Θέσεις Εργασίας

Προκήρυξη 1 θέσης εργασίας Φροντιστή- Επιμελητή στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων Μακρινίτσας

logo-amif kai tame

Η ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα Μαγνησίας  προκηρύσσει 1 νέα θέση Φροντιστή- Επιμελητή.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 15/02/2018 έως 15/05/2018, με πιθανότητα ανανέωσης έως 31/12/2018.

Θέση Φροντιστή- Επιμελητή πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απαραίτητη εμπειρία στον τομέα της εκπαίδευσης (τυπικής ή άτυπης) και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης παιδιών και εφήβων
 • Ενδιαφέρον για εργασία με παιδιά μεταναστών / προσφύγων και δυνατότητα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών διαφορετικών ηλικιών και διαφορετικών πολιτισμικών υποβάθρων
 • Καλή γνώση των δικαιωμάτων των παιδιών και των εφήβων και κατανόηση των αναγκών τους
 • Ευελιξία στην εργασία σε διαφορετικές βάρδιες (πρωινές, απογευματινές και βραδινές) και κατά την διάρκεια του Σαββατοκύριακου
 • Καλές δεξιότητες επικοινωνίας, ομαδικό πνεύμα, ευελιξία και προσαρμοστικότητα
 • Ικανότητα εργασίας υπό δύσκολες συνθήκες και σε έντονα πλαίσια
 • Καλή κατανόηση των ίσων ευκαιριών, της πολιτισμικής πολυμορφίας και των θεμάτων ισότητας των φύλων και δέσμευση για την εφαρμογή των σχετικών πολιτικών
 • Συναφή εμπειρία 2 ετών
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ

Προκήρυξη θέσης εργασίας Μάγειρα στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Μακρινίτσα Μαγνησίας

logo-amif kai tame

Η ΑΡΣΙΣ στην Μακρινίτσα Βόλου, προκηρύσσει 1 νέα θέση Μάγειρα.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι από 01/03/2018 έως 31/12/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Μάγειρα πλήρους απασχόλησης.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών από σχολή μαγειρικής
 • Προηγούμενη επαγγελματική ή εθελοντική σχετική εμπειρία.
 • Εμπειρία στην τήρηση και διαχείριση αποθέματος αποθήκης.
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας.

Προκήρυξη Θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα Σορανί στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα της Κουρδικής Γλώσσας Σορανί, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

ΠεριγραφήΘέσης:

Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσίαπου απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία των παιδιών.

Προκήρυξη Θέσης Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα Κιρμαντζί στη Θεσσαλονίκη

Η ΑΡΣΙΣ Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων προκηρύσσει θέση Πολιτισμικού Διαμεσολαβητή/Διερμηνέα της Κουρδικής Γλώσσας Κιρμαντζί, για την υποστήριξη δράσεων κοινωνικών υπηρεσιών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Περιγραφή Θέσης:

Διερμηνεία και πολιτισμική διαμεσολάβηση σε Κοινωνική Υπηρεσίαπου απευθύνεται στην υποστήριξη και προστασία των παιδιών.

Παράταση προκήρυξης θέσης εργασίας Κοινωνικού Λειτουργού στη Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα

logo-amif kai tame

Η Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στην Αθήνα προκηρύσσει 1 νέα θέση Κοινωνικού Λειτουργού.

Η διάρκεια πρόσληψης θα είναι έως  έως 30/06/2018, με πιθανότητα ανανέωσης.

Θέση Κοινωνικού Λειτουργού πλήρους απασχόλησης

Απαραίτητα προσόντα:

 • Τίτλος σπουδών Πτυχίου Κοινωνικής Εργασίας
 • Τριετή εργασιακή εμπειρία
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστες επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δεξιότητες συνεργασίας και συντονισμού στο πλαίσιο λειτουργίας της ομάδας
 • Ικανότητα να εργάζεται υπό συνθήκες πίεσης και ανάληψης πρωτοβουλιών, ικανότητα οργάνωσης και εποπτείας, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων σε καθημερινές καταστάσεις κρίσης
 • Άριστη γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Βασικές γνώσεις σε σχέση με το νομικό καθεστώς των αιτούντων άσυλο και των προσφύγων και τα ανθρώπινα δικαιώματα
 • Οργανωτικές ικανότητες