Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1669
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.016,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.260,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV 39512000-4 Κλινοσκεπάσματα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κλινοσκεπασμάτων λόγω της έκτακτης και επείγουσας ανάγκης που δημιουργήθηκε στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 1.016,12 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 1.260,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος παροχής υπηρεσιών συντήρησης-αποκατάστασης 4 κλιματιστικών για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1667
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – αποκατάστασης 4 κλιματιστικών για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 50730000-1 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ψυκτικών συγκροτημάτων.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4 ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ» για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο στην  Θεσσαλονίκη προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,96 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 150,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5 καπακιών-καλυμμάτων λεκάνης τουαλέτας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1660
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 5 καπακιών-καλυμμάτων λεκάνης τουαλέτας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv: 44411720-7 Καλύμματα λεκανών τουαλέτας

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 5 καπακιών-καλυμμάτων λεκάνης τουαλέτας  για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών για την αποκατάσταση λειτουργίας 8 κλιματιστικών μονάδων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1655
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την αποκατάσταση λειτουργίας 8 κλιματιστικών μονάδων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 137,10  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διάφορα ανταλλακτικά – (CPV: 34913000-0)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  προμήθειας «ανταλλακτικών για την αποκατάσταση λειτουργίας 8 κλιματιστικών μονάδων»  για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη (Κωνσταντινουπόλεως  αριθ 34 – ΤΚ 68133,  Αλεξανδρούπολη)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 137,10 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 170,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών υποδημάτων (ποδοσφαιρικά είδη) και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1654
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικών υποδημάτων (ποδοσφαιρικά είδη) και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18820000-3 Αθλητικά παπούτσια- CPV: 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια αθλητικών υποδημάτων και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α