Θέσεις Εργασίας

Terre des hommes/ARSIS recruit a Case Worker in Petra Olimpou

General description of the position:

This position is under the administrative management of ARSIS but the chosen candidate will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece. The purpose of the position is to support seeking asylum children and their family members through provisions of case management services implemented in accordance to standardized procedures and within the legal framework of the Greek government. The post holder will be in charge of implementing the case management activities in one of the 4 emergency reception sites where Tdh-ARSIS is active.

See the job offer here.

Θέση εργασίας στο τμήμα ανάπτυξης/ διοικητικός υπάλληλος

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει μία θέση εργασίας για το τμήμα ανάπτυξης του γραφείου και την διοικητική υποστήριξη του φορέα.

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας για το τμήμα οικονομικής διαχείρισης

Η ΑΡΣΙΣ – Γραφείο Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δύο θέσεις εργασίας για το τμήμα οικονομικής διαχείρισης.

Terre des hommes/ARSIS recruit a Case Management (CM) Team Leader (National Contract) for Thessaloniki

General description of the position:
This position is under the administrative management of ARSIS but the chosen candidate will be working under Terre des hommes’ operational management in Greece. The main purpose of the position is to carry out efficient management of the social work undertaken by the case management team (4 case workers, 4 translators and 1 lawyer). The CM team leader is responsible for the provision of case management services for Children in need of protection, which include unaccompanied or separated children, if at risk and/or exposed to violence, neglect, exploitation, early marriage, trafficking or sexual and gender based violence.

See the job offer here.

Προκήρυξη 2 θέσεων εργασίας στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 2 θέσεις, Φροντιστή /Επιμελητή και Καθαρίστριας

Θέση ΦΡΟΝΤΙΣΤΗ/ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ

Απαραίτητα προσόντα:

  • Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών, κοινωνικών και άλλων συναφών σχολών
  • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική εμπειρία στην φροντίδα παιδιών.
  • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
  • Γνώση χειρισμού Η/Υ