Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στo Safe Zone της Θήβας

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Κοινωνικό Λειτουργό στο πλαίσιο της λειτουργίας του Safe Zone στη Θήβα, το οποίο λειτουργεί με τη χρηματοδότηση της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων Ανθρωπιστικής Βοήθειας (DG HOME) και την υποστήριξη του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com έως την Δευτέρα 09/09/2019 Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με την ένδειξη της θέσης που επιθυμούν, αντίγραφο πτυχίου, άδεια άσκησης επαγγέλματος, βεβαίωση εγγραφής στον ΣΚΛΕ και δύο συστατικές επιστολές.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Συντονιστή Πεδίου στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά έναν Συντονιστή πεδίου στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Συνοδευτική Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, αντίγραφο τίτλων σπουδών, βεβαίωση εγγραφής στο ΣΚΛΕ (στην περίπτωση Κοινωνικού Λειτουργού) και δύο συστατικές επιστολές έως την Δευτέρα 02/09/2019.

Προκήρυξη θέσης υπεύθυνου παιδικής προστασίας/κοινωνικού επιστήμονα για τη στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, προκηρύσσει μία νέα θέση εργασίας για τη στελέχωση κινητής μονάδας  παιδικής προστασίας στην περιοχή της Θράκης στο πλαίσιο του έργου «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» τo οποίο χρηματοδοτείται από το ταμείο DG Home Asylum, Migration and Integration Fund – Emergency Assistance μέσω Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο admin.evros@arsis.gr τα κάτωθι, με τίτλο «Προκήρυξη για την στελέχωση κινητής μονάδας παιδικής προστασίας της ΑΡΣΙΣ στην περιοχή της Θράκης».

Προκήρυξη θέσης εργασίας υπεύθυνου/ης κοινωνικής υπηρεσίας στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά Υπεύθυνο/η Κοινωνικής Υπηρεσίας για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στο πλαίσιο του προγράμματος «PROVISION OF ACCOMMODATION AND SERVICES TO REFUGEES AND ASYLUM SEEKERS IN GREECE»το οποίο χρηματοδοτείται από την Ύπατη Αρμοστεία του Ο.Η.Ε. για τους Πρόσφυγες (UNHCR)

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο hr.arsis@gmail.com Βιογραφικό Σημείωμα, Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, Συστατικές Επιστολές, Βεβαίωση Εγγραφής στο ΣΚΛΕ και Αντίγραφα Τίτλων Σπουδών έως τις 2/09/2019.

Προκήρυξη Θέσης Συντονιστή Ευρωπαϊκού προγράμματος με σύμβαση έργου (Ανεξάρτητων Υπηρεσιών)

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ενδιαφέρεται να καλύψει τη θέση του Συντονιστή (National Coordinator) για το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Re-Generations.

Το πρόγραμμα Re-Generations έχει στόχο να ενισχύσει την υποστήριξη που προσφέρεται σε νέους 18-21 ετών από τρίτες χώρες, με έμφαση στον προσφυγικό πληθυσμό. Η αυξημένη συμμετοχή εθελοντών πολιτών (ατόμων ή ομάδων) που συνοδεύουν τους νέους στην ενταξιακή διαδικασία μέσα από προγράμματα καθοδήγησης (mentorship) συνιστά τη ραχοκοκαλιά του προγράμματος. Η εφαρμογή μοντέλων καθοδήγησης πρόκειται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις ζωές των ωφελούμενων νεαρών, καθώς αφορούν παραμέτρους και σημεία παρέμβασης όπως η απασχόληση, η εκπαίδευση, η κοινωνική ενσωμάτωση αλλά και η ψυχική ενδυνάμωση.

Στο πρόγραμμα θα εμπλακούν τουλάχιστον 200 μέντορες και 200 νεαροί τρίτων χωρών (18-21 ετών), τοπικοί φορείς που ασχολούνται με την ένταξη, η τοπική κοινότητα αλλά και άλλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσα από αλληλένδετες δραστηριότητες που χωρίζονται σε τέσσερις άξονες με τα αντίστοιχα επιδιωκόμενα αποτελέσματα: