Θέσεις Εργασίας

Θέση μάγειρα στον Ξενώνα Ανηλίκων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα

Ο Ξενώνας Ανηλίκων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 θέση Μάγειρα.

Για τη θέση Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Θέση παιδαγωγού στη Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ στα Τρίκαλα

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας Τρικάλων (ΑΤΛΑΝΤΙΚ) αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση Παιδαγωγού.

Θέση Παιδαγωγού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών σχολών
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση οδηγού με καθήκοντα φροντιστή στη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Περιγραφή Θέσης

Ο οδηγός ΙΧ van (8+1 θέσεων) θα απασχολείται στην Αλεξανδρούπολη και θα υποστηρίζει την κατάλληλη λειτουργία της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μέγιστης χωρητικότητας 25 παιδιών. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η μεταφορά του προσωπικού, του φιλοξενούμενου πληθυσμού και ειδών που σχετίζονται με τη Δομή και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Ειδικά καθήκοντα

 • Μεταφορά, εποπτεία και υποστήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται στη Δομή
 • Μεταφορά προσωπικού, μεταφορά ειδών και εκτέλεση εξωτερικών εργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής
 • Εκτέλεση λοιπών υποστηρικτών καθηκόντων που θα του/της ανατίθενται, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών, αλλά και τις σχετικές ανάγκες της καλής λειτουργίας του χώρου
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των παιδιών
 • Συνεργασία με τη Συντονίστρια, τις φροντίστριες και το υπόλοιπο προσωπικό με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της δομής.

Προκήρυξη για την πρόσληψη προσωπικού – Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει 1 θέση εργασίας με σύμβαση ορισμένου χρόνου 14 μηνών, στο πλαίσιο του προγράμματος “Organizing the supporting network for social integration and empowerment of minor refugees and their families in the Thessaloniki area” σε συνεργασία με την ASB (Arbeiter-Samariter-Bund), που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας (German Federal Foreign Ministry – GFM) και πραγματοποιείται από 01/02/2017 μέχρι 31/05/2018, με στόχο την ανάπτυξη υποστηρικτικών δράσεων για νέους και παιδιά προσφύγων καθώς και για τις οικογένειές τους στο Κέντρο Υποστήριξης Νέων (Πτολεμαίων 40).

Οι ενδιαφερόμενες/οι καλούνται να αποστείλουν μέσω email στο infothes@arsis.gr Βιογραφικό Σημείωμα και Επιστολή Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την ένδειξη «Θέση Κοινωνικού Λειτουργού» έως τις 31/3/2017 και ώρα 15:00.

– Η ΑΡΣΙΣ εξετάζει κάθε αίτηση με βάση τα προσόντα που ζητούνται για κάθε θέση και με βάση την αρχή των ίσων ευκαιριών.
– Κατά την εξέταση των βιογραφικών θα τηρηθεί απόλυτη εμπιστευτικότητα.

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2310526150

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 2 θέσεις Φροντιστή/Επιμελητή.

Θέση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών νοσηλευτικής, παιδαγωγικών, κοινωνικών και άλλων συναφών σχολών
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ