Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Εκπαιδευτικού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στην Αλεξανδρούπολη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ 4368
Ημερομηνία: 01/09/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων «Έλλη» στη Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση Εκπαιδευτικού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως  30/09/2021, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εκπαιδευτικού Πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Παιδαγωγού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΚΟ ΑΡΣΙΣ στην Καβάλα

H ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας Παιδαγωγού στην Ασφαλή Ζώνη για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Καβάλα, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ), με χρηματοδότηση της Πολιτικής Προστασίας Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η διάρκεια της πρόσληψης θα είναι για ένα μήνα, με πιθανότητα ανανέωσης.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Κοζάνη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 529
Ημερομηνία: 31/08/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Κοζάνη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ/ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ πλήρους απασχόλησης

H διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής βιογραφικών/αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr  έως τις 16/09/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο 

«Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα ΟΥΡΝΤΟΥ / ΠΑΝΤΖΑΜΠΙ στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Κοζάνη

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 17/09/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 17/09/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 20/09/2021 έως 21/09/2021.

H διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΑΡΑΒΙΚΩΝ στην Δυτική Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Θεσσαλονίκη

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 530
Ημερομηνία: 31/8/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στην Δυτική Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΑΡΑΒΙΚΩΝ

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα Αραβικών πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 528
Ημερομηνία: 31/8/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ μερικής απασχόλησης

Τροποποίηση ως προς την προθεσμία αποστολής βιογραφικών/αξιολόγησης, συνεντεύξεων & διάρκειας πρόσληψης.

Οι παράγραφοι διαμορφώνονται ως εξής:

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.thessaloniki@arsis.gr  έως τις 16/09/2021 στις 17:00, τα κάτωθι, με τίτλο 

«Προκήρυξη για τη θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στη Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

Τα βιογραφικά θα αξιολογηθούν μέχρι τις 17/09/2021 και οι υποψήφιοι που θα περάσουν στη δεύτερη φάση αξιολόγησης (συνεντεύξεις), θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά ή ηλεκτρονικά έως τις 17/09/2021.

Οι συνεντεύξεις θα πραγματοποιηθούν online μέσω skype από 20/09/2021 έως 21/09/2021.

H διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με δυνατότητα ανανέωσης βάση προγράμματος.