Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Καλά Νερά Πηλίου και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στη Μακρινίτσα Βόλου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ;ΑΜ1656
Για την απευθείας ανάθεση  παροχής υπηρεσίας ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Καλά Νερά Πηλίου και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 580,64 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 720,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες οργανωμένων εκδρομών – 63511000-4

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ενοικίασης λεωφορείου στα πλαίσια της μετ’ επιστροφής ημερήσιας εκδρομής στα Καλά Νερά Πηλίου και παροχής υπηρεσίας γεύματος 40 ατόμων»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Βόλου προϋπολογιζόμενης δαπάνης 580,64  ευρώ  καθαρή αξία, συνολική αξία 720,00 ευρώ με ΦΠΑ.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια κουρτινών και ρολών σκίασης για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1657
Για την απευθείας ανάθεση για την προμήθεια κουρτινών και ρολών σκίασης για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 760,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39515000-5 Κουρτίνες, διακοσμητικά υφάσματα, γύροι κρεβατιών και σκίαστρα από ύφασμα

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ στα πλαίσια του έργου ΜΕΤΟΙΚΟΣ, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και από εθνικούς πόρους, αναζητά προμηθευτές για την προμήθεια κουρτινών και ρολών σκίασης για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Έλλη στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 612,90 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 760,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση 19/2019 συμμετοχής σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια διαφόρων ειδών συμπληρωματικής σίτισης για τις Δομές Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες και στη Μακρινίτσα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  19/2019
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΙΤΙΣΗΣ για τις Δομές   Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων της ΑΡΣΙΣ στη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Δομή Ταγαράδων) και στη Μακρινίτσα  Βόλου Μαγνησίας προϋπολογισμού 31.200,22  ευρώ  χωρίς το Φ.Π.Α. και αντίστοιχα ποσού 35.325,08 ευρώ με το ΦΠΑ, με κριτήριο πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής ανά ΟΜΑΔΑ ειδών, χωρίς ΦΠΑ  (καθαρή αξία).

CPV οπωροκηπευτικά: 03221200-8, κρέας: 15110000-2, διάφορα προϊόντα διατροφής:15800000-6.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων), για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1639
Για την απευθείας ανάθεση έκτακτης προμήθειας εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων), προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.709,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39100000-3 – Έπιπλα, 39130000-2 – Έπιπλα γραφείων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την έκτακτη προμήθεια εξοπλισμού (διάφορα είδη επίπλων) για τις ανάγκες της Δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων Φρίξος στην Αλεξανδρούπολη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 5.709,68 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 7.080,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια διαφόρων ειδών επίπλων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με Α.Π.: ΑΜ1645
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας διαφόρων ειδών επίπλων για τη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα, 
προϋπολογιζόμενης δαπάνης 290,32 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 360,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: 39110000-6, CPV: 39100000-3 – Έπιπλα, 39130000-2 – Έπιπλα γραφείων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια διαφόρων ειδών επίπλων για τις ανάγκες της Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Αθήνα, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 290,32 ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 360,00  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.