Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας για την στελέχωση της ομάδας Παιδικής Προστασίας στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΚΟ Άρσις στην Κοζάνη

H ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας για την στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας για την παιδική προστασία στην Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσεων “Δικηγόρος / Βοηθός Νομικού Συμβούλου” και “Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης / Προμηθειών” στο πλαίσιο της λειτουργίας των Safe Zones

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Δικηγόρο / Βοηθό Νομικού Συμβούλου και Βοηθό Οικονομικής Διαχείρισης / Προμηθειών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Safe Zones στη Θήβα, το Σχιστό και τη Ριτσώνα, τα οποία λειτουργούν με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Επαναπρόσκληση για βιογραφικά σημειώματα για τη θέση “Λογιστή-Φοροτεχνικού” στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά
«Λογιστή – Φοροτεχνικό» στο γραφείο της στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με ειδίκευση στη Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά.
 • Τουλάχιστον 6ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Εμπειρία στη διαδικασία εσωτερικών ελέγχων, συμφωνίες λογαριασμών, εγγραφών τέλους χρήσης, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, πάγια-αποσβέσεις)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Πυλαίας

Η Δομή  Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Μερικής απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Εκπαιδευτικού (Παιδαγωγικής ή Τμημάτων Φιλολογίας)
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτους σε συναφές αντικείμενο
 • Εμπειρία στην παράλληλη στήριξη όλων των μαθημάτων γυμνασίου και λυκείου

Προκήρυξη θέσεων εργασίας Επιμελητών και Διοικητικού Υπαλλήλου στο Safe Zone στη Θήβα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Επιμελητές και Διοικητικό Υπάλληλο στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, έως την Πέμπτη 21/02/2019.