Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη θέσης εργασίας ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ στην Αλεξανδρούπολη

Η Δομή Φιλοξενίας και Φροντίδας Ασυνόδευτων Παιδιών της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη προκηρύσσει 1 νέα θέση ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας ΠΕ ή ΤΕ,
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος,
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών σε υπηρεσίες προς ευπαθείς κοινωνικές ομάδες γενικότερα ή των παιδιών ειδικότερα,
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Εμπειρία στην επικοινωνία και διαμεσολάβηση με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς
 • Δεξιότητες συνεργασίας στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας. Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης, εμπειρία στη διοργάνωση δράσεων εξωστρέφειας και στην επικοινωνία με δημόσιους και ιδιωτικούς τοπικούς φορείς,
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση εργασίας Ψυχολόγου και Κοινωνικού Λειτουργού στη Θεσσαλονίκη

H ΑΡΣΙΣ – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει μία θέση εργασίας Ψυχολόγου και μία θέση εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στο πρόγραμμα Streetwork, που υλοποιείται σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. 

Κατεβάστε την προκήρυξη εδώ.

Θέση μάγειρα στον Ξενώνα Ανηλίκων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα

Ο Ξενώνας Ανηλίκων Ασυνόδευτων Προσφύγων της ΑΡΣΙΣ στη Μακρινίτσα προκηρύσσει 1 θέση Μάγειρα.

Για τη θέση Μάγειρα

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Θέση παιδαγωγού στη Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ στα Τρίκαλα

Η Κινητή Μονάδα της ΑΡΣΙΣ που δραστηριοποιείται στο κέντρο φιλοξενίας Τρικάλων (ΑΤΛΑΝΤΙΚ) αναπτύσσοντας δράσεις ψυχοκοινωνικής στήριξης προκηρύσσει 1 θέση Παιδαγωγού.

Θέση Παιδαγωγού

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών παιδαγωγικών σχολών
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης.
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Θέση οδηγού με καθήκοντα φροντιστή στη Μεταβατική Δομή Φιλοξενίας της ΑΡΣΙΣ στην Αλεξανδρούπολη

Περιγραφή Θέσης

Ο οδηγός ΙΧ van (8+1 θέσεων) θα απασχολείται στην Αλεξανδρούπολη και θα υποστηρίζει την κατάλληλη λειτουργία της Μεταβατικής Δομής Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων, μέγιστης χωρητικότητας 25 παιδιών. Βασική του/της αρμοδιότητα θα είναι η μεταφορά του προσωπικού, του φιλοξενούμενου πληθυσμού και ειδών που σχετίζονται με τη Δομή και η εκτέλεση όλων των σχετικών καθηκόντων που του/της ανατίθενται προς τον σκοπό αυτό.

Ειδικά καθήκοντα

 • Μεταφορά, εποπτεία και υποστήριξη των παιδιών που φιλοξενούνται στη Δομή
 • Μεταφορά προσωπικού, μεταφορά ειδών και εκτέλεση εξωτερικών εργασιών που σχετίζονται με τη λειτουργία της Δομής
 • Εκτέλεση λοιπών υποστηρικτών καθηκόντων που θα του/της ανατίθενται, ανάλογα με τις καθημερινές ανάγκες των φιλοξενούμενων παιδιών, αλλά και τις σχετικές ανάγκες της καλής λειτουργίας του χώρου
 • Συμμόρφωση με τους κανονισμούς εμπιστευτικότητας και διαφύλαξης της ασφάλειας των παιδιών
 • Συνεργασία με τη Συντονίστρια, τις φροντίστριες και το υπόλοιπο προσωπικό με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία της δομής.