Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ στα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ ΒΟΛΟΥ

Τα Κοινωνικά Διαμερίσματα της ΑΡΣΙΣ στο Βόλο προκηρύσσουν μια θέση ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ. 

Θέση Ψυχολόγου μερικής απασχόλησης:

Περιγραφή θέσης εργασίας:

 • Ψυχολογική στήριξη και ενδυνάμωση των νέων
 • Οφείλει να κινείται στο χώρο έτσι ώστε να παρατηρεί και να επιλαμβάνεται προβλημάτων που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι νέοι και να χρήζουν ιδιαίτερης ψυχολογικής υποστήριξης
 • Διοργανώνει ατομικές και ομαδικές συνεδρίες με τους νέους
 • Ως προς τους φιλοξενούμενους, παρατηρεί και εκτιμάει κλινικά τις συμπεριφορές. Συμμετέχει στο σχεδιασμό, την κατάρτιση και την υποστήριξη των ατομικών πλάνων δράσης και την επίτευξη των στόχων των νέων
 • Διατηρεί στατιστικά δεδομένα για τους τομείς αρμοδιότητας του
 • Τήρηση αρχείου ψυχολογικής αξιολόγησης
 • Διασύνδεση και παραπομπή νέων σε υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συνοδεύει τους νέους για την διευθέτηση αναγκαίων ζητημάτων, όπου κρίνεται απαραίτητο
 • Συμμετέχει στις διαδραστικές, παιδαγωγικές, εκπαιδευτικές, ψυχαγωγικές και κοινοτικές δραστηριότητες που οργανώνονται στη δομή
 • Συμμετέχει στο σχεδιασμό και στην υλοποίηση παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης της κοινότητας
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές, βραδινές) και κατά τη διάρκεια σαββατοκύριακου

Προκήρυξη θέσης εργασίας Οικονομικού Διαχειριστή Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη

Η Κοινωνική Οργάνωση ΑΡΣΙΣ ενδιαφέρεται για την πρόσληψη στελέχους για την κάλυψη της θέσης Οικονομικής Διαχείρισης συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας για την στελέχωση της ομάδας Παιδικής Προστασίας στη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΜΚΟ Άρσις στην Κοζάνη

H ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει 1 νέα θέση εργασίας για την στελέχωση κοινωνικής υπηρεσίας για την παιδική προστασία στην Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας για Ασυνόδευτους Ανηλίκους στην Κοζάνη, στο πλαίσιο του προγράμματος του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Δείτε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη θέσεων “Δικηγόρος / Βοηθός Νομικού Συμβούλου” και “Βοηθός Οικονομικής Διαχείρισης / Προμηθειών” στο πλαίσιο της λειτουργίας των Safe Zones

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Δικηγόρο / Βοηθό Νομικού Συμβούλου και Βοηθό Οικονομικής Διαχείρισης / Προμηθειών στο πλαίσιο της λειτουργίας των Safe Zones στη Θήβα, το Σχιστό και τη Ριτσώνα, τα οποία λειτουργούν με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Επαναπρόσκληση για βιογραφικά σημειώματα για τη θέση “Λογιστή-Φοροτεχνικού” στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά
«Λογιστή – Φοροτεχνικό» στο γραφείο της στη Θεσσαλονίκη

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΑΤΕΙ με ειδίκευση στη Λογιστική, Οικονομικά, Χρηματοοικονομικά.
 • Τουλάχιστον 6ετή εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
 • Πολύ καλή γνώση διπλογραφικού λογιστικού συστήματος
 • Εμπειρία στη διαδικασία εσωτερικών ελέγχων, συμφωνίες λογαριασμών, εγγραφών τέλους χρήσης, σύνταξης οικονομικών καταστάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Φορολογικής Νομοθεσίας (ΦΠΑ, παρακρατούμενοι φόροι, πάγια-αποσβέσεις)
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος λογιστή
 • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
 • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας