ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ/ΔΙΚΤΥΑ

Η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει σε δίκτυα και πρωτοβουλίες φορέων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, που έχουν στόχο τη συσπείρωση, την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και την προώθηση κοινών στόχων.

Συγκεκριμένα συμμετέχει στα παρακάτω δίκτυα:

Στην Ελλάδα:

Στην Ευρώπη:

 • FEANTSA European Federation of Non Governmental Organisations working for and with the Homeless
 • EAPN – European Anti-Poverty Network
 • EOEF – Εuropean Offender Employment Forum
 • ΕURONET – European Children’s Network
 • CRIN – Child Rights Information Network
 • SEECRAN – Southeast European Child Rights Action Network
 • EPA – Εuropean Playwork Association
 • STEP BY STEP -Network for Youth Exchanges
 • EUROCHIPS – Network acting to protect the rights of the children of imprisoned parents
 • SCEP – Separated Children European Programme
 • ARIADNE – Network against Human Trafficking and Human Rights for SE and Eastern Europe
 • Social Inclusion and Vocational Integration of Asylum Seekers and Victims of Human Trafficking / SaviAV
 • Δίκτυο BECAN – άτυπο εθνικό δίκτυο για την πρόληψη της κακοποίησης και παραμέλησης των παιδιών
 • EFCW – European Forum on Child Welfare
 • EU Civil Society Platform against trafficking in human beings
 • Καμπάνια για το Άσυλο – ASYLUM CAMPAIGN

Διεθνή δίκτυα:

Καμπάνιες: