Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης τζαμιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 121Α/21– 19/08/2021 

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών τοποθέτησης τζαμιών για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ», προϋπολογιζόμενης δαπάνης  110,00€ χωρίς ΦΠΑ και 136,40€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.       

CPV 50000000-5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με Αρ. Πρωτ: ΑΜ4341/18-08-2021

Για την παροχή υπηρεσιών ασφάλισης, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 1.000,00 ευρώ (απαλλάσσεται από ΦΠΑ)

CPV: 66510000-8 Υπηρεσίες Ασφάλισης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας- για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ4338/18-08-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών απεντόμωσης-μυοκτονίας- για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 160,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 198,40 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90921000 – 9  Υπηρεσίες Απολύμανσης και Εξολόθρευσης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στα Ιωάννινα, και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Κοζάνη

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς Α.Π.: ΑΜΠ527/18.08.2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Μονάδων Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Θεσσαλονίκης (Ανατολική και Δυτική Μονάδα), της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στα Ιωάννινα, και της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων στην Κοζάνη,  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.000,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας

*παράταση λήψης της προσφοράς μέχρι την Τετάρτη 1/9/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

*παράταση λήψης της προσφοράς μέχρι την Πέμπτη 26/8/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

*παράταση λήψης της προσφοράς μέχρι την Τρίτη 7/9/2021 και ώρα 15:00 μ.μ.

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου για τη μετάβαση μετ’ επιστροφής από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στο Camping “Αρμενιστής”, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με ΑΠ:ΑΜ4336/17-08-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών μίσθωσης λεωφορείου για τη μετάβαση μετ’ επιστροφής από το Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης στο Camping “Αρμενιστής”, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 600,00 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 744,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.

CPV: Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό (60172000-4)