Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 (μάσκες ΚΝ95/FFP2), για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία, Ωραιόκαστρο), στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ-/29-12-2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας κατά της διασποράς της νόσου COVID-19 (μάσκες ΚΝ95/FFP2), για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία, Ωραιόκαστρο), στη Μακρινίτσα Βόλου και στην Αθήνα, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 435,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 461,10 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV: Προστατευτικά εξαρτήματα (18143000-3)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, από 10/1/2022 έως 31/1/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΩΣ 2556 29/12/2021

Για την με απευθείας ανάθεση προμήθειας καρτών ανανέωσης χρόνου ομιλίας για κινητή τηλεφωνία και τηλεπικοινωνιακών καρτών προπληρωμένου χρόνου ομιλίας (χρονοκάρτα) και των αντίστοιχων υπηρεσιών ανανέωσης χρόνου ομιλίας, από 10/1/2022 έως 31/1/2022  και  προϋπολογισθείσας αξίας ευρώ 348 € χωρίς ΦΠΑ και  348€ ευρώ  (δεν υπόκειται σε ΦΠΑ)

CPV: 31712111-1 (κάρτες τηλεφώνου) και 64200000-8 (Υπηρεσίες τηλεπικοινωνιών)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μέσω πρακτορείου για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ εντός Αττικής.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 184/21 – 23/12/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μέσω πρακτορείου  για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» εντός Αττικής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης   500,00€ ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 620,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

CPV: 60000000-0 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4777/21-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 550,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 682,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9 Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης 

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: 4776/21-12-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών ηλεκτρολογικών εργασιών για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 200,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 248,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 71314100-3 – Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες