Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2021 για την ανάδειξη αναδόχου παροχής σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία Θεσσαλονίκης) και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Έλλη)

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΜ01/2021

για την ανάδειξη αναδόχου παροχής σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις δομές φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη (Ταγαράδες, Πυλαία Θεσσαλονίκης) και στην Αλεξανδρούπολη (δομή Έλλη) με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 46.176,56 € χωρίς Φ.Π.Α. και 52.179,51€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

CPV : 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η Αστική Εταιρία Μη Κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και Υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, Λέοντος Σοφού 26) προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής  υπηρεσιών Σίτισης με έτοιμα γεύματα για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στις περιοχές Ταγαράδες, Πυλαία) και στην Αλεξανδρούπολη (Δομή ΕΛΛΗ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εργαλείων για επισκευές συντήρησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη και για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ3573/26-02-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αναλώσιμων υλικών και εργαλείων για επισκευές συντήρησης για τις ανάγκες των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος και Έλλη στην Αλεξανδρούπολη και για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 403,35 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 500,16 ευρώ με Φ.Π.Α.

CPV: 31681410-0 Ηλεκτρολογικό Υλικό, 44523000-2 Μεντεσέδες, 44520000-1 Κλειδαριές, 44521140-1 Κλειδαριές για έπιπλα, 44500000-5 Εργαλεία, 44111000-1 Οικοδομικά Υλικά

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Α.Π.: ΑΜ3563/24-02-2021

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας υγρών καυσίμων (10.100 λίτρα πετρέλαιο θέρμανσης και 2.460 λίτρα  πετρέλαιο κίνησης), προϋπολογιζόμενης  συνολικής δαπάνης 10.038,21€ ευρώ άνευ ΦΠΑ και 12.447,38€ ευρώ με Φ.Π.Α. για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης, Έβρου και Μαγνησίας και τις ευρύτερες ανάγκες της Οργάνωσης.

CPV: Καύσιμα (09100000-0), Πετρέλαιο ντίζελ (09134100-8), Πετρέλαιο θέρμανσης (09135100-5)

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με ΑΡ.ΠΡΩΤ: ΑΜ3538/23-02-2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διερμηνείας, για τις ανάγκες των φιλοξενουμένων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Ωραιόκαστρο, Ταγαράδες, Πυλαία), στη Μακρινίτσα Βόλου, στην Αλεξανδρούπολη (Φρίξος και Έλλη) και στην Αθήνα, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, προϋπολογισθείσας αξίας 875,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.085,00 ευρώ με Φ.Π.Α..

CPV: 79540000-1 Υπηρεσίες διερμηνείας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜΠ318/19.02.2021
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρικού θερμοσίφωνα και την παροχή υπηρεσίας εγκατάστασης του, για τις ανάγκες της Μονάδας Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανατολικής Θεσσαλονίκης

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 140,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 173,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39715100-8 – ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΝΕΡΟΥ, ΣΤΙΓΜΙΑΙΑΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Η ΘΕΡΜΟΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ, ΚΑΙ ΘΕΡΜΑΝΤΗΡΕΣ ΕΜΒΑΠΤΙΣΗΣ

*παράταση υποβολής προσφορών μέχρι 01/03/2021 15:00 μμ