Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς με Α.Π: ΑΜ4775/20-12-2021

Για την με απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών διενέργειας τεστ ανίχνευσης covid-19, για τις ανάγκες των ωφελούμενων των Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Θεσσαλονίκη (στους Ταγαράδες, στην Πυλαία και στο Ωραιόκαστρο), συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.550,00 ευρώ άνευ ΦΠΑ (απαλλάσσεται ΦΠΑ).

CPV: 71317200-5- Υπηρεσίες Υγείας και ασφάλειας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 177/21 – 20/12/2021 

Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  954,10€ ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και 1183,08€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 09132100-4 CPV 09134100-8  

*παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 4/1/2022

*2η παράταση λήψης της προσφοράς έως την Παρασκευή 7/1/2022

*3η παράταση λήψης της προσφοράς έως την Τρίτη 11/1/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 177/21 – 20/12/2021 

Για την απευθείας ανάθεση προμήθεια καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  954,10€ ΕΥΡΩ χωρίς Φ.Π.Α. και 1183,08€ ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 09132100-4 CPV 09134100-8  

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 181/21– 20/12/2021

Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υπηρεσιών καθαρισμού για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1645,00€ χωρίς ΦΠΑ και 2039,80€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 90900000-6 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος van για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ»-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 

ΑΠ: ΠΡ 180/21  – 20/12/2021

Για την απευθείας ανάθεση παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχήματος van     για τις ανάγκες της «ΑΡΣΙΣ- ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ» στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης  1975,05€ χωρίς ΦΠΑ και 2449,06€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.   

CPV:60171000-7 = ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

CPV:60180000-3= ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ