Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ3623/10-03-2021 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ωραιόκαστρο και Ταγαράδες στη Θεσσαλονίκη, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη και για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης 1.181,65 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 1.433,36 ευρώ με Φ.Π.Α. CPV: Προϊόντα καθαρισμού 39830000-9, προϊόντα ατομικής περιποίησης 33700000-7

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, (Λέοντος Σοφού 26) στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ», η οποία χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους  και για τη συνέχιση της χρηματοδότησης υποβλήθηκε σχετική υπεύθυνη δήλωση.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Νήσο Χίο.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 39Α/21 – 09/03/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Νήσο Χίο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 641,03€ χωρίς ΦΠΑ και 750,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV90921000 – 9   Υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης για τις ανάγκες των διαμερισμάτων της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα


Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 38/21

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – απολύμανσης  για τις ανάγκες των διαμερισμάτων που μισθώνει η «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  700,00,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 868,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 90921000 – 9   Υπηρεσίες απεντόμωσης – απολύμανσης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών για την επισκευή του οχήματος Nissan Micra ΙΡΙ 2392 που είναι στην διάθεση της Οργάνωσης για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠ: ΠΡ 37/21

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών για την επισκευή του οχήματος Nissan Micra ΙΡΙ 2392 που είναι στην διάθεση της Οργάνωσης για τις ανάγκες αυτής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  750,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 930,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV:50112000-3 για την επισκευή του οχήματος Nissan Micra ΙΡΙ 2392 που είναι στην διάθεση της Οργάνωσης.  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αλκοολούχων αντισηπτικών καθαρισμού χεριών για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: 12649
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αλκοολούχων αντισηπτικών καθαρισμού χεριών για τις ανάγκες του Κέντρου Υποστήριξης Νέων που στεγάζεται στην οδό Σπάρτης 9 στη Θεσσαλονίκη.


(CPV: 33741300-9 Απολυμαντικά χεριών)