Θέσεις Εργασίας

50 Θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 50 θέσεις εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο του προγράμματος “Support to Refugees in Greece through Integrated Shelter Model – Rapid Mobility Solution (ISM – RMS)”. Το πρόγραμμα  θα υλοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με την ASB και την WAHA και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@arsis.gr Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «ΘΕΣΗ» απασχόλησης, έως τις 19/7/2016 και ώρα 15:00.

 

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Θέσεις εργασίας για τέσσερις (4) πτυχιούχες/ους κοινωνικών επιστημών και μία (1) θέση διερμηνέα

Η AΡΣΙΣ  προκηρύσσει θέσεις εργασίας για τέσσερις (4) πτυχιούχες/ους κοινωνικών επιστημών και μία (1) θέση διερμηνέα  με σύμβαση ορισμένου χρόνου (19/7/2016 έως 31/12/2016), στο πλαίσιο του προγράμματος REACT – Refugee Assistance Collaboration in Thessaloniki.

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης, υποστηρίζεται από την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

 

Δείτε ολόκληρη την πρόσκληση εδώ

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος:

Απαραίτητα προσόντα:

  • Απόφοιτος ΑΕΙ-ΤΕΙ Οικονομικών Επιστημών
  • Εμπειρία σε διαχείριση προγραμμάτων
  • Άριστη γνώση αγγλικών

Επιθυμητά προσόντα:

  • Γνώση Διπλογραφικής Λογιστικής
  • Γνώση Μισθοδοσίας
  • Ευχέρεια επικοινωνίας οικονομικών θεμάτων

Αποστολή Βιογραφικού σημειώματος στο e-mail: infothes@arsis.gr
Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω.
Προθεσμία υποβολής βιογραφικών μέχρι 15/7/2016

Πίνακας Κατάταξης Υποψηφίων για τη θέση του Κοινωνικού Λειτουργού στο Υπνωτήριο Αστέγων

Δείτε τον πίνακα εδώ

Προκήρυξη για την πρόσληψη δυο φαρμακοποιών για τη στελέχωση του Κοινωνικού Φαρμακείου στο Δήμο Παύλου Μελά

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Κοινωνικές Δομές Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Παύλου Μελά» που υλοποιείται με τη σύμπραξη της ΑΡΣΙΣ-Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων, του Δήμου Παύλου Μελά και του Κοινωνικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης Δυτικής Θεσσαλονίκης η ΑΡΣΙΣ πρόκειται να προσλάβει δυο φαρμακοποιούς για τη του Κοινωνικού Φαρμακείου με διάρκεια σύμβασης  έως τις 31/10/2016. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα απαιτούμενα προσόντα μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της ΑΡΣΙΣ: http://arsis.gr/ ή στο τηλέφωνο 2310526150.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30/6/2016-14/7/2016

Δείτε την ανακοίνωση εδώ.
Δείτε το έντυπο της αίτησης εδώ.
Δείτε τις οδηγίες συμπλήρωσης εδώ.