Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 2 θέσεων παιδαγωγού για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά 2 άτομα για να καλύψει 2 θέσεις «Παιδαγωγού» για το Κέντρο Υποστήριξης Νέων (ΚΥΝ) στην Αθήνα στο πλαίσιο του προγράμματος «Homework and Creative Activities Center» το οποίο χρηματοδοτείται από την UNICEF.

Προκήρυξη θέσης εργασίας ψυχολόγου στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρ. Πρωτ: ΑΜ4458
Ημερομηνία: 07/10/2021

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα επαναπροκηρύσσει 1 θέση ψυχολόγου.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 2 μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Ψυχολόγου πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης πλήρους απασχόλησης Μάγειρα στην Αθήνα – Εστία Προσφύγων / ESTIA 2021: Στεγαστικό πρόγραμμα για αιτούντες διεθνή προστασία (MIS 5092059)

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΜΑΥΡΟΜΜΑΤΑΙΩΝ 43

Αρ. Πρωτ: 1816/21
Ημερομηνία: 06/10/2021

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 θέση πλήρους απασχόλησης Μάγειρα στο πλαίσιο του ως άνω προγράμματος.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι μέχρι τις 31/12/2021, με δυνατότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα πλήρους απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ στα Εποπτευόμενα Διαμερίσματα Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα

ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ
ΛΕΟΝΤΟΣ ΣΟΦΟΥ 26

Αρ. Πρωτ: ΑΜΠ 569
Ημερομηνία: 06/10/2021

Η Μονάδα Εποπτευόμενων Διαμερισμάτων Ανηλίκων «ΠΥΛΗ» στα Ιωάννινα επαναπροκηρύσσει 1 νέα θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ.

Τόπος Απασχόλησης: Κατά προτεραιότητα με έδρα απασχόλησης την πόλη των Ιωαννίνων ή σε περίπτωση μη εύρεσης υποψηφίων για την πόλη των Ιωαννίνων, η έδρα απασχόλησης θα είναι η Θεσσαλονίκη.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για δύο (2) μήνες, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Διερμηνέα ΣΟΜΑΛΙ μερικής απασχόλησης

Προκήρυξη θέσης εργασίας Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή Γαλλικών, μερικής απασχόλησης για τα Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ευάλωτων Γυναικών Αιτουσών Άσυλο του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, στο πλαίσιο του προγράμματος «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», το οποίο αποτελεί κομμάτι του προγράμματος “Asylum and Migration” Programme in Greece, και χρηματοδοτείται από τα EEA Grants 2014-2021, σε συνεργασία με την Human Rights 360 και την ΣΟΛ Συμβουλευτική Α.Ε, αναζητά Διερμηνέα / Διαπολιτισμικού Διαμεσολαβητή Γαλλικών μερικής απασχόλησης για τα Διαμερίσματα Φιλοξενίας Ευάλωτων Γυναικών Αιτουσών Άσυλο του έργου «ΔΙΑΠΛΟΥΣ», στην πόλη της Θεσσαλονίκης

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι για 1 μήνα με πιθανότητα ανανέωσης.