Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή – Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43, ΑΘΗΝΑ

Αρ. Πρωτ: 573/19

Ημερομηνία: 12/04/2019

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 θέση part time Φροντιστή-Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/06/2019 με δυνατότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Τμήματος Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Τμήματος-Μισθοδοσίας  στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
  • Άριστη γνώση μισθοδοσίας  (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν)
  • Εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
  • Γνώση Εργατικής Νομοθεσίας
  • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Δικηγόρου πεδίου στο Safe Zone στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά δικηγόρο πεδίου στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Δευτέρα 15/04/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στο κέντρο μη τυπικής εκπαίδευσης KEDU στην Κω

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Φαρσί για τη δομή μη τυπικής εκπαίδευσης KEDU στο νησί της Κω στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Παρασκευή 15/04/2019.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα Φαρσί στη Χίο

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά διερμηνέα Φαρσί για το νησί της Χίου στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Παρασκευή 15/04/2019.