Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1504
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 48912000-4 Ηλεκτρονικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια ηλεκτρονικών παιχνιδιών στα πλαίσια των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 483,87 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 600,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια πλαστικών πλακακιών δαπέδου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως την Παρασκευή 23/08/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 16/08/2019.

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 05/08/2019.
Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών έως τις 30/7/2019.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ: ΑΜ1502
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια πλαστικών πλακακιών δαπέδου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 44100000-1 Πλακάκια – Δάπεδα –Λοιπές επικαλύψεις  

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, περίοδος υλοποίησης έτους 2019, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια πλαστικών πλακακιών δαπέδου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 201,61 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 250,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 8 μεταλλικών κουκετών και 16 στρωμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1497
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 8 μεταλλικών κουκετών και 16 στρωμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.225,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 37414100-4 Στρώματα ύπνου

CPV: 39143110-0 Κρεβάτια, στρώματα και ειδικά υφασμάτινα είδη υπνοδωματίου

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια 8 μεταλλικών κουκετών και 16 στρωμάτων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.225,80 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 4.000,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ1501
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 345 λίτρων αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 443,55 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 550,00 ευρώ με Φ.Π.Α. για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης.  

 CPV: 09132100-4

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5017544 – περίοδος υλοποίησης από 1-1-2019 έως 31-12-2019), η οποία χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές αμόλυβδης βενζίνης 95 οκτανίων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επισκευή αυτοκινήτου για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1498
Για την απευθείας ανάθεση  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της Δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 720,00€ χωρίς ΦΠΑ και 892,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:50112000-3 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  για  την παροχή υπηρεσίας επισκευής αυτοκινήτου για τις ανάγκες της δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 720,00€ χωρίς ΦΠΑ και 892,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.