Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υπηρεσιών απεντόμωσης για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας  υπηρεσιών απεντόμωσης , προϋπολογιζόμενης δαπάνης 403,22 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 500,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια για την παροχή υπηρεσίας «ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ, ΑΠΩΘΗΣΗ ΚΟΡΕΩΝ», των κτιριακών εγκαταστάσεων  και εξοπλισμού της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στη Μακρινίτσα Μαγνησίας προϋπολογισθείσας δαπάνης 403,22 ευρώ  καθαρή αξία, πλέον 24% , συνολική αξία δε 500 ευρώ με ΦΠΑ.

Η προμήθεια εντάσσεται στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, της Δράσης «Επιχορήγηση Ν.Π. ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ για την υλοποίηση του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ» (κωδικός ΟΠΣ 5008116), του «Υποέργου 6 – Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανήλικων Μακρυνίτσας» στο Βόλο Μαγνησίας και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών γραφικής ύλης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών γραφικής ύλης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,80 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 900,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της,  προϋπολογισμού δαπάνης 725,80 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 900,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

 Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.024,19 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 3.750,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης,  προϋπολογισμού δαπάνης 3.024,19 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.750,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ειδών ατομικής υγιεινής για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 3.024,19 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.750,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης,  προϋπολογισμού δαπάνης 3.024,19 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.750,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Η προμήθεια θα ανατεθεί με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και με κριτήριο την χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών.  

Πρόσκληση υποβολής έγγραφων προσφορών για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των  Προστατευόμενων Ζώνων Ανηλίκων στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων (με έδρα την Αθήνα, οδός Μαυρομματαίων αρ. 43) και διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη, οδός Λέοντος Σοφού 26 & Εγνατία, προσκαλεί σε υποβολή έγγραφων προσφορών  με την με Α.Π. : ΙΔ/1312 πρόσκληση, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και προϊόντων τεχνολογίας για τον εξοπλισμό των  Προστατευόμενων Ζώνων Ανηλίκων  στην περιοχή των Λαγκαδικίων και των Διαβατών, που λειτουργεί η Οργάνωση και για τις ανάγκες των εργαζομένων και των φιλοξενουμένων σε αυτή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Providing urgent protection for the most vulnerable UASC through Safe Zones, Food Provision and Case management», το οποίο υλοποιείται από την ΑΡΣΙΣ  και χρηματοδοτείται από τη UNICEF.

Δείτε την πρόσκληση εδώ.