Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Φροντιστή/τριας στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στους Ταγαράδες, Θεσσαλονίκης

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Ταγαράδων της ΑΡΣΙΣ προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή/τριας.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως 30/06/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Φροντιστή/τριας πλήρους απασχόλησης.

Προκήρυξη θέσης για τη στελέχωση του Τμήματος Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων αναζητά «Οικονομολόγο / Λογιστή» για τη στελέχωση του Τμήματος-Μισθοδοσίας στη Θεσσαλονίκη.

Απαραίτητα προσόντα:

  • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής/Λογιστικής Κατεύθυνσης
  • Άριστη γνώση μισθοδοσίας (εμπειρία στο πρόγραμμα PYLON της Epsilon net θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν).
  • Εμπειρία σε οργανωμένο λογιστήριο
  • Πολύ καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, Εφαρμογών Ms Office
  • Γνώση Εργατικής Νομοθεσίας
  • Καλή Γνώση Αγγλικής Γλώσσας

Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Φαρσί (Cultural Mediator) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει μία (1) νέα θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή (Cultural
Mediator) στα Φαρσί στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσία που απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς και σε άνδρες και γυναίκες επιζήσαντες έμφυλης βίας.

Προκήρυξη θέσης εργασίας Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή στα Γαλλικά (Cultural Mediator) στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς

Η ΑΡΣΙΣ -Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων στη Θεσσαλονίκη προκηρύσσει 1 νέα θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή (Cultural Mediator) στη Γαλλική γλώσσα στο Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων στην Νέα Καβάλα του Νομού Κιλκίς.

Περιγραφή θέσης εργασίας:
Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσία που απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία ανηλίκων και των οικογενειών τους, καθώς και σε άνδρες και γυναίκες επιζήσαντες έμφυλης βίας.

Προκηρύξεις θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης – Ιωάννινα, Ήπειρος

Η  ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση ενδιαφέρεται για την πρόσληψη συνεργατών πλήρους απασχόλησης  για την παροχή υπηρεσιών φροντίδας ασυνόδευτων ανήλικων στα Ιωάννινα.

Δείτε την προκήρυξη εδώ.