Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης Γενικού Διαχειριστή Έργου στο στεγαστικό πρόγραμμα ΕΣΤΙΑ 2021 στην Αθήνα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 376/21 
Ημερομηνία: 05/03/2021

Η αρχική σύμβαση θα είναι έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Γενικού/Γενικής Διαχειριστή/τριας Εργου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3601
Ημερομηνία: 04/03/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Φρίξος» στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/03/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/τριας εκ  περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα/ων Ουρντού/Μπενγκάλι στην Ανατολική και Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 321
Ημερομηνία: 03/03/2021

Η Ανατολική και η Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσουν 1 θέση Διερμηνέα Ουρντού/Μπενγκάλι πλήρους απασχόλησης ή 1 θέση Διερμηνέα Ουρντού εκ περιτροπής απασχόλησης & 1 θέση Διερμηνέα Μπενγκάλι εκ περιτροπής απασχόλησης.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/04/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Ουρντού/Μπενγκάλιπλήρουςαπασχόλησης ή Διερμηνέα Ουρντού εκ περιτροπής απασχόλησης& Διερμηνέα Μπενγκαλί εκ περιτροπής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης Δικηγόρου για Νομική Συμβουλευτική στην περιοχή της Αθήνας

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 358/21 
Ημερομηνία: 03/03/2021

Η αρχική πρόσληψη θα είναι έως 30/06/2021. Η ανανέωση των συμβάσεων θα ακολουθεί τις συμφωνίες του προγράμματος.

Θέση Δικηγόρου για Νομική Συμβουλευτική

Προκήρυξη θέσης εργασίας Βοηθού Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ3597
Ημερομηνία: 03/03/2021

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής βιογραφικών/αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο  arsis.staff@gmail.com  έως τις 15/03/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την θέση βοηθού μάγειρα- Ωραιόκαστρο»

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 16/03/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 16/03/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 17/03/2021 έως 18/03/2021.

H διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο προκηρύσσει 1 θέση αντικατάστασης Βοηθού Μάγειρα.

Η αρχική διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 31/03/2021, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Θέση Βοηθού Μάγειρα εκ περιτροπής απασχόλησης