Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ αναζητά για τη στελέχωση του Οικονομικού Τμήματος στη Θεσσαλονίκη:
« Συνεργάτη Οικονομικού Τμήματος»

Προκήρυξη Θέσης ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ στη Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει μια θέση ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΥ.

Προκήρυξη Θέσεων πλήρους απασχόλησης για την στελέχωση του Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο

Η ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει τις παρακάτω θέσεις, στο Ξενώνα Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στο Ωραιόκαστρο.

ΘΕΣΗ ΕΜΨΥΧΩΤΗ/ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΔΡΑΣΕΩΝ

Η συνεργασία αφορά σύμβαση εργασίας πλήρους απασχόλησης 3 μηνών, με δυνατότητα συνέχισης της συνεργασίας.

Προκήρυξη Θέσεων Διερμηνέων πλήρους απασχόλησης στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας υπεύθυνου προμηθειών (logistician) στο φορέα.

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας υπεύθυνου προμηθειών (logistician) στο φορέα.