υ καθώς και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 30237000-9: Μέρη, εξαρτήματα και προμήθειες υπολογιστών

     CPV: 51611100-9 : Υπηρεσίες εγκατάστασης υλικού πληροφορικής

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, για την περίοδο υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019,  αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια εξαρτημάτων η/υ καθώς και παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης υλικού πληροφορικής, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών διατροφής (κρέας) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Παράταση προθεσμίας εως την Παρασκευή 13/9/2019 στις 12:00μμ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1680
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών διατροφής (κρέας) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 291,91€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 330,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV κρέας: 15110000-2

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κρέατος για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 291,91€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 330,00€  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου (CITROEN JUMPY) για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1679
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97€ χωρίς ΦΠΑ και 150,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσίας σέρβις αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97€ χωρίς ΦΠΑ και 150,00€ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίου (15 άτομα/μήνα), της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1675
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίου (15 άτομα/μήνα), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79998000-6 Υπηρεσίες προγύμνασης

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ γυμναστηρίου (15 άτομα/μήνα)» για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1670
Για την απευθείας ανάθεση έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.733,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39100000-3 – Έπιπλα, 39130000-2 – Έπιπλα γραφείων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.733,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 2.150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α