Διαγωνισμοί – Προκηρύξεις

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας διανυκτέρευσης και σίτισης 35 ατόμων σε κάμπινγκ στη Χαλκιδική για την Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:ΑΜ1391
 Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας διανυκτέρευσης και σίτισης σε κάμπινγκ στη Χαλκιδική συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.490,00  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 CPV : 55200000-2 Παροχή καταλύματος σε χώρους κατασκήνωσης και άλλους μη ξενοδοχειακούς χώρους,  CPV: 55320000-9 Υπηρεσίες παροχής γευμάτων

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή «Υπηρεσίας διανυκτέρευσης και σίτισης 35 ατόμων σε κάμπινγκ στην  Χαλκιδική»  για τους φιλοξενούμενους στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Πυλαία Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 2.490,00  ευρώ  χωρίς ΦΠΑ και 3.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια 30 σπρέι βαφής υφάσματος στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1392
Για την απευθείας ανάθεση προμήθειας 30 σπρέι βαφής υφάσματος, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Χρώματα ζωγραφικής (44812000-5)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια 30 σπρέι βαφής υφάσματος στα πλαίσια των δημιουργικών δραστηριοτήτων της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 120,97 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 150,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσίας διάφορων επισκευών του μίνι βαν της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ΑΠ: ΑΜ1390
Για την απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσίας διάφορων επισκευών του μίνι βαν της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,81€ χωρίς ΦΠΑ και 900,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

CPV: Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (50112000-3)

Η ΑΡΣΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την ανάδειξη αναδόχου για παροχή υπηρεσίας διάφορων επισκευών του μίνι βαν της Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες Θεσσαλονίκης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 725,81€ χωρίς ΦΠΑ και 900,00€ με ΦΠΑ.

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού με την με Αριθ. Πρωτ. 11103/05-06-19 Διακήρυξη για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο»

Προκήρυξη ανοιχτού μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με την με Αριθ. Πρωτ. 11103/05-06-19 Διακήρυξη περί επιλογής αναδόχου για την «Προμήθεια Ειδών Ρουχισμού για τις Προστατευόμενες Ζώνες Φιλοξενίας Ανηλίκων (Safe Zones) στα Διαβατά, Λαγκαδίκια, Ιωάννινα, Δράμα, Καβάλα, Σχιστό, Θήβα, Ριτσώνα και την Κινητή Μονάδα Παιδικής Προστασίας στον Έβρο», με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Improving the Greek Reception System through Site Management Support and Targeted Interventions in Long-Term Accommodation Sites» και υλοποιείται από την αστική εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  «ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων» με τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF), σε συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΜ).

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού (WP3, D3.1.1), για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «In4Child»

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με ΑΠ:11097/04-06-2019

Για την απευθείας ανάθεση  προμήθειας ιατρικού εξοπλισμού (WP3, D3.1.1),  προϋπολογιζόμενης συνολικής  δαπάνης 725,80 ευρώ άνευ ΦΠΑ και 900,00 ευρώ  με  Φ.Π.Α. για τις ανάγκες υλοποίησης του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών

CPV: 33141620-2

Η ΑΡΣΙΣ- Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στα πλαίσια  του έργου «Ψυχοκοινωνικές και υγειονομικές παρεμβάσεις για την ευημερία των παιδιών από ευάλωτους πληθυσμούς” και ακρωνύμιο «In4Child», που χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα INTERREG IPA  Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009, που υλοποιείται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Εθνικών Πόρων των συμμετεχουσών χωρών με κωδικό ΟΠΣ 5031670, καλεί κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλει έγγραφη προσφορά για την προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού.