Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια «Είδη Προσωπικής  Υγιεινής για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία),  προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 9842/27-07-2018 πρόσκληση, για την «Είδη Προσωπικής  Υγιεινής για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων, την Κοινωνική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω της UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος τεχνικού συμβούλου για το πρόγραμμα In4Child

LOGO_In4Child
Η ΑΡΣΙΣ υλοποιεί το έργο «Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations» με ακρωνύμιο In4Chlid, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό έργο Interreg ΙPA-CBC Cooperation Programme GREECE-THE FORMER YUGOSLAV REBUBLIC OF MACEDONIA 2014-2020.
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δύο επτά (7) θέσεων οχημάτων για τη περιοχή της Ηπείρου»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για την απευθείας ανάθεση «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δύο επτά (7) θέσεων οχημάτων για τη περιοχή της Ηπείρου», στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος: “Support to refugees and migrants in Greece through an integrated multi-sector response”, το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ – αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund) με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Grant Agreement No: ECHO/-EU/BUD/2018/01001).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

Δείτε τους ειδικούς όρους εδώ.

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ438
Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 80,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ απεντόμωσης»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 64,51 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24% , συνολική αξία 80,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Τροποποίηση του κειμένου για την προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ επιλογής αναδόχου για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τα Safe Zones των Διαβατών, Λαγκαδικίων, ‘Αγίας Ελένης’ Ιωαννίνων και για την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με αριθ. 9974/12-7-2018

Στο κείμενο της διακήρυξης του παραπάνω μειοδοτικού διαγωνισμού διαγράφονται  από το άρθρο 6 η παράγραφος Α, από το άρθρο 7 η παράγραφος Α1 και στο άρθρο Α2 (υπεύθυνη δήλωση) διορθώνεται από το εσφαλμένο ότι δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Catering στο ορθό ότι  δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων.

Κατά συνέπεια, δεν είναι απαιτούμενα στον παρόντα διαγωνισμό άδεια λειτουργίας της επιχείρησης catering, ούτε σχετικά πιστοποιητικά ISO, που από παραδρομή αναφέρθηκαν στο κείμενο αυτού.

Θεσσαλονίκη

Δείτε την τροποποίηση της προκήρυξης  εδώ.