Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη Θέσεων Διερμηνέα Φαρσί για την στελέχωση του προγράμματος ΕSTIA στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία θέση  Διερμηνέα Φαρσί για την στελέχωση του προγράμματος ESTIA.

Πλαίσιο: H ΑΡΣΙΣ διατηρεί 376 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο, σε 63 νοικιασμένα διαμερίσματα ESTIA και Κοινωνικά Διαμερίσματα Οικογενειών στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Μέσω των μηχανισμών καθημερινής υποστήριξης, οι φιλοξενούμενοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους.

Προκήρυξη Θέσεων Διερμηνέα Urdu και Panjabi για την στελέχωση του προγράμματος ΕSTIA στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία θέση Διερμηνέα για τις γλώσσες Urdu και Panjabi για την στελέχωση του προγράμματος ESTIA.

Πλαίσιο: H ΑΡΣΙΣ διατηρεί 376 θέσεις φιλοξενίας για ευάλωτους αιτούντες άσυλο, σε 63 νοικιασμένα διαμερίσματα ESTIA και Κοινωνικά Διαμερίσματα Οικογενειών στον αστικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Μέσω των μηχανισμών καθημερινής υποστήριξης, οι φιλοξενούμενοι αιτούντες άσυλο και πρόσφυγες υποστηρίζονται στη διαδικασία ένταξης στο νέο γι’ αυτούς πολιτισμικό και κοινωνικό περιβάλλον, ενώ εξασφαλίζονται οι αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και η εξατομικευμένη διαχείριση των αναγκών τους.

Προκήρυξη θέσης εργασίας πολύγλωσσου Διερμηνέα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 26/20  
Ημερομηνία: 08/01/2020

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση πολύγλωσσου Διερμηνέα (Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού).

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/02/2020 έως 30/06/2020, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

  • Άριστη γνώση Φαρσί, Νταρί, Ουρντού, Παστού
  • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο

Προκήρυξη Θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα για την στελέχωση της ομάδας Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (streetwork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα για τις γλώσσες Σορανί, Κιρμαντζί και Φαρσί, για την στελέχωση της ομάδας Κοινωνικής Εργασίας στο Δρόμο (streetwork) της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Πλαίσιο: Η ΑΡΣΙΣ πραγματοποιεί καθημερινά παρεμβάσεις κοινωνικής εργασίας στον δρόμο για τον εντοπισμό και την υποστήριξη ασυνόδευτων παιδιών και οικογενειών προσφύγων και αιτούντων άσυλο που διαμένουν στο δρόμο και αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στην προσπάθειά  τους να καλύψουν τις ανάγκες της καθημερινής τους επιβίωσης. Η δράση παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης για κάθε ανήλικο πρόσφυγα, που εντοπίζεται στο δρόμο και βρίσκεται σε κίνδυνο κοινωνικής περιθωριοποίησης και θυματοποίησης. Βασικός σκοπός της υπηρεσίας αυτής είναι η διασφάλιση της προστασίας του παιδιού βάσει των δυνατοτήτων που δίνονται από το ελληνικό θεσμικό πλαίσιο.

Προκήρυξη θέσης Νοσηλεύτριας/η πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αιανή Κοζάνης

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν email στο hr.thessaloniki@arsis.gr, ως τις 20/1/2020 τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη θέσης Νοσηλευτή/ριας πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση Δομής Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αιανή Κοζάνης».

1.Βιογραφικό Σημείωμα

2.Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση  – θέση εργασίας ενδιαφέροντος

Αν κληθούν σε συνέντευξη, οι υποψήφιοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι:

1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Αντίγραφο  πτυχίου τμήματος νοσηλευτικής

Δείτε την προκήρυξη εδω.