Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ Βόλου που δραστηριοποιείται στα κέντρο φιλοξενίας της Κεντρικής Ελλάδας αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Άδεια οδήγησης ΙΧ αυτοκινήτου

Προκήρυξη θέσης εργασίας στο Τμήμα Προμηθειών της Οργάνωσης στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη, προκηρύσσει 1 νέα θέση Εργασίας στο τμήμα προμηθειών της Οργάνωσης.

Η διάρκεια σύμβασης θα είναι από 01/10/2017 έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Εργασίας στο Τμήμα Προμηθειών.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ (Προτιμητέες οι Σχολές Οικονομικών, Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Διοίκηση Συστημάτων Εφοδιασμού, Λογιστικής).
 • Εμπειρία σε θέση σε τμήμα προμηθειών
 • Άριστη γνώση των διαδικασιών και των τεχνικών προμηθειών
 • Εμπειρία στην καταγραφή τεχνικών προδιαγραφών
 • Άριστη γνώση αγγλικών
 • Άριστη γνώση χρήσης Η/Υ (όλα τα εργαλεία του MS Office, χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) και ευχέρεια στη χρήση ηλεκτρονικού εξοπλισμού
 • Άριστες οργανωτικές ικανότητες
 • Άριστες ικανότητες επικοινωνίας με προμηθευτές
 • Ικανότητα λήψης αποφάσεων

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΔΙΕΡΜΗΝΕΑ στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Ο Ξενώνας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στους Ταγαράδες, προκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα Αραβικής Γλώσσας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 21/8/2017  έως 31/12/2017, με πιθανότητα ανανέωσής.

Θέση Διερμηνέα μερικής απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Άριστη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία 1 έτος σε συναφή αντικείμενο
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης

Προκήρυξη θέσης οδηγού στην Κινητή Μονάδα Βόλου

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ Βόλου που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας Τρικάλων (ΑΤΛΑΝΤΙΚ) αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση Οδηγού.

Περιγραφή Θέσης

Ο οδηγός ΙΧ van (8+1 θέσεων) θα απασχολείται από την Κινητή Μονάδα Βόλου της ΑΡΣΙΣ που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας Τρικάλων. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η μεταφορά του προσωπικού και ειδών που σχετίζονται με τη Δομή και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Προκήρυξη θέσης διερμηνέα στην Κινητή Μονάδα Βόλου

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας Τρικάλων (ΑΤΛΑΝΤΙΚ) αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση Μεταφραστή.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Επαρκής γνώση της Ελληνικής ή της Αγγλικής Γλώσσας 
 • Γνώση Αραβικών
 • Εργασιακή εμπειρία ή/και εμπειρία εθελοντικής εργασίας σε παρόμοια θέση