Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 10623/23-01-19 Διακύρηξη για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Safe Zones της Δράμας, Καβάλας, Ριτσώνας, Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στον Έβρο, Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, Σχιστού, Θήβας»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 10623/23-01-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών Ενοικίασης Οχημάτων για τα Safe Zones της Δράμας, Καβάλας, Ριτσώνας, Κινητής Μονάδας Παιδικής Προστασίας στον Έβρο, Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, Σχιστού, Θήβας», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τόπο υλοποίησης, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ933
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 120,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
CPV:31531000-7 Λαμπτήρες

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του γραφείου Μέτοικος στην Θεσσαλονίκη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 96,77 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 120,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Ανάδειξη αναδόχου Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Θεσσαλονίκη – Κοζάνη- Ιωάννινα- Κόνιτσα»

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ για την υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης έξι οχημάτων εννέα (9) θέσεων για την περιοχές ΙΩΑΝΝΙΝΑ/ΚΟΖΑΝΗ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ και τριών οχημάτων πέντε (5) θέσεων για τις περιοχές ΚΟΝΙΤΣΑ/ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: “ Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant children in Greece”, το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ – αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τον ΔΟΜ (Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No:HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0080)

Αθήνα,  23-1-2019

Στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος “Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant children in Greece”, το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ – αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και τον ΔΟΜ (Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: HOME/2017/AMIF/AG/EMAS/0080), ανακοινώνουμε ότι δυνάμει του υπ’ αρ. 6/10581/2019 πρακτικού της συνεδρίασης των νομίμων εκπροσώπων της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων», 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος React στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών για την προμήθεια της υπηρεσίας ενοικίασης ενός επιβατικού αυτοκινήτου 9 θέσεων για τις δράσεις του προγράμματος React στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο του «React – Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki (Agreement Symbol GRC01/2019/0000000192)» που υλοποιείται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές και μη κυβερνητικές οργανώσεις και χρηματοδοτείται από την Πολιτική Προστασία και Ανθρωπιστική Βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ECHO).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κομμωτηρίου για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ924
Για την απευθείας ανάθεση υπηρεσίας κομμωτηρίου, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 8.893,55€ χωρίς ΦΠΑ και 11.028,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. με δικαίωμα προαίρεσης 2.668,06€ χωρίς ΦΠΑ και 3.308,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για υπηρεσίες κομμωτηρίου για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία) στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα.