Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 5 καπακιών-καλυμμάτων λεκάνης τουαλέτας, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1660
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 5 καπακιών-καλυμμάτων λεκάνης τουαλέτας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Cpv: 44411720-7 Καλύμματα λεκανών τουαλέτας

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 5 καπακιών-καλυμμάτων λεκάνης τουαλέτας  για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 80,65 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 100,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος προμήθειας ανταλλακτικών για την αποκατάσταση λειτουργίας 8 κλιματιστικών μονάδων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ.:ΑΜ1655
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών για την αποκατάσταση λειτουργίας 8 κλιματιστικών μονάδων προϋπολογιζόμενης δαπάνης 137,10  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 170,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Διάφορα ανταλλακτικά – (CPV: 34913000-0)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου  προμήθειας «ανταλλακτικών για την αποκατάσταση λειτουργίας 8 κλιματιστικών μονάδων»  για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη (Κωνσταντινουπόλεως  αριθ 34 – ΤΚ 68133,  Αλεξανδρούπολη)  προϋπολογιζόμενης δαπάνης 137,10 ευρώ  καθαρή αξία  πλέον ΦΠΑ  24%, συνολική αξία 170,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια αθλητικών υποδημάτων (ποδοσφαιρικά είδη) και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης, στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1654
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας αθλητικών υποδημάτων (ποδοσφαιρικά είδη) και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 18820000-3 Αθλητικά παπούτσια- CPV: 37400000-2 Αθλητικά είδη και εξοπλισμός.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια αθλητικών υποδημάτων και αξεσουάρ αθλητικής ένδυσης στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 362,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 450,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια έκτακτου εξοπλισμού πλυντηρίου ρούχων και εξωτερικού σκληρού δίσκου, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1659
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας έκτακτου εξοπλισμού πλυντηρίου ρούχων και εξωτερικού σκληρού δίσκου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 645,17 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Πλυντήρια ρούχων (42716120-5), Μονάδες αποθήκευσης και ανάγνωσης (30233000-1)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια έκτακτου εξοπλισμού πλυντηρίου ρούχων και εξωτερικού σκληρού δίσκου για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 645,17 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 32 αντικλειδιών και 30 λουκέτων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και Μακρινίτσας Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π: ΑΜ1658
 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 32 αντικλειδιών και 30 λουκέτων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και Μακρινίτσας Βόλου,
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 159,67 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 198,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

(CPV: 44521210-3 Λουκέτα, 44521200-0 Λουκέτα και αλυσίδες)

(CPV: 44520000-1 Κλειδαριές, κλειδιά και μεντεσέδες )

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ,το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 32 αντικλειδιών και 30 λουκέτων, για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων Θεσσαλονίκης και Μακρινίτσας Βόλου, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 159,67 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 198,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.