Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Διευκρίνιση αναφορικά με την Α.Π. 10591/15-1-2019 πρόσκληση για υποβολή εγγράφων για την προμήθεια 3 φορητών υπολογιστών για τον εξοπλισμό του κέντρου υποστήριξης νέων της ΑΡΣΙΣ (Πτολεμαίων αριθ. 40) στο πλαίσιο του έργου: ¨psycho-social and health interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations και ακρωνύμιο in4child”

Διευκρίνιση αναφορικά με την Α.Π. 10591/15-1-2019  πρόσκληση  για υποβολή εγγράφων για την προμήθεια  3 φορητών υπολογιστών
 
ΑΠ 10598 / 16-01-2019
Θεσσαλονίκη 16/01/2019
 
1) Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους υποψηφίους αναδόχους θα πρέπει να γίνει έως την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 14:00 στο  παράρτημα της Οργάνωσης οδός Λέοντος Σοφού 26 &  Εγνατία, 54625 Θεσσαλονίκη, με κάθε πρόσφορο μέσο: είτε εγγράφως στο υποκατάστημα της Αναθέτουσας Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη, είτε με αποστολή φαξ στον αριθμό 2310 526150, είτε με αποστολή επιστολής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση του υπεύθυνου  Νικόλαου Θωμαϊδη , email: infothes@arsis.gr με την ένδειξη :  In4Chilld προμήθεια  3 φορητών υπολογιστών για τον εξοπλισμό του κέντρου υποστήριξης νέων της ΑΡΣΙΣ (αντί της εσφαλμένης διατύπωσης Προσφορά για την Παροχή Υπηρεσιών Έρευνας ).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Θεσσαλονίκη – Κοζάνη- Ιωάννινα- Κόνιτσα»

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43 και υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη (οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία), προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π.: 10581/15-01-2019 πρόσκληση, για την «Παροχή υπηρεσιών ενοικίασης οχημάτων για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στις περιοχές Θεσσαλονίκη – Κοζάνη-Ιωάννινα- Κόνιτσα», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing Education and Immediate Accommodation to Migrant children in Greece» το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω του ΔΟΜ (Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης).

Δείτε την πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 3 ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ της ΑΡΣΙΣ (Πτολεμαίων αριθ. 40)

Προς: Κάθε Ενδιαφερόμενο
Αρ. Πρ. : 10591/15-1-2019
Θεσσαλονίκη,     15   Ιανουαρίου 2019 

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων  που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και διατηρεί παράρτημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία, προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών με την με Α.Π. 10591 /2019  για  την προμήθεια τριών φορητών υπολογιστών στο πλαίσιο του έργου: Psycho-social and health Interventions for the wellbeing of children from vulnerable populations και ακρωνύμιο In4Child, συνολικού προϋπολογισμού  1.740€, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., με κριτήριο ανάθεσης  την οικονομικότερη προσφορά.(CPV:  302 13100-6)

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας επισκευής τζαμιού μπαλκονόπορτας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ904
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας επισκευής τζαμιού μπαλκονόπορτας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 50700000-2 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων κτιρίου)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές παροχής υπηρεσίας επισκευής τζαμιού μπαλκονόπορτας για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχήματος(ΚΤΕΟ) για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ903
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου αυτοκινήτων – (CPV: 71631200-2)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για παροχή υπηρεσίας τεχνικού ελέγχου(ΚΤΕΟ) του οχήματος της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 48,38 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 60,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.